Despre liceu

             Liceul cu program sportiv „Mircea Eliade” din Bucureşti funcționează la adresă Splaiul Independenței, nr.315-317, sector 6 şi are ca act de naștere anul 1928, când Ministerul Muncii a înfiinţat o școală de meserii cu 100 de elevi, viitori tâmplari, croitori, cizmări.  Ulterior, aici au funcționat rând pe rând: „Școala de Sericicultură pentru fete” (1945-1948 ), „Școala Profesională de mecanici, strungări şi lăcătuși a Ministerului Metalurgiei” ( 1949-1950 ), „Școala Profesională Nr.4 Metal” a Direcției Generale a Rezervelor de muncă, profilată să asigure cadre calificate pentru Uzină „Semănătoarea” ( 1945-1960 ), „Școala Profesională Semănătoarea” ( 1960-1971 ), „Grupul Școlar Semănătoarea” ( 1971-1974 ).

În anul 1974, a luat ființă „Liceul Industrial Semănătoarea”, care, împreună cu Școala Profesională, au format „Grupul Școlar Industrial Semănătoarea”, ce a asigurat forța de muncă necesară Uzinei „Semănătoarea” București.

În anul 1977, s-a construit un nou corp de cladire-școală cu 22 săli de clasă, laboratoare şi cabinete, sală de sport, 2 cămine, o cantină și s-au amenajat spații pentru atelierele școlii. Cabinetele, laboratoarele şi atelierele școlare au fost dotate corespunzător, astfel încât procesul de învățământ să se desfășoare în cele mai bune condiții.

După anul 1989, profilul școlii s-a diversificat, existând clase cu filieră teoretică

(matematică-informatică, științele naturii, științe sociale), filieră vocaţională (sport), filieră tehnologică și clase de învățământ profesional.

În anul 1991, unitatea noastră școlară devine „Grupul Școlar Mircea Eliade”, în componența căruia funcționează clase de liceu, școală profesională și școală de ucenici.

În anul școlar 2006-2007, numele unității noastre devine Liceul „Mircea Eliade”, pentru că nu a mai existat filieră tehnologică şi școală profesională, ci doar filieră teoretică şi filieră vocaţională; în plus, începând cu anul școlar 2008-2009, școlarizăm şi elevi de gimnaziu ( de la clasă a V-a ) la învățământ integrat sportiv.

Prin dezvoltarea filierei vocaționale- profil sportiv, vrem să oferim sportivilor de performanță șansa de a-și completa studiile concomitent cu carieră sportivă, și, totodată, ne individualizăm ca instituție de învățământ în peisajul școlilor din sector și din municipiu.

Sunt câțiva sportivi de renume ai țării care au absolvit de-a lungul vremii cursurile școlii noastre: Măricica Puică ( atletism ), Alin Stoica, George Ogararu, Andrei Mozacu, Robert Nită, Valentin Negru, Alexandru Pițurcă, Ianis Zicu ( fotbal ), Ana Maria Hâncu, Anabela Gagionea, Irina Radu ( volei ), Camelia Begu ( tenis ) , Alina Dumitru ( judo ).

Actualul corp de clădire în care funcționează Liceul cu program sportiv „Mircea Eliade” a beneficiat în anul 2000 de programul Băncii Mondiale, fiind consolidat împotriva cutremurelor și dotat cu mobilier nou în toate sălile de clasă.          

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii romi Număr locuri pentru elevii cu CES Media ultimului admis Codificare Observații
Ştiinţe ale naturii
1 26 2 1 6,27 403
Ştiinţe sociale
1 26 2 1 6,89 404

Misiune

1.      Preocuparea permanentă pentru  găsirea posibilităților de dezvoltare și modernizare a bazei materiale. Întreținerea și utilizarea în mod rațional a materielelor și echipamentelor sportive.

2.      Modelarea antrenamentului în concordanță cu cerințele și specificul fiecărei ramuri de sport, individualizarea procesului de instruire.

3.      Continuarea promovării valorilor educative ale sportului necesare în desfășurarea activităților: loialitate, consecvență, implicare, integritate, colaborare, fair-play.

4.      Promovarea măsurilor de prevenire a actelor de dopaj și violență în sport prin întălniri și dezbateri cu personalități ale sportului românesc, reprezentanți ai Agenției Naționale Anti-Doping

5.      Dezvoltarea și armonizarea relațiilor de colaborare și parteneriat cu Federațiile Sportive de specialitate, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Cluburi Sportive, Universitatea de Educație Fizică și sport, alte instituții.

6.      Susținerea performanței sportive în concordanță cu exigențele privind reprezentarea la competițiile sportive naționale și internaționale.

7.      Calificarea la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar a echipelor de fotbal, volei, handbal, atletism.

8.      Formarea și perfecționarea resursei umane.

9.      Extinderea bazei de selecție.

10.   Inițierea unor activități pentru atragerea unor potențiali sponsori și încheierea de parteneriate pentru recompensarea și motivarea sportivilor.

 

Obiective

1.      Dotarea sălilor de clasă cu calculatoare/laptop și videoproiectoare pentru facilitatea procesului de predare-învățare-evaluare modernă.

2.      Implicare familiei în elaborarea unei strategii personalizate de optimizare a rezultatelor școalare ale elevului în situația de criză .

3.      Afișarea unor stickere de avertizare pentru distanțarea socială în sălile de clasă și pe holurile liceului.

4.      Montarea de coșuri speciale destinate măștilor/mănușilor utilizate.

Dotări

Cancelarie, Cabinet Medical, Cabinet Psihopedagogic, Săli de Sport (3) , Terenuri de Sport (4).

Evenimente reprezentative

Întâlniri cu personalități-George Ogăraru   , ziua liceului, ziua porților deschise- Alina Dumitru.                                                                                                    

Informații utile

Specializări

 • Fotbal(fete/băieți)
 • Handbal
 • Înot(băieți)
 • Judo
 • Lupte greco-romane
 • Scrimă(fete)
 • Științe ale naturii
 • Științe sociale
 • Tenis de câmp
 • Tenis de masă(băieți)
 • Volei(fete)

Fotografii