Despre liceu

Liceul Tehnologic „Elie Radu”, a luat ființă în anul 1990, în locația fostului Liceu industrial nr. 30, prin transferarea bazei materiale și a resursei umane de la Liceul Industrial nr. 18, sub denumirea de Grup Școlar Industrial de Construcții Montaj nr. 3 până în anul 1993, după, care s-a numit Grup Școlar de Construcții „Elie Radu”, denumire sub care a funcționat până în 2001, iar de la această dată s-a numit Grup Școlar de Construcții Montaj „Elie Radu”. Începând cu data de 1 septembrie 2012, unitatea primește denumirea de Liceul Tehnologic „Elie Radu”. Are în patrimoniu 3 clădiri : cea a școlii, situată în Bulevardul Energeticienilor nr.5, sala de sport – Centrul Sportiv Apollo – situat în Bulevardul Energeticienilor nr. 5 și cea a Atelierelor școală, situată în Bulevardul Energeticienilor nr. 9. Unitatea funcționează în două schimburi și are profilul organizat astfel: – Filieră tehnologică – profil servicii (din 2014); – Filieră tehnologică – profil tehnic, domeniul mecanică ; – Filieră vocațională – profil sportiv (din 2013). unitatea școlară are specializări si calificări pe mai multe niveluri de formare inițială: – liceu zi: Tehnician in administrație, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Instructor sportiv; – liceu seral: Tehnician in mecanic pentru întreținere și reparații; – școala profesională/ învățământ dual: Mecanic auto, Comerciant-vânzător. Școala încearcă să țină pasul cu cerințele societății moderne, ale pieței muncii, cu normele învățământului european, adaptându-și continuu oferta educațională și îmbunătățind condițiile oferite elevilor.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

4968 4,93293

2 tehnician în administraţie, 2 tehnician în activităţi economice

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

12421 294tehnician
mecanic pentru
întreţinere şi
reparaţii

Învățământ Profesional de Stat – Mecanică

372    Mecanic auto

Premii

¨    2019/ 2020

Competiții/activități sportive:

1. Crosul Loteriei Române ediția a XXI – a, 5.10.2019, s-a organizat în Parcul Alexandru Ioan Cuza, au participat următorii elevi: Koz Mehmet (clasa a IX –a C), Țigmeanu Andrei (clasa a X – a C), Pințoi Mihai (clasa a XI –a C), elevii Liceului Tehnologic Elie Radu clasându-se în primele 20 de locuri.

2. Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, ediția a XII – a – Cursa Adolescenților, 12.11.2019, s-a organizat în Piața Constituției, au participat următorii elevi: Koz Mehmet (clasa a IX –a C), Țigmeanu Andrei (clasa a X – a C), Pințoi Mihai (clasa a XI –a C), elevii Liceului Tehnologic Elie Radu clasându-se în primele 25 de locuri.

3. OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR:

a.    SAH, 18.10.2019 – faza pe sector, s-a desfășurat la Liceul Teoretic Benjamin Franklin – sector 3, București, unde au participat următorii elevi Liceului Tehnologic Elie Radu: Megulete Alexandru (clasa a X–a D) și Chirculescu Florin (clasa a XI–a C), elevii de la Liceul Tehnologic Elie Radu care s-au clasificat pentru faza finală.

b. TENIS DE MASĂ, 25.10.2019 – faza pe sector,  s-a desfășurat la Liceul Tehnologic Theodor Pallady – sector 3, București, unde au participat următorii elevi: Koz Mehmet (clasa a IX–a C) și Chirculescu Florin (clasa a XI–a C), elevii Liceului Tehnologic Elie Radu clasificânduse în faza semifinală.

c. CROS, 26.10.2019 – faza pe municipiu, s-a organizat în Parcul Lumea Copiilor – sector 4 București,din partea liceului au participat următorii elevi : Koz Mehmet și Fernolend Ana Maria (clasa a IX–a C), Ciubotaru Ana Maria (clasa a IX –a A), Pințoi Mihai (clasa a XI – a C).

     Ȋn  31.10.2019 la Liceul Tehnologic Elie Radu – filială CCD – București, s-a desfășurat Conferința municipală cu tema CREATIVITATE, IMPLICARE, PROFESIONALISM ÎN EDUCAȚIE, activitate inclusă în calendarul activităților CCD – București, responsabil – prof. Anca Mihaela Avram.

     Ȋn perioada 18-20 septembrie 2019 a fost organizata o excursie thematic și în scop turistic la Bușteni, de către prof. Nelu Stoian, Alexandru Mihai Ciocioman şi Iulian Mocofan.

Liceul Tehnologic „Elie Radu” s-a înscris în Calendarul activităților regionale 2020 cu proiectul „Puternic fără violenţă”.  Proiectul a fost aprobat şi urmează să se desfășoare în perioada ianuarie – iunie 2020.

