Despre liceu

1864 – Crearea primei Școli Comerciale din București la inițiativa dr. Nicolae Kretzulescu

1885 – Se inițiază primele contacte cu școli comerciale din Europa

1890 și 1983 – Construirea și extinderea clădirilor proprii

1935 – Școala primește numele fondatorului

1936 – Transformarea în Liceu Comercial

Din 2003 – Centru de evaluare ECDL

2009, 2013, 2016 și 2019 – obținerea titlului de Școală Europeană

2014 – Aniversarea celor 150 de ani de existență

2017 – Școală Ambasador a Parlamentului European

2018, 2019 – Școală eTwinning

Din 2019 – Centru acreditat pentru examenele Cambridge.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Filiera tehnologică – SERVICII – Comerţ

1242 7,99276

tehnician în
achiziţii şi
contractări

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

5120837,882774 tehnician în
activităţi
economice (1
intensiv limba
engleză, 1 intensiv limba germana), 1
tehnician în
administrație

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi
alimentaţie

2484 8,07278tehnician în turism (1 intensiv limba engleză)

Misiune

Creșterea calității actului educațional

Asigurarea unui climat optim de studiu, la nivel atitudinal și material

Restaurarea clădirii istorice

Reabilitarea tuturor spațiilor în care se derulazeă procesul instructiv-educativ.

Promovabilitate peste 95% la bac

Realizarea cifrei de școlarizare

Parteneriat constructiv cu părinții, agenții economici și mediul academic

Restaurarea clădirii istorice

Obținerea de premii la concursuri și olimpiade

Continuarea proiectelor educaționale

Modernizarea bibliotecii liceului, digitalizarea acesteia

Upgradarea dotarilor – calculatoare, leptopuri etc

Obiective

Recuperarea materiei restante din acest an școlar

Renovarea clădirii istorice a școlii

Reabilitarea tuturor spațiilor în care se derulazeă procesul instructiv-educativ.

Continuarea proiectelor educaționale cu parteneri din U.E. (prin Programul Erasmus+) și inițierea unor parteneriate similare, precum și a proiectelor: Scoli Ambasador, BEACON, Walk the Global Walk

Menținerea randamentului educațional actual: ocuparea locurilor din prima sesiune de admitere în liceu, absenteism scăzut, 100% promovabilitate la bac.

Dotări

30 săli de clasă, 6 cabinete, 2 laboratoare de informatică, 1 Smart Classroom, 2 săli Firme de Exercițiu, 1 bibliotecă, 1 centru de documentare, 1 sală de festivități, 1 sală de sport, 1 Club European, 1 cabinet medical, 1 cabinet de consiliere școlară

Clasele sunt dotate cu videoproiectoare, sistem de supraveghere audio-video; laboratoarele dispun de smartboard-uri; centrul de calcul al școlii pune la dispoziția elevilor și profesorilor copiatoare și imprimante pentru redactarea/ multiplicarea materialelor; cadrele didactice utilizează calculatoare, laptop-uri, tablete toate conectate la internet; se folosește constant aplicația e-catalog; biblioteca dispune de un important fond de carte (manuale școlare, beletristică și specialitate), iar câteva cabinete au o bibliotecă uzuală proprie.

Evenimente reprezentative

Aprilie: Simpozion interregional „Viitorul a început ieri. Tradiție și inovație în educație

Mai: Festival interregional de teatru în limba engleză MyFest

Decembrie: Săptămâna Kretzulescu (1 – 6 decembrie) și Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu

Informații utile

Specializări

  • Comerț
  • Economic
  • Turism și alimentație

Fotografii