Despre liceu

 •  In 1908, Ecaterina și Emanoil Pache Protopopescu pun bazele clădirii Grupului Școlar Industrial ” Grigore Cerchez”, clădire căreia in perioada 1953-1958 i se dă forma actuală.
 •  Din 1926 clădirea intră in posesia Camerei de Comerț și Industrie, care va inființa in 1931 o Școală de Arte și Meserii, ce funcționează pană la venirea regimului comunist.
 •  Profilul tehnic este totuși păstrat prin inființarea in 1966 a unei Școli de ucenici, devenită ulterior Școala Profesională „Tudor Vladimirescu” care va funcționa pană in 1976.
 • In 1976 este inființat Liceul Industrial „Autobuzul”, tot cu profil tehnic.
 •  In 1998 numele liceului este schimbat in „Grigore Cerchez”, unul dintre celebrii arhitecți din Romania anilor 1900-1920, ca o recunoaștere a meritelor acestuia in construirea și renovarea clădirii, făcute cu ajutorul unei importante donații din partea dumnealui.
 •  INCEPAND CU 1 SEPTEMBRIE 2009 LICEUL NOSTRU SCHIMBĂ DIN NOU DENUMIREA IN COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”

In prezent cifrele care ne reprezintă sunt următoarele:

1097 elevi                   44 clase                                  25 Sali de clasa                       67 profesori

Ofertă educațională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

AN ȘCOLAR 2023-2024

 

Liceu zi– filieră teoretică-clasa a IX a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Real

Științe ale naturii

1

26

Umanist

Științe sociale

1

26

Liceu zi– filieră tehnologică-clasa a IX a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Economic

Tehnician în activități economice

1

24

Economic

Tehnician în administrație

1

24

Servicii

Tehnician în turism

1

24

Servicii

Tehnician în hotelărie

1

24

Servicii

Tehnician în gastronomie

1

24

Servicii

Organizator banqueting

1

24

Tehnic

Tehnician prelucrări mecanice

1

24

Liceu frecvenţă redusă– filieră teoretică-clasa a IX a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Real

Matematică-informatică

1

28

Umanist

Științe sociale

1

28

Premii

PREMII

 1. Târgul Național al Firmelor de Exercițiu

– Premiul II – Cel mai bun negociator (F.E. RESTAURANT CERCHEZ)

Premiul II – Cel mai bun slogan (F.E. RESTAURANT RAISSE)

– Premiul II – Cea mai bună ținută la stand (F.E. COFETĂRIA KAIRA)

– Premiul II – Relaționăm prin firma de exercițiu (F.E. COFETĂRIA KAIRA)

– Premiul III – Relaționăm prin firma de exercițiu (F.E. RESTAURANT RAISSE)

Premiul III – Relaționăm prin firma de exercițiu (F.E. RESTAURANT CERCHEZ)

 

 1. Târgul Național al Firmelor de Exercițiu – Șc. Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”

– Premiul II – Cele mai bune materiale promoționale

– Premiul III – Cel mai bun negociator

 

 1. Târgul Național al Firmelor de Exercițiu – Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”

– Premiul III – Cele mai bune materiale promoționale (F.E. COFETĂRIA KAIRA)

– Premiul III – Cele mai bune material publicitare (F.E. CAFENEA ALIS)

– Premiul III – Cel mai reprezentativ slogan

 

 1. Concursul Internațional Romania Business Challenge

– Premiul II

– Premiul III

 

 1. Concursul interjudețean în cadrul Simpozionului Regional „Spiritualitatea și formele culturii în lumea modernă și contemporană” – organizat de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva

– Premiul I

– Premiul III

 

 1. Concursul „Happy and Tasty Halloween” – organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

– Premiul I – secțiunea gastronomică 

 

 1. Concursul „Sărbătorim Crăciunul românește” – organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

– Premiul II – secțiunea gastronomică

 1. Proiectul Municipal „Valori culturale europene”

– Premiul I – secțiunea prezentări PowerPoint

– Premiul II – secțiunea eseuri

– Premiul III – secțiunea prezentări PowerPoint

– Mențiune – secțiunea prezentări PowerPoint

– Premiul special – secțiunea fotografie

 

 1. Revista „Timp și spațiu”

– Mențiune – pe municipiu la Concursul de reviste școlare

 

 1. Concursul interjudețean „Spiritualitatea și formele culturii în lumea modernă și contemporană”, organizat de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva

– Premiul I

 

ACTIVITĂȚI  CULTURAL – ARTISTICE  ȘI  ȘTIINȚIFICE

 1. Corul elevilor din cadrul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”
 2. Trupa de teatru a Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” – locul I la Festivalul Național de Teatru
 3. Concurs Național „Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic”

 

ACTIVITĂȚI SPORTIVE

 1. Echipa de fotbal băieți a Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” – locul III la faza pe sector a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – ONSS, fază desfășurată la Liceul Teoretic „Ion Barbu”.

 

PERSOANE CARE AU VIZITAT LICEUL

–          Primarul Sectorului 5 – Daniel Florea

–          Elevii și profesorii școlilor  gimnaziale din sector 5, dar și din municipiul București

–          Profesori universitari de la USAMV București și Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir

–          Inspectori școlari și profesori metodiști ai ISMB

–          Cătescu Dima Adriana – interpretă de muzică populară din Ardeal.

Obiective

 1. Asigurarea condițiilor de dezvoltare personală și profesională a elevilor;
 2. Asigurarea unui nivel ridicat al calității;
 3. Satisfacerea nevoilor individuale de învățare și dezvoltarea aptitudinilor;
 4. Viitorul tânăr să fie capabil să se adapteze cerințelor societății în schimbare;
 5. Formarea continuă a adulților în vederea adaptării la cerințele pieței muncii puternic afectată de schimbările structurale;
 6. Oportunități egale și sprijin pentru dezvoltarea personalității fiecărui elev, inclusiv a celor cu cerințe educaționale speciale.

Dotări

– Numărul sălilor de clasă – 14

– Ateliere – 2

– Sală de sport – 1

– Teren de sport – 1 cu gazon artificial și cu nocturnă

– Laboratoare – 10 (gastronomie, firmă de exercițiu, hotelărie, recepție hotel, chimie, biologie, fizica, geografie și TIC – 2)

– Bibliotecă – 1 (și centru de documentare)

– Cabinet de asistență psihopedagogică – 1

– Cabinet medical – 1

– Cancelarie – 1

– Cabinet CEAC – 2

– Birou director – 3 (director, director adjunct, director educativ)

– Birou contabilitate – 1

– Birou secretariat – 2

Evenimente reprezentative

 1. Ziua Porților Deschise la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – 27 mai
 2. Ziua Prieteniei
 3. ECO PARADA

Informații utile

Specializări

 • Economic
 • Matematică-informatică
 • Mecanică
 • Științe ale naturii
 • Științe sociale
 • Turism și alimentație

Fotografii