Despre liceu

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu școlarizează elevi în clasele de liceu zi
(IX-XII), liceu seral (IX-XIII) și școală profesională de 3 ani (ciclul inferior al liceului) – de stat și dual.

Elevii Liceului Tehnologic Ion I.C. Bratianu, beneficiază de condiții de studiu moderne, mobilier școlar nou, la standarde europene, laboratoare dotate și de un corp profesoral bine pregătit.

Ofertă educațională

 
FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi
alimentaţie

24841  246

1organizator banqueting, 1 tehnician în gastronomie

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

24841  2471 tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, 1 tehnician mecatronis

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – Industrie alimentară

12421 245tehnician in industrie alimentara

Învăţământ Dual de Stat – MECANICĂ

120    Mecanic auto

Învăţământ Dual de Stat – MECANICĂ

122    Mecanic de mecanică fină

Învăţământ Dual de Stat – MECANICĂ

0,511    Mecanică utilaje și echipamente

Învăţământ Dual de Stat – MECANICĂ

0,519    Tinichigiu vopsitor auto

Învăţământ Dual de Stat – TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

124    Bucătar

Învăţământ Dual de Stat – TURISM ŞI ALIMENTAŢIE  

124     Ospătar (chelner)

Informații utile

Specializări

  • Mecanică
  • Turism și alimentație

Fotografii