Despre liceu

Liceul a fost înfiinţat în anul 1958. Începând din anul 1965 a devenit “Liceul nr.39″.

În perioada 1971-1978 funcţionează ca liceu real-umanist, cu clase de limba italiană.

Din anul 1978 şi până în 1989 fiinţează sub numele de “Liceul industrial nr. 26 “.

În anul 1990 redevine liceu teoretic ce va fi cunoscut ca Liceul Teoretic “ Liviu Rebreanu”, iar din anul 1992, devine Liceul Teoretic “Dante Alighieri”.

Schimbarea denumirii este legată de înfiinţarea unor clase bilingve ( română – italiană ).

Începând cu anul şcolar 1996-1997 în cadrul liceului se înfiinţează şi clase gimnaziale profilate pe studiul intensiv al limbii italiene.

În anul 2002, se semnează un Memorandum de înţelegere bipartit între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind funcţionarea secţiilor bilingve româno-italiene. Preocuparea colectivului de profesori ai liceului pentru educaţia multietnică a  fost materializată, începând cu anul şcolar 2007 – 2008, dată la care se înfiinţează o clasă de gimnaziu cu limba italiană ca limbă maternă.

Din anul 1997, şcoala a fost implicată în numeroase proiecte desfăşurate în cadrul programelor europene, având ca parteneri şcoli din Italia, Portugalia, Franţa, Spania, Finlanda, Suedia, Irlanda, Polonia, Turcia, Grecia, Letonia, Lituania. Utilitatea acestor programe a fost evidenţiată pe tot parcursul acestor ani atât în activitatea elevilor cât şi în cea a cadrelor didactice. Proiectele în care a fost implicat liceul nostru au urmărit creşterea calităţii şi dimensiunii europene, a pregătirii şi formării profesionale continue. Parteneriatele au dat posibilitatea unei confruntări deschise cu diferite metodologii, cu realităţi diverse, evidenţiind noi metode formative şi dobândirea de competențe specifice. Elevii claselor bilingve din liceu au participat la numeroase schimburi culturale cu şcoli din Italia, atât pentru cunoaşterea obiceiurilor şi culturii ţării respective, cât şi pentru perfecţionarea cunoştinţelor de limbă.

Liceul nostru implementează de foarte mulţi ani proiecte de tip Comenius şi Erasmus. În perioada 2016-2018, liceul a coordonat şi implementat activităţile a două proiecte Erasmus de tip KA 201, parteneriat strategic între şcoli, având drept parteneri şcoli din Grecia, Turcia, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Lituania. Este vorba de proiectele:

 1. “Science. Utility. Practice. Experiment. Exploration. Result. (SUPEER!)”, număr de referință 2016-1-RO01-KA219-024769, în calitate de ţară coordonatoare a întregului proiect şi având ca beneficiari direcţi profesori şi elevi de la învăţământul primar, şi
 2. “Education, Profession and European Citizenship (EPEC)”, număr de referință 2016-1-EL01-KA219-023428_4, în calitate de ţară parteneră în proiect şi având ca beneficiari direcţi profesori şi elevi de la învăţământul liceal.

În urma implementării activităţilor proiectului SUPEER!, liceul a construit o seră sustenabilă de forma unui dom geodezic şi a dotat un laborator destinat experimentelor pentru elevii de la învăţământul primar, „Laboratorul Dexter”.

Anul trecut, instituţia a depus şi câştigat un alt proiect finanţat din fonduri europene, de această dată un proiect de tip KA 229, schimb de bune practici între şcoli. În prezent, implementează cu succes activităţile acestui proiect, cu număr de referinţă 2019-1-RO01-KA229-063784 şi intitulat „PROTECT YOUR DIGITAL WAY TODAY AND TOMORROW!”, având drept parteneri şcoli din Turcia şi Grecia, adresat problematicii securităţii informatice şi a protecţiei datelor în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani, părinţilor acestora şi profesorilor care predau la clasele din care face parte acest grup vulnerabil.

Pentru apelul Erasmus + 2020, instituţia a depus şi a participat la realizarea a 4 cereri de finanţare, în vederea implementării altor proiecte europene în anul şcolar următor, având drept parteneri şcoli din Italia, Grecia, Turcia, Portugalia, Slovenia, Letonia.

În sprijinul implementării activităţilor prevăzute în proiectele finanţate din fonduri europene, şcoala desfăşoară activităţi pe platforma eTwinning, propunându-ne pentru viitor obţinerea titulaturii de Şcoală eTwinning.

