VOCAȚIA TA! – program de orientare școlară și în carieră

 

Scopul programului

Programul vine în întâmpinarea nevoilor de integrare       socio-profesională a tinerei generații, contribuind atât la schimbarea anumitor percepții pe care elevii le au față de activitatea profesională, dar și la responsabilizarea și facilitarea eforturilor depuse în vederea asigurării locului potrivit în comunitate. 

Programul oferă servicii de consiliere şi orientare vocaţională personalizate, dar şi activităţi educaţionale inovatoare.

 

Obiectivul programului

Acest proiect își propune ca prin sesiuni de consiliere, testări specializate, traininguri și povești de succes, să se poată realiza planuri personalizate pentru elevii de gimnaziu și liceu care să îi ajute în direcționarea corectă a parcursului lor educațional și profesional.

 

Programul are ca principal scop consilierea tinerilor elevi de gimnaziu și liceu pentru a pune bazele unei schimbări atitudinale privind dezvoltarea vocațională și eliminarea factorilor 

de risc. Prin implementarea acestuia se dorește obținerea de planuri personalizate (dosare) pentru fiecare elev, care să cuprindă parcursul educațional și profesional al acestora, după caz.

Prin serviciile educaționale de consiliere și orientare vocațională, se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective/rezultate:

 

(i)        sprijinirea elevilor bucureșteni din ciclul gimnazial și liceal în procesul de înțelegere și conștientizare a ceea ce sunt și a ceea ce pot deveni cu ajutorul unor instrumente de consiliere și orientare, de parcurs școlar/de carieră;

(ii)       conștientizarea calităților și a defectelor personale ale grupului țintă;

(iii)      creșterea stimei de sine și a imaginii de sine pentru grupul țintă implicat;

(iv)      perceperea propriei identități prin raportare la modele;

(v)       valorificarea resurselor personale;

(vi)      adoptarea unei atitudini pozitive față de propria persoană și față de ceilalți;

(vii)   stimularea motivației intrinseci de inițiere a unui proces de dezvoltare vocațională (profesională) și de implicare în realizarea de alegeri corecte.

Activitățile educative se vor adresa și membrilor familiilor elevilor, având scopul de a înțelege mai bine schimbările comportamentale ale elevului și susținerea acestora în luarea deciziilor importante din viața lor. De asemenea, activitățile educative vor implica și profesorii în vederea definirii și sublinierii rolului profesorului în orientarea profesională a elevului, sub aspectul cunoașterii elevilor, identificării direcțiilor de dezvoltare ale fiecărui elev și sprijinului  acordat elevilor pentru orientarea școlară și profesională. 

Serviciile educaționale au constat în activități de consiliere și orientare și au avut ca principal obiectiv dobândirea de către elev a informaţiilor despre sine şi despre domeniile ocupaţionale, care la rândul lor vor determina schimbări atitudinale şi comportamentale la nivel individual. Atitudinea faţă de muncă, profesie, familie, dezvoltare profesională, competitivitate şi relaţii în plan profesional se reflectă de fapt în comportamentele profesionale ale viitorilor absolvenţi.

Abordarea serviciilor de consiliere și orientare va avea ca beneficiu direct pentru elevi, dezvoltarea personală și vocațională prin furnizarea de informații și aplicarea de instrumente specifice necesare formării unei atitudini active şi pozitive faţă de activităţile de autocunoaştere, dezvoltare personală, explorarea oportunităţilor educaţionale şi profesionale. 

 

Fiecare elev poate participa, în funcție de anul de studiu, la următoarele activități:

  • Chestionare scrise de aflare a intereselor, abilităților, valorilor profesionale și a personalității  (toți anii de studiu)
  • Chestionare online de planificare a traseului educațional și profesional și de descoperire a adevăratei vocații (toți anii de studiu)
  • Biblioteca Vie promovarea respectului pentru alegerile fiecărui individ și atragerea atenției asupra diversității în toate formele ei și stimularea dialogului între oameni (toți anii de studiu)
  • Speed Interview realizarea unor activități de dialog activ, schimb de informații și identificarea de soluții creative de acțiune, prin care să se asigure integrarea elevilor în discuții alături de specialiști sau moderatori (toți anii de studiu)
  • Fast Track to Career ateliere deschise unde elevii vor dobândi cunoștințe și abilități practice din diverse domenii de activitate (toți anii de studiu)
  • Open Space Tehnology – OST crearea unor grupuri de lucru ce vor fi moderate de specialiști în diverse domenii de activitate (toți anii de studiu)
  • Evenimente cu trainer/speaker internațional (elevii din toți anii de studiu, părinți, profesori) 
  • Sesiuni de consiliere 1 la 1 (elevii claselor a VII și a XI-a trebuie să participe la o sesiune de consiliere 1 la 1 fie în format fizic în cabinet, fie online cu echipa de psihologi implicată în proiect)
  • Organizarea de vizite la operatori economici care activează în diverse domenii de activitate
  • Târg educațional – prezentarea ofertei educaționale a unităților de învățământ liceale și universitare de pe raza Municipiului București

Modulele: Biblioteca Vie, Speed interview, Fast Track to Career, Open Space Technology se vor desfășura și pentru părinți/reprezentanți legali și profesori în anul 2024

 

Toate serviciile oferite de PROEDUS în cadrul acestui proiect sunt gratuite pentru participanți.

Părintele și elevul au același cont și același cod unic.