Despre liceu

Liceul Teoretic ,,Benjamin Franklin”  este situat pe Strada Gh. Tăttărescu nr. 1, sector 3, București, în cartierul Titan, lângă Întreprinderea Optică Română, în spatele Cinematografului Gloria. A fost înființat în anul 1970 sub denumirea de ”Școala profesională Optica Română”, având drept scop pregătirea personalului calificat pentru Întreprinderea Optică Română. În anul 1975 se transformă în ”Grupul Școlar Industrial Optica Română”, singurul liceu din țară cu profil de optică. Din 1992 profilelor ”optică” și ”mecanică fină” li se adaugă cele de ”uman”, ”matematică – fizică” și ”informatică”. În anul 1999 își schimbă numele în ”Grupul Școlar Benjamin Franklin”, la ceremonia ”botezului” participând personalități de marcă ale momentului: Domnul James Rosapepe, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Domnul Andrei Marga, Ministrul Educației și Cercetării, Domnul Viorel Lis, Primarul General al Municipiului București.

Începând cu anul 2000, schimbarea profilului liceului în profil teoretic.

     Dintre cei 54 de profesori, 33 au gradul didacticI, 4 au gradul didactic II, 11 au gradul definitiv.

Populația școlară este formată din 817elevi.

Ultima medie de admitere în ultimii ani școlari a fost:

An școlar

Filologie

Științe ale naturii

Matematică – informatică

Vocațional sportiv

2014 – 2015

7,19

6,99

7,09

6,48

2015 – 2016

7,89

7,78

8,00

6,71

2016 – 2017

7,70

7,56

7,65

7,30

    2017-  2018

7,84

7,56

7,66

6,67

2018 – 2019

7,45

7,24

7,26

6,91

2019 – 2020

7,85

7,68

7,63

6,73

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii romi Număr total locuri pentru elevii cu CES Media ultimului admis Codificare Observații
Matematică-informatică
2 52 4 6,81 268
Ştiinţe ale naturii
2 52 4 1 7,15 269
Filologie
2 52 4 2 7,50 270

Proiecte și programe

 • Campania „10 Pentru Siguranță”
 • Future Leaders Exchange – Flex
 • Festivalul Internațional de film Excelsior
 • Prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri în incinta școlii
 • Salonul Științelor – Bucharest Science Festival
 • Festivalul ,,Noaptea Cercetătorilor Europeni”
 • Campania IEC „Ziua Europeană Anti-Depresie”
 • Proiect Regional “Sărbătoarea – n straie noi”
 • Campionatul de șah
 • Campionatul de tenis de masă
 • N.S.S- Volei, Fotbal băieți, fotbal fete
 • Proiect regional “Poveste de Crăciun”
 • Concurs de fotografii – “Atunci și acum” sub egida Ambasadei SUA
 • FolkN3t – în colaborare cu Asociația Folkul acasă în realitate
 • “Fortul 13 Jilava” – Asociația AIRDU
 • Proiectului “Sectorul 3 Dansează” – Primăria Sectorului 3
 • Proiect regional “Învățați să ajutați” – Școala Postliceală Sanitară Carol Davila
 • Proiect regional – “Surprize Europene, Periplu turistic”
 • Proiect “Educat și sănătos în Sectorul 3”
 • Săptămâna Educației Globale – “Importanța educației și a școlii în formarea tinerei generații”
 • Clubul de dezvoltare personală
 • Concursul Internațional ,,Călătorie prin toamnă in 91 de zile,,
 • Campania „19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor– Federația Internațională a Comunităților Educative, Secțiunea România
 • Proiect Interjudețean ”Voluntariatul – oportunitate de dezvoltare personală”
 • Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului –“Cea mai mare lecție din lume pe tema dezvoltării durabile și a drepturilor copiilor”
 • Concurs Majorete la Sala Apollo- Proiect “S3 Dansează”
 • Proiect educațional „Dar din dar”
 • Gala Folkului Tânăr
 • Concurs – “Sanitarii Pricepuți”
 • Revista liceului „Benjaminii”
 • Programul de prevenire a consumului de droguri, a traficului de ființe umane și combaterea infracționalității – în parteneriat cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
 • Programul “Educația pentru carieră”
 • Programul de “Orientare Școlară și Profesională”
 • Proiectul “Educație pentru Sănătate”
 • Proiect educațional “Daruri din suflet”, activitate de voluntariat; colectare de jucării și haine pentru copiii abandonați
 • Colaborare cu Federația Română de Taekwondo WTF
 • Colaborare cu Federația Română de Fotbal
 • Participarea la excursii tematice

Vizionarea de spectacole  de teatru, opera, film

Obiective

 • Creșterea calității muncii în cadrul liceului
 • Îmbunătățirea procesului instructiv – educativ
 • Reducerea fenomenului absenteismului și violenței în școli
 • Creșterea prestigiului școlii la nivelul Municipiului București

Dotări

 • 18 săli de clasă
 • 2 laboratoare
  • 1fizică
  • 1chimie
 • 3 cabinete informatică
 • 1 bibliotecă
 • 1 cabinet medical
 • Informatizarea bibliotecii;
 • Conectarea la INTERNET a tuturor departamentelor și claselor;
 • Sala de sport și festivități în construcție, va fi dată în folosință în 2021
 • baza sportiva
  • 1 teren de jocuri sportive cu suprafață sintetică
  • panouri pentru baschet

sală de fitness

Evenimente reprezentative

 • Proiect educațional “Daruri din suflet”, activitate de voluntariat; colectare de jucării și haine pentru copiii abandonați
 • Proiect regional – “Surprize Europene, Periplu turistic”

Informații utile

Specializări

 • Filologie
 • Fotbal(băieți)
 • Matematică-informatică
 • Științe ale naturii
 • Taekwondo
 • Volei(fete)

Fotografii