Despre liceu

Liceul Teoretic ,,Benjamin Franklin”  este situat pe Strada Gh. Tăttărescu nr. 1, sector 3, București, în cartierul Titan, lângă Întreprinderea Optică Română, în spatele Cinematografului Gloria. A fost înființat în anul 1970 sub denumirea de ”Școala profesională Optica Română”, având drept scop pregătirea personalului calificat pentru Întreprinderea Optică Română. În anul 1975 se transformă în ”Grupul Școlar Industrial Optica Română”, singurul liceu din țară cu profil de optică. Din 1992 profilelor ”optică” și ”mecanică fină” li se adaugă cele de ”uman”, ”matematică – fizică” și ”informatică”. În anul 1999 își schimbă numele în ”Grupul Școlar Benjamin Franklin”, la ceremonia ”botezului” participând personalități de marcă ale momentului: Domnul James Rosapepe, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Domnul Andrei Marga, Ministrul Educației și Cercetării, Domnul Viorel Lis, Primarul General al Municipiului București.

Începând cu anul 2000, schimbarea profilului liceului în profil teoretic.

     Dintre cei 54 de profesori, 33 au gradul didacticI, 4 au gradul didactic II, 11 au gradul definitiv.

Populația școlară este formată din 817elevi.

Ultima medie de admitere în ultimii ani școlari a fost:

An școlar

Filologie

Științe ale naturii

Matematică – informatică

Vocațional sportiv

2014 – 2015

7,19

6,99

7,09

6,48

2015 – 2016

7,89

7,78

8,00

6,71

2016 – 2017

7,70

7,56

7,65

7,30

    2017-  2018

7,84

7,56

7,66

6,67

2018 – 2019

7,45

7,24

7,26

6,91

2019 – 2020

7,85

7,68

7,63

6,73

Pentru vizualizarea integrală, rotiți telefonul!

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

2523 8.43260

 

Ştiinţe ale naturii

252418.41261 

Filologie

252428.44262 

Sportiv – Calificare instructor sportiv

12421  volei (fete),
taekwondo
(fete/băieţi),
fotbal (băieţi)

Proiecte și programe

 • Campania „10 Pentru Siguranță”
 • Future Leaders Exchange – Flex
 • Festivalul Internațional de film Excelsior
 • Prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri în incinta școlii
 • Salonul Științelor – Bucharest Science Festival
 • Festivalul ,,Noaptea Cercetătorilor Europeni”
 • Campania IEC „Ziua Europeană Anti-Depresie”
 • Proiect Regional “Sărbătoarea – n straie noi”
 • Campionatul de șah
 • Campionatul de tenis de masă
 • N.S.S- Volei, Fotbal băieți, fotbal fete
 • Proiect regional “Poveste de Crăciun”
 • Concurs de fotografii – “Atunci și acum” sub egida Ambasadei SUA
 • FolkN3t – în colaborare cu Asociația Folkul acasă în realitate
 • “Fortul 13 Jilava” – Asociația AIRDU
 • Proiectului “Sectorul 3 Dansează” – Primăria Sectorului 3
 • Proiect regional “Învățați să ajutați” – Școala Postliceală Sanitară Carol Davila
 • Proiect regional – “Surprize Europene, Periplu turistic”
 • Proiect “Educat și sănătos în Sectorul 3”
 • Săptămâna Educației Globale – “Importanța educației și a școlii în formarea tinerei generații”
 • Clubul de dezvoltare personală
 • Concursul Internațional ,,Călătorie prin toamnă in 91 de zile,,
 • Campania „19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor– Federația Internațională a Comunităților Educative, Secțiunea România
 • Proiect Interjudețean ”Voluntariatul – oportunitate de dezvoltare personală”
 • Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului –“Cea mai mare lecție din lume pe tema dezvoltării durabile și a drepturilor copiilor”
 • Concurs Majorete la Sala Apollo- Proiect “S3 Dansează”
 • Proiect educațional „Dar din dar”
 • Gala Folkului Tânăr
 • Concurs – “Sanitarii Pricepuți”
 • Revista liceului „Benjaminii”
 • Programul de prevenire a consumului de droguri, a traficului de ființe umane și combaterea infracționalității – în parteneriat cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
 • Programul “Educația pentru carieră”
 • Programul de “Orientare Școlară și Profesională”
 • Proiectul “Educație pentru Sănătate”
 • Proiect educațional “Daruri din suflet”, activitate de voluntariat; colectare de jucării și haine pentru copiii abandonați
 • Colaborare cu Federația Română de Taekwondo WTF
 • Colaborare cu Federația Română de Fotbal
 • Participarea la excursii tematice

Vizionarea de spectacole  de teatru, opera, film

Obiective

 • Creșterea calității muncii în cadrul liceului
 • Îmbunătățirea procesului instructiv – educativ
 • Reducerea fenomenului absenteismului și violenței în școli
 • Creșterea prestigiului școlii la nivelul Municipiului București

Dotări

 • 18 săli de clasă
 • 2 laboratoare
  • 1fizică
  • 1chimie
 • 3 cabinete informatică
 • 1 bibliotecă
 • 1 cabinet medical
 • Informatizarea bibliotecii;
 • Conectarea la INTERNET a tuturor departamentelor și claselor;
 • Sala de sport și festivități în construcție, va fi dată în folosință în 2021
 • baza sportiva
  • 1 teren de jocuri sportive cu suprafață sintetică
  • panouri pentru baschet

sală de fitness

Evenimente reprezentative

 • Proiect educațional “Daruri din suflet”, activitate de voluntariat; colectare de jucării și haine pentru copiii abandonați
 • Proiect regional – “Surprize Europene, Periplu turistic”

Informații utile

Broșura de admitere
Calendar admitere
Calculul mediei de admitere
Calendar învățământ dual
Calendar învățământ profesional
Metodologie
Informații utile
Broșura de admitere

Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și învățământul dual an școlar 2021-2022

Informații utile
Calculul mediei de admitere

Află cum se calculează media de admitere.

Informații utile
Calendar învățământ dual

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3

Informații utile
Calendar învățământ profesional

Specializări

 • Filologie
 • Fotbal(băieți)
 • Matematică-informatică
 • Științe ale naturii
 • Taekwondo
 • Volei(fete)

Fotografii