Despre liceu

Liceul nostru are oportunitatea să poarte numele poetului Nichita Stănescu pentru că acesta vizita frecvent instituţia noastră de învăţământ, fiind prieten cu soţul unei doamnei profesor.

            Au rămas în amintirea cadrelor didactice vorbele lui, la una dintre vizitele sale în unitate :  „Poetul, ca şi soldatul, nu are viaţa personală”. Dintr-o astfel de prietenie s-a născut ideea de a da liceului nostru numele lui Nichita Stănescu, astfel că, după moartea sa, sora poetului, şi-a dat acordul în acest sens.

            Este semnificativ faptul că unitatea noastră de învățământ a cunoscut, în ultimii 10 ani, schimbări de substanță atât sub aspectul profilului cât și al structurii. Astfel, începând cu anul școlar 2009-2010, şcoala noastră a dobândit statut de liceu teoretic, cu profil real, specializare matematică-informatică, și uman, specializare științe sociale.

          Intensificarea eforturilor susținute ale corpului profesoral al unității a determinat în ultimii ani creșterea procentului de promovabilitate la examenul național de  Bacalaureat.

Pentru vizualizarea integrală, rotiți telefonul!

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

2522 8.18 263
 

Ştiinţe sociale

378418.15264 

Premii și rezultate merituorii reprezentative

 • Creșterea procentului de promovabilitate la examenele de bacalaureat
 • Finalizarea lucrărilor pentru funcționarea a două laboratoare de informatică
 • Obținerea de premii la olimpiade și concursuri școlare
 • Finalizarea lucrărilor de reabilitare din programul derulat de Banca Europeană de investiții
 • Asigurarea cu internet de tip wi-fi a tuturor sălilor de clasă
 • Amenajarea unei săli de festivități
 • Accesarea proiectelor de tip Erasmus+
 • Încheierea de parteneriate cu diverse instituții, ONG-uri pentru a veni în întâmpinarea nevoilor și priorităților elevilor, atât din punct de vedere educațional, cât și cultural, științific și artistic
 • Continuarea editării revistei școlii

Obținerea de premii la concursuri cultural- artistice, cu atât mai mult cu cât la nivelul unității este înființată trupa de teatru Persona

Obiective

 • Creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat
 • Creșterea mediei de admitere
 • Perfecționarea cadrelor didactice pentru utilizarea eficientă a mijloacelor de învățare on-line

Efectuarea demersurilor pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a cantinei unității

Dotări

Centrul de Documentare și Informare

Bibliotecă

Cancelarie

Laborator Informatică -1

Laborator Biologie -1

Laborator Fizică- 1

Laborator Chimie – 1

Sală de sport

Cămin internat

Săli de clasă – 36

Evenimente reprezentative

Anual se sărbătorește nașterea poetului Nichita Stănescu

Tradițională este sărbătorirea Marii Uniri

Informații utile

Broșura de admitere
Calendar admitere
Calculul mediei de admitere
Calendar învățământ dual
Calendar învățământ profesional
Metodologie
Informații utile
Broșura de admitere

Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și învățământul dual an școlar 2021-2022

Informații utile
Calculul mediei de admitere

Află cum se calculează media de admitere.

Informații utile
Calendar învățământ dual

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3

Informații utile
Calendar învățământ profesional

Specializări

 • Matematică-informatică
 • Științe sociale

Fotografii