Despre liceu

Clădirea Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” a fost fondată în anul 1908, pentru ca în perioada 1953-1958 să i se dea forma actuală. Din 1926 intră în posesia Camerei de Comerț și Industrie, care înființează cinci ani mai târziu o Școală de Arte și Meserii funcționabilă până la venirea regimului comunist. Profilul tehnic este totuși păstrat prin întemeierea unei Școli de ucenici, în 1966, devenită ulterior Școala Profesională „Tudor Vladimirescu”, care va dăinui până în 1976. În 1976 este ia ființă Liceul Industrial „Autobuzul”, tot cu profil tehnic. Numele liceului este schimbat în Grupul Școlar Industrial „Grigore Cerchez” din 1998, pentru ca începând cu 14 septembrie 2009 să poarte titulatura de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, ca o încununare a eforturilor cadrelor didactice ale școlii de a face ca prestigiul acestei instituții să fie recunoscut la nivel municipal.

        Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” este situat în Calea Șerban-Vodă nr. 280, sectorul 5, București.

Ofertă educațională

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A,
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ – ZI, LOCURI CARE
URMEAZĂ A FI OCUPATE PRIN REPARTIZARE
COMPUTERIZATĂ

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Ştiinţe ale naturii

12621 355
 

Ştiinţe sociale

126216,41356 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

12421 357tehnician proiectant CAD

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

24841 3591 tehnician în activităţi economice, 1 tehnician administrație

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie

37263 3601 tehnician în hotelărie, 1 tehnician în gastronomie, 1 tehnician în turism

Filiera tehnologică – SERVICII – Comerț

12421 358tehnician în achiziţii şi contractări

Premii

PREMII

 1. Târgul Național al Firmelor de Exercițiu

– Premiul II – Cel mai bun negociator (F.E. RESTAURANT CERCHEZ)

Premiul II – Cel mai bun slogan (F.E. RESTAURANT RAISSE)

– Premiul II – Cea mai bună ținută la stand (F.E. COFETĂRIA KAIRA)

– Premiul II – Relaționăm prin firma de exercițiu (F.E. COFETĂRIA KAIRA)

– Premiul III – Relaționăm prin firma de exercițiu (F.E. RESTAURANT RAISSE)

Premiul III – Relaționăm prin firma de exercițiu (F.E. RESTAURANT CERCHEZ)

 

 1. Târgul Național al Firmelor de Exercițiu – Șc. Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”

– Premiul II – Cele mai bune materiale promoționale

– Premiul III – Cel mai bun negociator

 

 1. Târgul Național al Firmelor de Exercițiu – Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”

– Premiul III – Cele mai bune materiale promoționale (F.E. COFETĂRIA KAIRA)

– Premiul III – Cele mai bune material publicitare (F.E. CAFENEA ALIS)

– Premiul III – Cel mai reprezentativ slogan

 

 1. Concursul Internațional Romania Business Challenge

– Premiul II

– Premiul III

 

 1. Concursul interjudețean în cadrul Simpozionului Regional „Spiritualitatea și formele culturii în lumea modernă și contemporană” – organizat de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva

– Premiul I

– Premiul III

 

 1. Concursul „Happy and Tasty Halloween” – organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

– Premiul I – secțiunea gastronomică 

 

 1. Concursul „Sărbătorim Crăciunul românește” – organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

– Premiul II – secțiunea gastronomică

 1. Proiectul Municipal „Valori culturale europene”

– Premiul I – secțiunea prezentări PowerPoint

– Premiul II – secțiunea eseuri

– Premiul III – secțiunea prezentări PowerPoint

– Mențiune – secțiunea prezentări PowerPoint

– Premiul special – secțiunea fotografie

 

 1. Revista „Timp și spațiu”

– Mențiune – pe municipiu la Concursul de reviste școlare

 

 1. Concursul interjudețean „Spiritualitatea și formele culturii în lumea modernă și contemporană”, organizat de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva

– Premiul I

 

ACTIVITĂȚI  CULTURAL – ARTISTICE  ȘI  ȘTIINȚIFICE

 1. Corul elevilor din cadrul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”
 2. Trupa de teatru a Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” – locul I la Festivalul Național de Teatru
 3. Concurs Național „Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic”

 

ACTIVITĂȚI SPORTIVE

 1. Echipa de fotbal băieți a Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” – locul III la faza pe sector a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – ONSS, fază desfășurată la Liceul Teoretic „Ion Barbu”.

 

PERSOANE CARE AU VIZITAT LICEUL

–          Primarul Sectorului 5 – Daniel Florea

–          Elevii și profesorii școlilor  gimnaziale din sector 5, dar și din municipiul București

–          Profesori universitari de la USAMV București și Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir

–          Inspectori școlari și profesori metodiști ai ISMB

–          Cătescu Dima Adriana – interpretă de muzică populară din Ardeal.

Obiective

 1. Asigurarea condițiilor de dezvoltare personală și profesională a elevilor;
 2. Asigurarea unui nivel ridicat al calității;
 3. Satisfacerea nevoilor individuale de învățare și dezvoltarea aptitudinilor;
 4. Viitorul tânăr să fie capabil să se adapteze cerințelor societății în schimbare;
 5. Formarea continuă a adulților în vederea adaptării la cerințele pieței muncii puternic afectată de schimbările structurale;
 6. Oportunități egale și sprijin pentru dezvoltarea personalității fiecărui elev, inclusiv a celor cu cerințe educaționale speciale.

Dotări

– Numărul sălilor de clasă – 14

– Ateliere – 2

– Sală de sport – 1

– Teren de sport – 1 cu gazon artificial și cu nocturnă

– Laboratoare – 10 (gastronomie, firmă de exercițiu, hotelărie, recepție hotel, chimie, biologie, fizica, geografie și TIC – 2)

– Bibliotecă – 1 (și centru de documentare)

– Cabinet de asistență psihopedagogică – 1

– Cabinet medical – 1

– Cancelarie – 1

– Cabinet CEAC – 2

– Birou director – 3 (director, director adjunct, director educativ)

– Birou contabilitate – 1

– Birou secretariat – 2

Evenimente reprezentative

 1. Ziua Porților Deschise la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – 27 mai
 2. Ziua Prieteniei
 3. ECO PARADA

Informații utile

Specializări

 • Economic
 • Matematică-informatică
 • Mecanică
 • Științe ale naturii
 • Științe sociale
 • Turism și alimentație

Fotografii