Despre liceu

Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” este situat în mediu urban, în municipiul Bucureşti, are o vechime mai mare de un secol, fiind înfiinţat – ca şcoală de ucenici în 1904 sub numele de Şcoala de ucenici „Ghencea”. Mai târziu, prin anii ’50 se transformă în Şcoala profesională „Vulcan”, pregătind elevi pentru meserii sau specializări ale domeniului mecanic, construcţiilor de maşini. În anii ’60 când s-au format primele licee industriale, Şcoala profesională „Vulcan” a devenit Liceul Industrial nr. 3, având în componenţă pe lângă forma de învăţământ profesional şi liceul industrial. Începând cu anii ’80, şcoala parcurge din nou o perioadă de transformare diversificându-şi profilurile prin adăugarea unor noi forme de învăţământ ca liceul seral, liceul cu frecvenţă redusă şi şcoala de maiştri.  În 1995, la iniţiativa Inspectoratului Şcolar la Municipiului Bucureşti a fost schimbată denumirea instituţiei în Grup Şcolar Industrial „Dimitrie Gusti”. Conform OMECTS nr. 6564 din 13 decembrie 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, Grup Şcolar Industrial „Dimitrie Gusti” se numește Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”.

Ofertă educațională

Obiective

a. Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată, economică şi socială, la nivel local, regional şi naţional, precum şi la nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. 

b. Aplicarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite.

c. Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională prin învăţământul profesional şi tehnic, în vederea creşterii şanselor de integrare socio-profesională şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă.

d. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din perspectiva parteneriatului social şi  spiritului antreprenorial.

e. Asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale.

f. Asigurarea formării adulţilor în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.

 

Dotări

 Simpozion National „Credință, adevăr, creație în închisorile comuniste”

Sală de festivități

Laboratoare: fizică, chimie, biologie, informatică, tehnologii

Cabinete: consiliere psiho-pedagocică, limba și literatura română, matematică, stiințe sociale, geografie,limbi străine

Ateliere școală

Sală de sport

Bibliotecă

Evenimente reprezentative

13 februarie – Ziua liceului

Informații utile

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii romi Număr total locuri pentru elevii cu CES Media ultimului admis Codificare Observații
Ştiinţe ale naturii 1 26 2 1 7,52 360
Ştiinţe sociale 1 26 2 1 7,52 361
Filiera tehnologică -TEHNIC - MECANICĂ 2 48 4 2 4,97 362

Specializări

  • Mecanică
  • Științe sociale

Fotografii