Despre liceu

            Preluând tradiţia în ceea ce priveşte seriozitatea şi profesionalismul Şcolii Generale nr. 204 (1971 — 1990), aceasta devine liceu în 1990 prin demersurile întreprinse îndeosebi de directorul din acel moment, prof. Dorul Smaranda. Astfel, noua instituţie, Liceul Teoretic Eugen Lovinescu, şi-a câştigat rapid o bună reputaţie printre unităţile de învăţământ liceal din sectorul 6.

Comasarea cu Şcoala Generala nr. 154, din 2000 a condus la funcţionarea Liceului Teoretic Eugen Lovinescu cu clasele I-XII.

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în două imobile învecinate, construite potrivit proiectelor arhitectonice-tip din anii ’70: parter + două etaje.

Peste 1200 de elevi, repartizați în 55 săli de clase, au la dispoziţie: laboratoare de fizică, chimie, biologie, cabinete de informatică, limbi moderne (engleză, franceză, portugheză), un cabinet de asistenţă psihopedagogică, un cabinet medical, unul stomatologic, precum şi două biblioteci şcolare (una pentru gimnaziu, cealaltă pentru liceu).

Separată de cele două clădiri, sala de sport, cu o suprafaţă de 400 m2, a fost renovată în anul 2002 şi apoi în 2004.

Cu sprijinul Primăriei sectorului 6 şi al Administraţiei Şcolilor sector 6, au fost executate reparaţiile necesare, iar în 2003 a fost împrejmuită curtea şcolii cu gard metalic. În prezent, şcoala este renovată şi dotată cu mobilier nou.

Site-ul Liceului Teoretic Eugen Lovinescu   http://lovinescu.ro/

 

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

378317,67379

intensiv
informatică

Filologie

252427,75380

1 Intensiv engleză

 

Filologie – bilingv limba portugheză

1262 7,29381nu se susţine
probă de
verificare a
cunoştinţelor de
limbă modernă

Premii

 1. Olimpiada de Limba și literatura română – secțiunea B – etapa națională- Preda M.G. Ionuț: nivelul IV( clasa a XII-a ) – premiu special;
 2. Gălățeanu I. Andreea – Raluca si Florea C. Antonia – Andra – Maria clasa a XI-a, Premiul al II-lea, Olimpiada de Limbi Romanice – Etapa națională 2019, Limba portugheză
 3. Informatică – Premiul al II-lea- elevii Duca Alexandru si Calciu Teodor , clasa a IX-a, Concursul Judetean “Vreau sa fiu cercetator!”, sectiunea Matematica distractiva, concurs organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Arad, Palatul Copiilor Arad, Clubul Copiilor Pecica, ianuarie 2019
 4. Programe de parteneriat (PROEDUS, Junior Achivement, Tineret în Acțiune/ Erasmus +, CIVITAS, Antrenat de Majorat – organizat de Asociația Joc Responsabil în parteneriat cu Institutul de Resurse Umane).
 1. Corul Liceului “Lovi Voices”, coordonat de doamna prof. Liliana Voicu
 2. Clubul European al Liceului Teoretic Eugen Lovinescu
 3. Clubul de lectura coordonat de doamna profesor Gina Varga
 4. Vizita scriitoarei braziliene Regina Drummond pe 19 noiembrie 2018 si vizita domnului Rui  Monteiro, consilier al Ambasadorului Extraordionar si Plenipotentiar al Portugaliei, in data de 19 aprilie 2019
 5. Centru acreditat pentru examenele ECDL
 6. Trupa de teatru a liceului, LOVART, a obtinut mai multe premii, dintre care amintim Premiul Fundatiei “George Constantin” – la Festivalul National de Teatru „George Constantin”(6-7 iunie 2015), Premiul I pentru rol masculin, Premiul I pentru rol feminin si Premiul I pentru spectacolul       „ Afara, in fata usii”, dupa Wolfgang Borchert –  in cadrul festivalului Municipal de Teatru „Jean Monnet”( 8 aprilie 2015).

Obiective

 • Asigurarea unor standarde educaţionale înalte;
 • Existenţa unor cursuri opţionale în specializările solicitate de elevi;
 • Îmbunătăţirea ofertei educaţionale şi personalizarea acesteia;
 • Evaluarea cunoştinţelor elevilor prin simularea examenelor naţionale în scopul parcurgerii ritmice a materiei şi a familiarizării elevilor cu metodologia de examen;
 • Rezultate foarte bune la examenele naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare;
 • Dotarea unor cabinete de specialitate cu calculatoare performante, conectate la INTERNET;
 • Utilarea holurilor cu dulapuri date în folosinţa elevilor;
 • Derularea proiectelor şcolare în parteneriat cu instituții din țară și din străinătate;
 • Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi părinţilor
 • Realizarea unei comunicări reale elev – profesor – părinte;
 •  Asigurarea accesului egal și sporit la educație de calitate pentru toți elevii, prevenirea eșecului școlar, a părăsirii timpurii a școlii şi cuprinderea într-o formă superioară de învăţământ;

Dotări

Resurse materiale și educaționale

 

Trei clădiri:

 Corpul A (liceu)

 

–          24 săli de clasă

–          2 laboratoare

–          2 cabinete de informatică (dotate prin Programul Băncii Mondiale), un laborator AEL

–          2 cabinete de limbi străine

–          1 bibliotecă dotată cu 20 000 de volume

–          1 cabinet de interasistență psihopedagogică

–          1 cabinet medical

–          1 cabinet stomatologic

 

Corpul B

 

–          16 săli de clasă

–          1 cabinet informatică-laborator Myria

 

Sala de sport

 

–          Suprafață de 400 m²

–          Renovată în 2009

Evenimente reprezentative

 • Ziua Liceului – 31 octombrie
 • Ziua Portilor deschise
 • Ziua Pamantului-martie
 • Aniversarea Marii Uniri-Ziua Romaniei
 • Ziua Iei

Informații utile

Specializări

 • Filologie
 • Filologie - bilingv portugheză
 • Matematică-informatică

Fotografii