Despre liceu

  1. Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti s-a înfiinţat la 1 septembrie 1967, cu numele de „Liceul de Cultură Generală nr. 43”. Din anul 1977 şi până în 1990, s-a numit „Liceul de Matematică – Fizică Nr.3”, siglă cu care s-a impus constant ca un liceu de elită, deşi a fost în competiţie cu multe licee bucureştene ca „N. Bălcescu”, „Mihai Viteazul”, „Gheorghe Lazăr”, „I.L. Caragiale”, „Iulia Haşdeu”, astăzi devenite Colegii Naţionale.

Menţionăm că o dovadă a recunoaşterii valorii sale în perioada respectivă, a fost chiar faptul că, într-o epocă în care majoritatea liceelor au fost transformate în licee industriale, acesta a rămas unul dintre cele cinci licee din Bucureşti acceptate ca liceu de matematică – fizică.

Situat în cartierul Titan, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” a primit elevi din două mari zone ale Bucureştiului, Balta Albă şi Pantelimon, iar în ultimii ani, ca urmare a modificării regulamentului de admitere, din tot Bucureştiul și chiar din afara acestuia. Tradiţia si rezultatele l-au impus în rândul părinţilor şi al elevilor ca fiind liceul cel mai solicitat din zonă pentru cei ce doresc să urmeze în continuare studii superioare de profil preponderent tehnic, economic şi medical (marea majoritate a absolvenţilor noştri devin studenţi la A.S.E., S.N.S.P.A., Institutul Politehnic Bucureşti, Institutul de Construcţii Bucureşti sau Universitatea de Medicină şi Farmacie Bucureşti). În ultimii ani s-a înregistrat o creştere a interesului din partea elevilor liceului pentru facultăţile de ştiinţe politice, relaţii publice şi comunicare, jurnalism sau filologie. Astfel, liceul are locul său bine conturat pe filiera academică, majoritatea elevilor, care vin să înveţe la noi, au media generală din gimnaziu, peste 8.50.

Dacă luăm în consideraţie compoziţia socială a familiilor, părinţii elevilor sunt, în majoritatea cazurilor, intelectuali; liceul este apreciat în mod deosebit pentru calitatea educaţiei pe care o oferă tuturor copiilor, fără a face greşeala, destul de frecventă, de a se ocupa numai de vârfuri.

Atmosfera cultivată în şcoală este aceea de muncă intelectuală serioasă, dar destinsă şi plăcută, fără stridenţe, nici în ceea ce priveşte atitudinea profesorilor, nici a elevilor.

Liceul îşi păstrează în continuare, preponderenţa profilului real (>80%), dar fiecare ciclu de clase are şi 1-2 clase cu profil uman; de asemenea, la clasele din profilul real, există clase cu predare intensivă a limbii engleze și a informaticii.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

5130838,25263

1 intensiv
limba engleză,
1 intensiv
informatică

Ştiinţe ale naturii

126219,30264 

Științe sociale

252429,172651 intensiv
limba engleză

Informații utile

Specializări

  • Matematică-informatică
  • Științe ale naturii
  • Științe sociale

Fotografii