Despre liceu

Liceul ,,Dimitrie Paciurea” este situat în București, sector 1 și aparține rețelei de învățământ preuniversitar de stat. Liceul are locația într-o zonă semiperiferică în incinta Combinatului Fondului Plastic, unitate lucrativă a Uniunii Artiștilor Plastici din România. În această unitate se pregătesc în jur de 350 de elevi .

Liceul ,,Dimitrie Paciurea” a suferit un proces de restructurare și transformare, având o ascensiune începând cu anul școlar 2014-2015 când oferta educațională a liceului a devenit atractivă pentru un număr din ce în ce mai mare de elevi. La baza dezvoltării instituționale a Liceului ,,Dimitrie Paciurea” stă viziunea și misiunea școlii. Viziunea școlii – ,,Artă pentru elevi”, misiunea școlii – Transformarea Liceului ,,Dimitrie Paciurea”  într-o școală de arte decorative, complexă, capabilă să ocupe prin unicitatea ei națională, un loc fruntaș în învățământul European, integrand armonios arta în tehnologie.

Domeniile de pregătire de bază sunt: Arte plastice și decorative, Conservare-restaurare bunuri culturale, filiera teoretică- profil Uman-Filologie. Prin noul Plan de Dezvoltare Instituțională se urmărește integrarea artei de ,,a face” cu arta de ,,a citi” ( filologie). Elevii care urmează filiera vocațională au posibilitatea de a susține examenul de certificare a competențelor profesionale, nivel 4, în urma căruia pot să acceseze și să obțină locuri de muncă atât de căutate în domeniul conservării și restaurării care necesită o educație graduală pornind de la abilități practice, noțiuni de istorie a artei și competențe în domeniul artelor plastice și decorative.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii romi Număr locuri pentru elevii cu CES Media ultimului admis Codificare Observații
Filologie
1 26 2 1 6,72  184

Premii

5 absolvenți ai liceului au continuat studiile artistice la diferite universități de arte din Marea Britanie;

Începând cu anul 2010, o parte din absolvenții liceului au fost admiși la Universitatea Națională de Arte București, la diferite secții;

În anul 2018 o absloventă a liceului a fost admisă la Universitatea Națională de Arte București, secția Pictură de șevalet, cu media 10. Absolvenți ai liceului au fost admiși și la alte universități din București și din țară la diferite specializări: Istorie, ASE, Drept, Arhitectură, SNSPA

5 premii I și II la concursuri de artă din Londra – ,,Look and Learn”, 2017

50 premii I,II, III și  mențiuni la Festivalul Național de Ceramică ,,Cocoșul de Hurez”, jud. Vâlcea, 2016-2018

50 premii I,II, III și  mențiuni la Concursul Național de Artă Fotografică ,,Trasee în alb-negru și color”, jud. Vaslui, 2016-2018;

50 premii I,II, III și  mențiuni la Concursul Internațional de Artă Vizuală ,,Culorile Mureșului – Wizart continuă povestea”, Arad, 2014-2017

1 premiu III la Concursul Național ,,Carmen Sylva”, Sinaia, 2016-2017

Premii și mențiuni la Concursul național de grafică ,,Constantin Găvenea”, Tulcea – concurs între licee de arte organizat de Liceul de Arte ,,George Georgescu”, 2018;

Premiul II la Concursul de pictură organizat de Liceul de Arte ,,Victor Brauner” – 2014

Premiul II la Concursul de grafică organizat de Liceul de Arte ,,Margareta Sterian”, 2017-2018;

Parteneriat cu CIADO, președinte – acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, 2005-2012;

Participare la Olimpiada de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei, Bistrița, 3-6 aprilie 2018;

Premii la Concursul regional Tehnofest sectiunea ,,Magia culorilor”, Craiova 2017

Expoziții în parteneriat cu Primăria sector 1, ISMB , Ministerul Educației Naționale, Facultatea Româno-Americană, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, ARCUB, Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale”, Palatul Copiilor, Colegiul Național „Mihai Viteazul”.  

Obiective

 • Sporirea accesului tuturor copiilor la o educație de calitate și creșterea ratei de succes școlar;
 • Implementarea și parcurgerea curriculumului școlar pe baza competențelor cheie ale UE;
 • Motivarea elevilor și a cadrelor didactice pentru performanță;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere și orientare școlară, profesională și asistență psihopedagogică;
 • Asigurarea educației complementare (educație pentru sănătate, educație civică, educație antreprenorială, educație prin sport);
 • Dezvoltarea resurselor umane și crearea condițiilor de introducere a activității de mentorat;
 • Dezvoltarea parteneriatelor comunitare și internaționale.
 • Fundamentarea planului de școlarizare, împreună cu partenerii sociali, pe baza analizei nevoilor educaționale ale elevilor și intereselor părinților acestora, a evoluției pieței muncii;

Dotări

Liceul dispune de 8 săli de curs, 1 atelier de grafică, 2 ateliere de sculptură, 1 atelier de conservare-restaurare bunuri culturale, 2 ateliere de pictură, 1 laborator TIC dotat cu 30 de computere legate la rețeaua de internet, cancelarie, bibliotecă conținând albume de artă clasică, modernă, contemporană, cu sală de lectură,

Evenimente reprezentative

Ziua liceului, 27.10 cu participarea Ambasadei Georgiei

Vernisajul expoziției ,,Succesul în Arte”, 5 martie 2020, https://www.youtube.com/watch?v=4MFcHeaIY5c

Informații utile

Specializări

 • Arte vizuale
 • Filologie
 • Patrimoniu cultural

Fotografii