Despre liceu

În anul 1979 este  înfiinţată Şcoala Generală nr. 104, când pe vehea structură a școlii generale este înființat Liceul Tehologic ,, Mircea Vulcănescu”. În  anul școlar 1993-1994  în   unitatea şcolară apare prima serie de elevi de clasa a IX a care a  funcţionat alături de elevii claselor I-XIII ai școlii generale. În anul 1996 clasele de învățământ gimnazial și o parte a personalului didactic s-au separat de liceu și și-au schimbat locația. Această structură se păstrează până în anul 1999  an în care au absolvit elevii ultimei clase de şcoală generală. Liceul devine Grup Școlar și își diversifică formele de pregătire adăugând la liceu zi, liceu seral, școala profesională și școala postliceală. În anul 2008 în școală exista liceu zi, liceu seral (în lichidare), liceu ruta ocolitoare pentru absolvenții SAM, școala de arte și meserii (în lichidare), și școala postliceală în curs de reinființare.

În prezent Liceul Tehnologic „Mircea Vulcanescu” este o unitate școlară fără o tradiție consolidată, funcționând de aproximativ 28 ani. Cu toate acestea are o reputație din ce în ce mai bună în Municipiul București și în special în zona de sud a capitalei.

Profilul şi specializările care constituie oferta unităţii şcolare corespund nevoilor de formare profesională şi ocupare pe piaţa muncii în domeniul serviciilor.

 Liceul Tehnologic ,,Mircea Vulcănescu” se bucură de aprecierea comunității datorită  profilului în care pregateste aproximativ 800 elevi anual, profil economic, precum și datorită   seriozității  corpului profesoral.

VIZIUNEA: Promovarea unui învăţământ de calitate, modern, flexibil, stimulativ şi creativ bazat pe experienţă, performanţă, care să formeze cetăţeni activi, capabili să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.

MISIUNEA: Liceul Tehnologic “Mircea Vulcănescu” urmăreşte creşterea calităţii serviciilor educaţionale.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic7168143 328tehnician în
activităţi
economice
Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi
alimentaţie
24842 329tehnician în
turism

Proiecte. Activități

Activități sportive/cultural-artistice/științifice/educative

Limes: Bridges and Borders Challenging Division in Europe

proiect European de tip ERASMUS+ (KA2 Parteneriat Strategic între şcoli)

Fii pregătit de 10 pentru viitor-Proiect CIVITAS

AGORA Facing new challenges: Realising and Practicing Democracy

Tipul proiectului: proiect European de tip ERASMUS+ (KA2 Parteneriat Strategic între şcoli)

Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu, ediția a X-a organizat în cadrul proiectului Firma de exercițiu, cea mai bună practică

Fii ECO Creativ! concurs municipal

Târgul Firmelor de Exerciţiu.”Fresh Food not Fast Food”Proiect CIVITAS

Your world in our wordsTipul proiectului: Concursul Şcolar Municipal de Creaţii originale în limba engleză

Ziua Europeană a limbilor străine

5 LICEE, 5 TEATRE (Trupa de teatru a liceului)

5 Licee, 5 Muzee

Proiectul privind învățământul secundar (ROSE)

Revista şcolii -”Fiinţa spirituală”

Natura, casa noastră

Întâlnire cu oameni valoroşi

Conferinţe pentru tineri

Acordarea primului ajutor

STOP traficului de persoane

Balul Bobocilor

Happy Halloween

Toleranța – o virtute

Concurs de fotografie şi creaţii poetice „Toamna în imagini”

Experiment:Eşti dependent de telefon?

Ziua porților deschise

Citeşte pentru a trăi

Ziua Naţională a României

Crăciunul – Darul bucuriei

Amintiri şi mărturisiri despre Eminescu

Cercul de lectură

Violenţa este arma celor slabi

Ziua liceului

Portret de scriitor

Ziua Internaţională a Francofoniei

Din cărţile copilăriei mele

Calendarul verde – Ziua Pământului

Ziua Internaţională a Apei

Ziua Şcolii

Bacalaureatul în versuri

Ziua Mondială a Muzeelor

Ziua Mondială a Sportului

Ultimul clopoţel

Copilăria este inima tuturor vârstelor

 

Obiective

ü  Optimizarea relaţiei şcoală – familie;

ü  Optimizarea valenţelor educative ale obiectelor de învăţământ, ale orelor de dirigenţie şi ale pauzelor;

ü  Implicarea în activităţile calendarului activităţile educative extraşcolare propuse de MEN şi ISMB;

ü  Implicarea unui număr cât mai mare de elevi in viaţa şcolii, prin numirea acestora în Consiliul Şcolar al Elevilor;

ü  Diversificarea activităţii extracurriculare;

ü  Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică etc.;

ü  Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi culturalizare;

ü  Proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural;

ü  Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor;

ü  Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional;

ü  Cunoaşterea şi respectarea cerinţelor programului naţional de educaţie, a programului managerial al unităţii şcolare şi implicarea tuturor cadrelor didactice în realizare resonsabilă a activităţilor propuse precum şi conceperea unor acţiuni în nume propriu cu respectarea principiilor de continuitate şi diversitate de conţinut;

ü  Continuarea parteneriatelor şi activităţilor de voluntariat demarate şi în anii trecuţi.

 

Dotări

Unitatea noastră școlară dispune de 21 săli de curs; laboratoare: chimie, biologie, fizică, 3 de informatică; sală de sport, teren de sport; bibliotecă; cabinete: merceologie, firma de exercitiu,  contabilitate, geografie, matematică; limbi  străine, „Europa”, cabinet medical, cabinet de asistență psihopedagogică.

Evenimente reprezentative

Ziua liceului

Ziua porților deschise

Crăciunul – darul bucuriei (excursie la Valea Plopului, donații)

Trupa de teatru a liceului (concursuri, spectacole)

Proiectul privind învățământul secundar (ROSE)

Târgul de Halloween

Firme de exercițiu

Eminescu, altfel.

Informații utile

Specializări

  • Economic
  • Turism și alimentație

Fotografii