  Proiect aprobat  ERASMUS

¨    2018/2019

¨    la handbal – fete

ü  Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS, coordonator prof. Stoian Nelu;

¨    la fotbal – băieți

ü  Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor, înscrisă în calendarul ONSS, – coordonator prof. Stoian Nelu;

¨     Locul II  Liceul Tehnologic „Elie Radu” obținut de elevii liceului la concurs din cadrul unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile de la bugetul local al sectorului 3 ” Finanţările nerambursabile – ideile tinerilor devin proiecte viabile”,proeict coordonat de d-na Profesor Motohon Ancuța.

¨    2017/2018

¨    la fotbal – fete:

ü  Locul I pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor – Mc Donalds, înscrisă în calendarul ONSS, echipa calificându-se în faza pe municipiu;

¨    la handbal – fete:

ü   Locul II pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor – Mc Donalds, înscrisă în calendarul ONSS;

¨    la fotbal – băieți:

ü   Locul III pe sector în cadrul competiției Olimpiada Liceelor – Mc Donalds, înscrisă în calendarul ONSS.

Obiective

Misiunea şcolii noastre constă în formarea inițială a unor personalităţi de dimensiune europeană, cu capacitatea şi plăcerea de a învăţa continuu, care să stăpânească tehnicile de muncă intelectuală, să asimileze valorile culturii naţionale şi universale, educate în spiritul respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi care să păstreze nealterat spiritul naţional integrat armonios în familia spirituală europeană.Formarea de personalităţi la nivelul dimensiunii europene şi promovarea valorilor multiculturale  în  educaţia  elevilor;

 1. Adoptarea de calificări profesionale noi cu inserţie pe piaţa muncii;
 2. Evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, prin adaptarea şcolii la nevoile de dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, cu accent pe “Învăţarea centrată pe elev”.
 3. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi părăsirii timpurii a şcolii.
 4. Dezvoltarea de parteneriate.
 5. Creşterea rolului formativ şi educativ la elevi prin organizarea de activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare cât mai atractive şi în folosul elevilor.

Modernizarea bazei tehnico-materiale conform exigenţelor ştiinţei şi tehnicii  actuale.

Dotări

BAZA MATERIALA, APROVIZIONARE SI DOTARE

        Unitatea școlară:

Baza materiala este compusă din 20 săli de clasă din care:

 • 4 săli de casă, amenajate drept cabinete de: Limba şi literatura romana, Matematica, Geografie, Limbi moderne ;
 • 1 laborator de Biologie;
 • 1 laborator de Chimie;
 • 2 laboratoare de Informatică;
 • 1 laborator de legislație rutieră
 • 11 Sali de clasă;

CENTRU SPORTIV APOLLO

 • Sala arena ( fotbal, baschet, handball, volei);
 • Sala de fitness;
 • Sala de balet;
 • Sala de conferințe;
 • Vestiare;
 • Dușuri etc..

Atelierele școală

9 ateliere scoala departajate pe specialitati : 4- mecanică, 1- legislaţie rutieră, 1-electrotehnică, 3- constructii şi lucrări publice;     

Evenimente reprezentative

 1. Proiect aprobat ERASMUS
 2. Liceul Tehnologic „Elie Radu” a organizat și desfășurat activitățile proiectului ” Sportul cere fani , nu huligani! În data de 27.11.2019, cu implicarea tuturor elevilor școlii și cadrelor didactice
 3. Liceul Tehnologic „Elie Radu” s-a înscris în Calendarul activităților regionale 2020 cu proiectul „Puternic fără violenţă”. Proiectul a fost aprobat şi urmează să se desfășoare în perioada ianuarie – iunie 2020.
 4. Ȋn 8 noiembrie prof. Ioana Brătuva a însoţit un grup de elevi într-o vizită la Fortul 13 Jilava, în cadrul proiectului ”Fort 13 Jilava”, proiect finanțat din fonduri nerambursabile de la bugetul local al sectorului
 5. D-na. prof. Ancuta Maria Motohon a îndrumat un grup de elevi în vederea conceperii unui proiect cu care  participat la concursul din cadrul unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile de la bugetul local al sectorului 3 ” Finanţările nerambursabile – ideile tinerilor devin proiecte viabile”. Ȋn cadrul concursului  Liceul Tehnologic „Elie Radu” s-a clasat  pe Locul II
 6. În luna noiembrie în cadrul proiectului ”Sectorul 3 Dansează” prof. Alexandra Mariana Ionescu a făcut preselecție și format echipa reprezentativă de majorete  a liceului.  După o pregătire de trei săptămâni  echipa liceului  a participat la concursul din cadrul proiectului ”Sectorul 3 Dansează”  şi  s-a clasat pe locul  XI, din totalul de 20 de echipe.
 7. Proiectul „Educat și Sănătos în Sectorul 3 ” pentru clasele IX-XII”

Proiectul ROSE „ACCES SPRE SUCCES!” – proiect finanțat din fonduri nerambursabile

Informații utile

Specializări

 • Atletism
 • Baschet
 • Economic
 • Fotbal(fete/băieți)
 • Haltere(băieți)
 • Handbal
 • Karate
 • Lupte libere(băieți)
 • Mecanică

Fotografii