În paralel cu aceste proiecte Erasmus, Liceul teoretic „Dante Alighieri” implementează schimburi culturale cu şcoli din Italia, participă la concursuri organizate în parteneriat cu minoritatea italienilor, Ambasada Italiei şi Institutul Italian de Cultură, profesorii şcolii participând la cursuri de formare specifice (profesorii de limbă italiană) sau la cursuri de iniţiere în limba italiană (profesorii de alte discipline). Anul trecut, şcoala a încheiat un parteneriat cu o şcoala din Sicilia, urmând a se desfăşura schimburi culturale cu elevi de gimnaziu.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

252429,00266

1 intensiv limba engleză

Matematică-informatică – bilingv limba italiană

126217,80267 

Ştiinţe ale naturii

126219,02268 

Științe ale naturii – cu predare a limbii materne italiană

126213,10269nu se susține probă de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

Filologie

126218.92270 

Filologie – bilingv limba italiană

126218,10271 

Premii

Elevii noștri sunt:

1.premianti ai olimpiadelor școlare și ai concursurilor internaționale

 1. participanți la sesiuni de comunicări
 2. bursieri la licee de prestigiu din Italia, Anglia, Olanda, danemarca, Franța, Statele Unite

Elevii noștri pot obține:

 1. atestate de competențe profesionale la informatică
 2. atestate de competențe lingvistice la engleză și italiană
 3. certificate ECDL, CISCO-IT, CISCO-Syber Security, ORACLE, Microsoft IC3

Au vizitat liceul:

 1. personalități internaționale precum Ambasadorii Italiei, Turciei,Palestinei,

atașați culturali din Anglia, Croația, Brazilia

 1. personalități din Administrația prezidențială, a Guvernului României, Administrația locală, Ministrii ai educației, Reprezentanți ai Facultăților de prestigiu naționale și internaționale: Roma, Milano, Londra, Paris

Activități sportive și culturale:

 1. inot, dans sportiv, dans tradițional românesc și italian, baschet, volei, fotbal, sah și arte marțiale, teatru, ansamblu coral, muzică instrumentală și vocală, pictură

10.Peste 50 de parteneriate cu importante instituții de cultură din țară și străinătate, ONG-uri, Universități de prestigiu, Licee din țară și străinătate, Departamente din cadrul armatei, Garda de mediu

Obiective

– Scoală sigură, modernizată la standarde europene

– Alimentație sănătoasă în corp sănătos

– Promovabilitatea la examenele naționale de peste 90%

  – Învățarea, aprofundarea și specializarea în limba italiană cu lector din Italia

– Obținerea de atestate de competențe lingvistice la italiană și engleză și profesionale în informatică

– Proiecte de orientare școlară și profesională, grijă deosebită pentru elevii cu deficiențe

– Participarea la activitati extrașcolare naționale și internaționale prin proiecte Erasmus+ și schimburi culturale

– Parteneriate care să vină în întâmpinarea nevoilor liceenilor

– Dezvoltarea armonioasă prin inot, dans sportiv, dans tradițional românesc și italian, baschet, volei,      fotbal, sah și arte marțiale.

Dezvoltarea artistică prin teatru, ansamblu coral, muzică instrumentală și vocală, pictură

Dotări

Scoala dispune, din punct de vedere al dotarilor, de echipamente didactice moderne, de spatii ample destinate serviciilor culturale si sociale (cabinele ultradotate cu tehnica informationala si de comunicare, laboratoare conectate la internet)

2 cancelarii

5 birouri

35 de săli de clasă dotate cu videoproiector, sistem audio-video cu ecran mobil de proiecție și rețea internet wireless

6 laboratoare – 3 de informatică, 1 de fizică, 1 de chimie, 1 biologie

cabinete de limba italiană, engleză, matematică, psihologie, muzică, arte, ed. fizică

Cabinet Dexter

Sală de festivităti multimedia

Centru de documentare și informare

Cabinet medical, cabinet stomatologic

Sală de sport

Sală de dans sportiv

Teren de sport

Bazin de inot

Cantină

Seră

Spațiu verde pentru recreere

Evenimente reprezentative

Zilele ”Dante ”, în ultima săptămână a lunii mai

Balul bobocilor

Ziua Absolventului

Târgul de Crăciun

Activități culturale și interetnice

Carnaval

Spectacole de teatru, muzică și dans

Informații utile

Specializări

 • Filologie
 • Filologie - bilingv italiană
 • Matematică-informatică
 • Matematică-informatică - bilingv italiană
 • Științe ale naturii
 • Științe ale naturii - matern italiană

Fotografii