Despre liceu

Liceul Tehnologic “Sfântul Pantelimon” este o unitate şcolară distinctă şi de perspectivă a învăţământului bucureştean, situată în partea de est a oraşului Bucureşti, lângă Parcul Naţional şi Arena Naţională.
În anul 1907 lua fiinţă o şcoală de gospodărire profesională care a funcţionat neîntrerupt până în 1948, când instituţia s-a transformat în şcoală profesională patronată de Uzina de Mecanică Fină.
În 1951, şcoala a trecut sub conducerea Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă, devenind Şcoala nr. 9 “Metal”, iar în 1954, devine Şcoala Profesională “Electroaparataj” cu profil mecanic şi electrotehnic.
În 1974 se transformă în Liceul Electrotehnic nr. 8, apoi Liceul Industrial “Electroaparataj”, iar în prezent poartă numele de Liceul Tehnologic “Sfântul Pantelimon”. Tot în acel an s-a construit actualul local, apoi atelierele şcoală şi sala de sport.
În anul 1978 , a luat fiinţă aici C.Ş.S. “Sf. Pantelimon” şi Clubul de fotbal al echipelor de juniori „Luceafărul”, al cărui „părinte” a fost Federaţia Română de Fotbal.
Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” va fi o organizatie educativă recunoscută pentru dezvoltarea profesională și personală a elevilor, cu o paletă largă de specializari corelate pieței muncii, facilitând inserția socială timpurie.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Ştiinţe ale naturii

126217,50239
 

Ştiinţe sociale

252427,75240 

Filiera Tehnologică – TEHNIC – Mecanică

124215,17241tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Premii

 1. Derby Summer Cup | Categoria Under 12 – 2017 – Locul 1
 2. Derby Summer Cup | Categoria Under 13 – 2018 – Locul 1
 3. Asociația Municipală de Fotbal Ediția – 2018-2019 – Vicecampioană
 4. Sparta Easter Cup – 2019 – Locul 1
 5. Faza Zonală București – 2019 – Locul 1
 6. Kids Sport Festival Fotbal Baieți – 2019 – Locul 1
 7. Personalități care au terminat acest liceu: Gheorghe Hagi, Cosmin Contra, Gavril Balint.
 8. Personalități care au vizitat liceul: Dan Cristian Popescu (Viceprimar Sector 2), Ionuț Lupescu(Fotbalist), Diana Munteanu(Jurnalist).
 9. Activități Educative: Revista Liceului – Școala în Schimbare
 10. Parteneriate ERASMUS+ 2019:

– „MUSIC AND CULTURAL HERITAGE” cu: Spania, Germania, Italia și Macedonia.

– „THE OLYMPIC GAMES: SOCIAL INCLUSION THROUGH SPORTS AND TRADITIONAL GAMES” cu: Spania, Portugalia și Turcia.

– „TOMORROW’S JOBS : THINK ABOUT YOUR FUTURE!” cu Franța, Grecia, Olanda și Portugalia.

– „FACE TO FACE- INTERPERSONAL RELATIONSHIP IN THE AGE OF THE INTERNET AND SOCIAL MEDIA” cu Polonia, Italia și Turcia

– „PARTICIPATION OF PUPILS AT EUROPEAN SCHOOLS: HOW DEMOCRATIC ARE OUR SCHOOLS FOR PUPILS IN EUROPE?” cu Germania, Lituania, Macedonia și Turcia.

– „INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL” cu Croția, Turcia și Polonia.

Obiective

1. Realizarea diversificării ofertei educaționale a liceului – CLASELE A IX-A –

-filieră teoretică – științele naturii, științe sociale

-filieră vocațională – fotbal

-filieră tehnică

-școală profesională

2. Continuarea implicării elevilor și a cadrelor didactice în proiectele Erasmus+ în curs de desfășurare.

3. Derularea eficientă a proiectului ROSE

4. Creșterea procentului de promovare la examenele naționale.

5. Colaborarea eficientă cu agenții economici – Învățământul dual – clasele tehnic

6. Performanță în activitățile sportive în care sunt implicate clasele de fotbal

7. Implicarea elevilor în activități școlare și extrașcolare, corelarea adecvată a activităților școlare cu cele extrașcolare

8. Identificarea nevoilor și intereselor cadrelor didactice cu privire la perfecționare / Perfecționarea continuă a cadrelor didactice prin implicarea acestora în – înscrierea/susținerea gradelor didactice, cursuri / programe de perfecționare

9. Îmbunătățirea bazei materiale – dotarea tuturor sălilor de clasă cu aparatură necesară integrării TIC în cadrul lecțiilor (conexiune internet, video-proiectoare, calculatoare/laptopuri FUNCȚIONALE)

Dotări

– 24 Săli de clase dotate corespunzător

– 7 Laboratoare: un laborator de fizică, unul de biologie, unul de chimie, doua de informatică, unul de electrotehnică și unul de mecanică.

– O sală de Festivități

– Cabinet Medical

– Cancelarie

– Sală de Sport

Evenimente reprezentative

27 Iulie

Informații utile

Specializări

 • Fotbal(băieți)
 • Mecanică
 • Științe sociale