Despre liceu

Liceul Tehnologic Special nr. 3 este o unitate de învăţământ special de stat, situată în centrul capitalei, unde se şcolarizează elevi cu dizabilităţi de auz din Bucureşti şi din judeţele din partea de sud şi sud-est a ţării.

Misiunea şcolii este de a fi deschisă tuturor, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională şi de a realiza incluziunea prin implicarea tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială, precum şi  încurajarea elevilor din şcolile de masă de a se dedica activităţilor desfăşurate cu elevi cu nevoi speciale, nu doar în cadrul proiectelor, dar şi după terminarea acestora, în scopul susţinerii acestui proces de integrare socială şi dezvoltare educaţională.

Noi, personalul didactic, putem afirma că suntem părinţii copiilor pe care îi educăm şi apoi dascălii lor. Elevii noştri nu sunt elevi ca ceilalţi. Sunt adolescenţi cu deficienţe de auz provocate de accidente în primii ani de viaţă, de boli rare, de efectele devastatoare ale unor maladii obişnuite. Copii sănătoşi cad pradă acestor boli. Este de datoria noastră să atragem atenţia asupra lor şi a posibilităţilor de a fi integraţi socio-profesional. Înainte de a deveni independenţi, aceşti copii se află într-o dependenţă mult mai mare faţă de noi, de dascăli şi de şcoală, decât colegii lor de generaţie.

De aceea ne-am propus să facem din instituţia noastră o şcoală care să nu reprezinte o abstracţie, un cod de norme sau un vraf de documente, ci un organism viabil prin resursele sale materiale şi umane, cu reverberaţii în mentalul colectiv, cu oameni eficienţi, pragmatici, adulţi şi copii care pretind unii de la alţii, dar şi oferă în aceeaşi măsură.

Școala Arondată – Centrul de Educație Specială (Școala de Spital) școlarizează elevii din spitale pentru toate disciplinele din planurile-cadru și își desfășoară activitatea, sub coordonarea Liceului Tehnologic Special Nr. 3, în cadrul  Institutului Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu, Institutului Clinic Fundeni (ICF), Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Marie S. Curie și al Centrului Național de Recuperare Neuropsihomotorie Nicolae Robănescu.

Școala de Spital formală funcționează din anul 2015 și a fost organizată conform Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Metodologiei cadru aferente Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  nr. 5086/2016. În cadrul acestei forme de învățământ se școlarizează elevii liceelor tehnologice/școlilor profesionale, cu diagnostic oncologic, hematologic, boli cronice.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiMedia ultimului admisCodificareObservații

Filiera teoretică – REAL- Ştiinţe ale naturii – ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

112   

 

Turism şi alimentaţie112  601Bucătar

Proiecte

CAMPIONI SPECIALI – competiție sportivă pro-integrare, proiect educațional în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC). Evenimentul reunește anual peste 1000 de participanți în spiritul comunitar al toleranței, incluziunii și acceptării diversității umane, tineri și elevi din învățământul de masă cu cei din învățământul special și centre de plasament. Evenimentul educațional sportiv își propune să promoveze calitățile sportive ale copiilor cu dizabilități care nu au acces la sportul de performanță din cauza segregării lor, precum și să mobilizeze și să determine tinerii să practice sportul ca mod de viață.

Personalități din lumea sportului care au participat la diverse ediții ale competiției Campioni Speciali: Gică Hagi, Gabi Balint, Miodrag Belodedici, Gabriela Szabo, Marian Drăgulescu, Paula Ivan.

 

POCU – FRIENDS – Facilitarea Revitalizării Integrate a Educației Necesare unei Dezvoltări Sustenabile Cod:107007

Proiect implementat prin programul POCU (Programul operațional cu Capital Uman) ce are drept scop prevenirea și diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și încurajarea înscrierii în sistemul de învățământ preuniversitar obligatoriu pentru 632 copii situați în zona de circumscripție a Liceului Tehnologic Special Nr.3 și a Școlii Gimnaziale Maica Domnului din sectorul 2 (partener în acest proiect) prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal și participării active a copiilor la învățământul preșcolar, primar și gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și îmbunătățirea competențelor profesionale ale resurselor umane.

 

ERASMUS+ – 3 proiecte KA1 – Proiect de mobilitate pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale (EFP) ce au avut ca obiective: formarea profesională prin dobândire de experiență la locul de muncă a elevilor care au urmat cursurile liceului tehnologic (ciclu inferior și superior) și ale școlii profesionale; dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor în vederea atingerii competențelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (SPP); dezvoltarea de noi competențe și abilități de comunicare într-o limbă străină.

Titlurile proiectelor:

Bucătari pricepuți – specializați în arta culinară grecească Nr.2016-1-RO01-KA102-024096

Formare profesională fără frontiere pentru elevii deficienți de auz – șanse crescute de includere pe piața muncii Nr.2017-1-RO01-KA102-036471

Profesionalizarea elevilor deficienți de auz – Pașaport pentru includere și echitate Nr. 2018-1-RO01-KA102-047795

 

1 proiect – KA 1 – Proiect de mobilitate pentru personalul din domeniul învățământului școlar.

