Despre liceu

Liceul Tehnologic „Theodor s Pallady” promovează un   sistem   educaţional modern, care corespunde provocărilor şi exigenţelor impuse de piaţa muncii.

Liceul Tehnologic ”Theodor Pallady” îşi propune să pună la dispoziţia comunităţii oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate în domeniile transporturi rutiere, electronică automatizări şi mecanică cursuri de zi   şi serale si, totodată cursuri cu frecvenţă redusă (liceu teoretic – Uman) .

Intenţionăm să pregătim elevii astfel încât aceştia să atingă standardele propuse, să- şi satisfacă nevoia de învăţare, să se integreze într-o proporţie cât mai mare pe piaţa muncii şi să atingă performanţe profesionale similare celor din ţările europene.

Creşterea gradului de inserţie profesională le va permite elevilor o autonomie proprie, promovată pe principiile egalităţii de şanse, dialogului, formându-i ca cetăţeni activi şi responsabili.

Pe   termen   lung,   echipa   managerială   intenţionează   să   păstreze   tradiţia învăţământului   tehnic,   prin   ofertarea   unor   meserii   atractive,   prin   flexibilizarea calificărilor în conformitate cu solicitările pieţei muncii.

Încă   din   anul  1998  şcoala   noastră   s-a   implicat   în   realizarea   de  proiecte educaţionale   susţinute   şi   finanţate   de   Comunitatea   europeană:  Socrates-Comenius şi Arion, Leonardo da Vinci, Grundtvig, LLP- Programul  transversal, Soltrain Altener si altele

De asemenea, şcoala este implicată în mai multe proiecte finanţate din Fonduri Structurale, POSDRU.

Activităţile extraşcolare şi extracurriculare reprezintă o preocupare permanentă a şcolii noastre, care a încheiat numeroase acorduri de colaborare si parteneriate în scopul   derulării   de   proiecte   educaţionale,   printre   care   amintim:   Parteneriat   cu Universitatea   Politehnică   Bucureşti   şi   Primăria   Sector   3,   Parteneriat cu Universitatea  Tehnică   de   Construcţii  Bucureşti,  Parteneriat  cu  Asociaţia   Tinerii Europeni pentru România, Organizaţia Salvaţi Copiii, Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” etc.

Una dintre   priorităţile şcolii este  crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală   în   unitatea   de   învăţământ,   având   drept   obiective   strategice  stabilirea factorilor de risc privind producerea incidentelor violente şi intervenţia integrată, în echipă multidisciplinară, pentru prevenirea violenţei în şcoală.

Flexibilizarea formelor de învăţământ şi a specializărilor în funcţie de solicitarea

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Filologie12621 299 
Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică2484  300tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electronică automatizări1242  301tehnician în automatizări
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric12421 302tehnician electrician electronist auto
Învățământ Profesional de Stat – ELECTRIC124    Electrician auto
Învățământ Profesional de Stat – MECANICĂ1.536    Mecanic auto
Învățământ Profesional de Stat – MECANICĂ0.512    Tinichigiu vopsitor auto

Misiune

·         Rezultate   bune   la   concursuri   şcolare   şi   olimpiade,   materializate   prin   premii   şi

·         Asigurarea siguranței elevilor și a cadrelor didactice în incinta școlii și zona adiacentă unității de invățământ

·         Obținerea de rezultate bune la concursurile pe meserii și la olimpiadele școlare

·         Prevenirea şi combaterea violenţei şcolare şi a actelor antisociale

·         Intensificarea colaborarării cu părinţii  și  cu ceilalți parteneri educaţionali

·         Folosirea cu eficienţă sporită a potenţialului şi a resurselor umane de care dispune şcoala

·         Pregătirea continuă a cadrelor didactice

·         Implicarea in proiecte europene

·         Implicarea in programe internaţionale, naţionale, comunitare, activități de voluntariat

·         Obținerea de rezultate bune la competiții sportive

·         Realizarea de proiecte educative împreună cu alte unități de învățământ

 

Obiective

Clasa a IX-a:

Liceu cu frecvență zi, filiera tehnologică, profil tehnic, domeniul Mecanică – Tehnician transporturi

Liceu frecvenţă redusă, filiera teoretică, profil uman – Filologie

Învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani, domeniul Mecanică – Mecanic auto, Tinichigiu vopsitor auto

Învăţământ profesional dual, domeniul Electronică automatizări – Electronist rețele de telecomunicații

Învăţământ profesional dual, domeniul Electromecanică – Electromecanic utilaje și instalații industrial

Învăţământ profesional dual, domeniul Mecanică – Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic

Învăţământ profesional dual, domeniul Electric – Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice

 

Clasa a XI-a:

Liceu cu frecvenţă-seral, filiera tehnologică, profil tehnic, domeniul Mecanică – Tehnician mecatronist

Liceu cu frecvenţă-seral, filiera tehnologică, profil tehnic, domeniul Electric – Tehnician electrician electronist auto

 

Anul I:

Învăţământ postliceal – zi, domeniul Transporturi – Tehnician transporturi auto interne și internaționale

 

Operatori economici pentru calificările Mecanic auto și Tinichigiu vopsitor auto:

·         TOYO MOTOR CENTER SRL

·         S.C. AUTOKLASS CENTER SRL

·         TOYO MOTOR NORD SRL

·         SC GERMAN TOP TRADING SRL

 

Operator economic pentru calificarea Electronist rețele de telecomunicații:

·         INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL

 

Operatori economici pentru calificările Electromecanic utilaje și instalații industrial și SC HOIURA ELECTRO CONSTRUCT SRL:

·         SC HOIURA ELECTRO CONSTRUCT SRL

·         SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA

 

Operator economic pentru calificarea Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic:

·         SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA

 

Operatori economici pentru calificarea Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice:

·         SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI SA

·         ELECTROINSTAL SOLUTION SRL

 

Dotări

Cu sprijinul Primăriei Sector 3 şi din fonduri extrabugerare au fost mobilate complet: sălile   de   clasă,   laboratoarele,   cabinetele,   biblioteca,   vestiarele   sălii   de   sport, cancelaria,   birourile   astfel   încât aceste   spaţii   să corespundă standardelor moderne din învăţământul european.

În prezent unitatea cuprinde un număr de 15 săli de clasă, 9 laboratoare, 4 ateliere, o sală de sport şi o sală de fitness, teren de sport, bibliotecă,  cabinet medical.

Toate sălile  de  clasă,  inclusiv laboratoarele, sunt dotate  cu  sistem multimedia  și video proiector, toate conectate în reţea pentru a avea acces permanent la Internet.

În cadrul liceului funcţionează Şcoala de şoferi.

Evenimente reprezentative

·         Proiect educational Pierit-au dacii

·         Campania de voluntariat « De la suflet la suflet » 

·         Concurs „Bucuria versului unui simbol national – Eminescu ”

·         Proiect ,,Pasi timizi în aflarea adevarului românesc”

·         Eminescu vesnic tânăr – Recital de poezie

·         Săptămâna toleranței

·         Dragobete΄s  day

Informații utile

Specializări

  • Electromecanică
  • Electronică automatizări
  • Filologie
  • Mecanică