Despre liceu

Această unitate de învăţământ a fost înfiinţată in anul 1948 sub denumirea de “Şcoala Profesională de Electrotehnică” , având 12 clase cu un efectiv de 360 elevi şi 18 profesori.
Şcoala a fost subordonată de către Electromagnetica de la înfiinţare şi până în anul 1977 când a trecut sub patronajul Intreprinderii Steaua Roşie, apoi în 1984 a fost preluată de Intrepriderea Electronica Industrială. Denumirile exacte ale şcolii începând cu anul 1948 au fost:
1948 – 1957 – Şcoala Profesională de Electrotehnică “Vestitorul”
1957 – 1961 – Grup Şcolar Grigore Preoteasa
1961 – 1976 – Şcoala profesională Electromagnetica
1976 – 1985 – Liceul Industrial nr. 14
1985 – 2013 – Grup Şcolar Electronica Industrială
2013 – 2017 – Liceul Tehnologic Electronica Industriala
01.09.2017 – Liceul Tehnologic Nikola Tesla

Flexibilitatea si adaptabilitatea la cerinţele pieţei forţei de muncă este reliefată de multitudinea calificărilor pe care le poate oferi in prezent şcoala noastră.

Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla” are resurse materiale şi umane adecvate formării elevilor, oferă instruire în condiţii de calitate a procesului educaţional, asigurând şanse de integrare pe piața muncii şi de continuare a învăţării pe tot parcursul vieţii pentru elevii care provin din București și localitățile limitrofe.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii romi Număr total locuri pentru elevii cu CES Media ultimului admis Codificare Observații
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic
2 48 4 1 6,44 248
tehnician în activităţi economice
Filieră tehnologică – TEHNIC – Electric
1 24 2 249 tehnician electrician electronist auto
Învățământ Dual de Stat – COMERȚ
3 72 Comerciant-vânzător
Învățământ Profesional de stat – ELECTRIC
1 24 Electrician auto

Premii și rezultate merituorii reprezentative

 1. Agenți economici consacrați ca parteneri in formarea educabililor
 2. ”De la micul tehnician, la marele antreprenor!” – concurs municipal organizat de liceul nostru, aflat la a treia ediție, care are ca scop promovarea învățamântului profesional și tehnic;
 3. Liceu-pilot în proiectul de bugetare participativă în școală;
 4. Premii obțintute la concursurile de profil: târguri ale firmelor de exercițiu, concursuri de robotică, olimpiade interdisciplinare tehnice nivel municipal si national;
 5. Cabinete și laboratoare dotate cu aparatură didactică, nouă și modernă.
 6. Un colectiv de profesori bine pregătiți cu tact și măiestrie pedagogică.
 7. Conducerea deschisă către implicarea în cât mai multe proiecte educaționale

Obiective

 1. Formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie, la viaţa de adult prin dezvoltarea unui sistem bazat pe învățarea centrată pe elev;
 2. Organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara – stagii de pregătire practică la agenți economici cunoscuți (TS OPERATIONS SRL, SERVICE OPEL, ICPE, PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL – McDonald’s –Mall Veranda, CARREFOUR ROMANIA, COLINA MOTORS – REPREZENTANȚA AUDI, MERCEDES, WOLKSVAGEN, SC AUTO PARTS SRL, RADET BUCUREȘTI, SC FRIGOELECTRIC INSTALATII SRL, MHT EXPERIENCE) .
 3. Cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite, în cadrul unor activităţi de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupaţii şi opinii;
 4. Crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria învăţare
 5. Optimizarea imaginii şcolii prin strategii de marketing educaţional
 6. Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare
 7. Asigurarea şi valorificarea optimă a resurselor umane

 Obţinerea rezultatelor de calitate în activitatea instructiv-educativă

Dotări

Pentru susţinerea ofertei educaţionale, resursele noastre materiale sunt repartizate în trei clădiri înconjurate de un frumos parc verde. În corpul A sunt 22 săli de clasă dotate cu mobilier modern şi 8 laboratoare: AEL, TIC, informatică, electronică, electrotehnică, mecatronică, fizică, chimie şi biologie, cabinet de: istorie, geografie, socio-umane, limbi straine, limba romana. Toate laboratoarele si cabinetele au laptop, videoproiector, tabla inteligenta, table ecologice, sunt dotate cu aparatură didactică nouă, modernă, astfel încât elevii au la absolvire competenţele necesare integrării rapide la locul de muncă. Tot în corpul A sunt: biblioteca, cabinetul medical, cabinetul psihopedagogic, secretariatul, serviciul contabilitate şi alte incăperi administrative.

Scoala are in dotare un numar de 84 calculatoare in cabinetele de TIC, conexiune Internet prin fibra optica si 17 dispozitive periferice.

Evenimente reprezentative

10 mai – „Ziua portilor deschise” in Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla”

5 iunie – ”De la micul tehnician, la marele antreprenor!” – concurs municipal organizat de liceul nostru în parteneriat cu ISMB, CCD si agentii economici parteneri de practică – Colina Motors, BCR, Turbomecanica, TS Operation

Informații utile

Specializări

 • Comerț
 • Economic
 • Electric
 • Electronică automatizări
 • Științe ale naturii

Fotografii