Titlul priectului: Educație continuă pentru profesorii de spital Nr. 2019-1-ro01-ka101-062508

Obiective: îmbunătățirea competențelor pentru 14 profesori din școala de spital, prin perfecționarea în domeniul intervenției educativ-terapeutice pentru elevii cu boli somatice grave, boli cronice, boli psihice etc., și folosirea metodelor moderne bazate pe tehnologia ICT și mobilă; dezvoltarea competențelor a 14 cadre didactice din școala de spital în vederea realizării incluziunii școlare, sociale, profesionale efective și pentru respectarea principiului șanselor egale pentru persoanele cu dizabilități și CES cât și reducerea abandonului școlar; îmbunătățirea competențelor managementului de caz a celor 14 profesori și implementarea la nivelul unității școlare a unor strategii de lucru în echipă, având în vedere nevoia de intervenție în echipă multidisciplinară. 

 

ROSE – Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Licee, runda 2, subproiectul O șansă în plus la educație pentru elevii cu deficiențe de auz, acordul de grant nr. 648/SGL/RII. Scopul proiectului: participarea unui număr de cel puțin 135 elevi, clasele IX-XII, pe o perioadă de 4 ani, la activități de educație remedială pentru: principalele discipline de bacalaureat; activități specifice de terapie a vorbirii și activități de consiliere și dezvoltare personală, de consiliere și orientare profesională și activități extracurriculare prin integrarea psiho-socio-emoțională.

IN MEMORIAM – proiect educațional în domeniul cultural-artistic, înscris în Calendarul Activităților Educative regionale și Interregionale al Ministerului Educației și Cercetării. Scop: stimularea interesului elevilor pentru literatură și valorificarea potențialului intelectual ale elevilor cu/fără deficiență de auz. Partenerii liceului în cadrul acestui proiect sunt Uniunea Scriitorilor din România și Muzeul Literaturii Române.

Atelierele școală– Atelierul de estetica și igiena corpului omenesc, Atelierul de alimentație publică, Atelierul de croitorie, Atelierul de tâmplărie- sunt dotate cu aparatură modernă și cu materiale care să susțină activitățile de pregătire profesională a elevilor.

Centrul de Documentare și Informare- amenajat cu sprijinul financiar al Clubului Rotary Pipera, este spațiul în care elevi și cadre didactice, având la dispoziție tehnologii educaționale asistive de ultimă generație, desfășoară activități educative de înaltă calitate.

 

Obiective

·         Participarea elevilor și cadrelor didactice la proiecte europene ERASMUS+ (proiecte VET, Parteneriate Strategice, mobilități ale cadrelor didactice )

·         Continuarea implementării activităților din proiectul ”O șansă în plus la educație pentru elevii cu deficiențe de auz” din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Romanian Secondary Education Project, proiect finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României și BIRD, pentru creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat.

·         Dezvoltarea bazei materiale a Centrului de Educație Specială (Școala de Spital).

·         Continuarea parteneriatului dintre liceul nostru și operatorii economici pentru desfășurarea stagiilor de practică ale elevilor din clasele de învățământ profesional și tehnic: J.W.MARRIOTT Bucharest GRAND HOTEL, SC CONTINENTAL HOTELS- Sucursala Izvor, TAO FOODS, SC FLORONE PROFESSIONAL SRL etc.

·         Realizarea de proiecte și programe de dezvoltare instituțională în parteneriat cu comunitatea, cu O.N.G.- uri naţionale și internaţionale şi unități de învățământ din ţară şi din străinătate.

·         Organizarea și desfășurarea de proiecte educaționale la nivel municipal, regional și interregional.

·         Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării eficiente și responsabile a instrumentelor TIC și resurselor digitale în activitatea didactică prin participarea la cursurile “Utilizarea TIC în procesul de predare – învățare” și “Google educator nivel 1”, în cadrul Proiectului finanțat din fonduri europene POCU- FRIENDS

·         Consolidarea contactului și comunicării cu părinţii elevilor şi implicarea acestora în actul de decizie la nivelul şcolii.

Dotări

7 Laboratoare – Geografie, Limba și literatura română, Matematică, Chimie, Fizică, Biologie, Informatică

1 Cancelarie

1 Cabinet medical

1 Cabinet kinetoterapie

1 Cabinet metodic

4 Cabinete TSC (Terapii Specifice și de Compensare)

1 CDI  (Centru de Documentare și Informare)

1 Sală sport

1 Sală Ludoterapie

Ateliere – Tâmplărie, Frizerie, Bucătărie, Croitorie

Birouri administrative (asistent social, secretariat, administrație, contabilitate, director, director adjunct)

Evenimente reprezentative

Ziua liceului- este ziua în care se desfășoară competiția sportivă Campioni Speciali. În fiecare an, ziua școlii a fost sărbătorită cu fast, prin participarea a aproximativ 1000 de elevi din școlile bucureștene la competiția pro-integrare Campioni Speciali.

Ziua porților deschise- este ziua în care sărbătorim ființa cea mai dragă, mama, prin serbarea ”Mamă scumpă, mamă dragă”.

Informații utile

Specializări

  • Științe ale naturii
  • Turism și alimentație

Fotografii