Despre liceu

Colegiul Tehnic ”Media”, unitate şcolară cu specific aparte situată în nordul capitalei, unde se găsesc majoritatea trusturilor media, deserveşte practic nu numai zona capitalei şi împrejurimile dar şi întreaga ţară. Având în vedere că este singura şcoală acreditată, cu resursă umană calificată și bază materială adecvată care asigură o instruire de specialitate de nivelul 3, 4 şi 5 în domeniile tehnici poligrafice şi producție media, ea recrutează elevi din întreaga ţară, oferind astfel posibilitatea ca mulţi dintre aceşti elevi să locuiască în internetele şcolii cu o capacitate de 450 de locuri şi să servească masa la cantina şcolii.

Scurt istoric al colegiului

Învăţământul specializat pentru industria media (poligrafie şi/sau cinematografie), a fost instituţionalizat în anul 1948 prin înfiinţarea la Bucureşti  a două unităţi şcolare de profil:

–          Şcoala Medie Tehnică de Arte Grafice

–          Şcoala Profesională de arte grafice „Dimitrie Marinescu”.

 

În anul 1974 cele două unităţi şcolare mai sus menţionate se unifică, sub denumirea de „Grupul Şcolar de Poligrafie şi Cinematografie” urmând ca apoi să poarte denumirea de „Liceul Industrial nr. 16”.

Începând cu anul şcolar 2000 – 2001 denumirea unităţii şcolare a devenit „Colegiul Tehnic Media”.

Posibilitatea instruirii în meserii în care arta se îmbină cu tehnologia a integrat definitiv acest liceu în structurile învăţământului tehnic şi profesional al zonei.

Profilul actual al liceului

Colegiul Tehnic ”Media” doreşte să păstreze tradiţia locală, să consolideze noi tradiţii, să răspundă nevoilor comunităţii şi cerinţelor individuale şi de grup, să aibă relaţii de parteneriat cu comunitatea locală şi cu şcoli în care funcționează clase cu același profil din ţară şi din Uniunea Europeană pentru dezvoltarea dimensiunii europene a invățământului profesional şi tehnic.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Filologie126217,77161 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Producţie media

81921045,151623 tehnician operator procesare text/imagine, 2 tehnician producţie film şi televiziune
Filieră Tehnologică – TEHNIC – Tehnici Poligrafice124215,05163tehnician poligraf

Tehnici poligrafice – PROFESIONAL DUAL

Tehnici poligrafice – PROFESIONAL – DUAL

0,5

0,5

12

12

   

––-

Tipăritor ofset

––––

Legător

Rezultate. Premii.

Principalele rezultate ale liceului:

Activităţile extraşcolare fac obiectul unor serii de programe realizate în comun de către colectivele de elevi şi profesori. Ele prevăd activităţi culturale, sportive, excursii şi drumeţii şi alte activităţi cu scop creativ. Elevii școlii au participat la diferite concursuri și festivaluri de film și fotografie, naționale și internaționale obținând premii după cum urmează:

– Festival de fotografie si film pentru liceeni  ”MEDIMAGE ART FESTIVAL” editia a III-a. organizator COLEGIUL TEHNIC MEDIA

– Festival de film Toamna la Voronet – Sectiunea Foto mentiune

– Asociatia CARITAS concurs de fotografie si film “Youth and Education for an Intercultural World”- Premiul III

– Concurs fotografie BUCURESTIUL PRIN OCHII TINERILOR – Premiul 1 , Premiul 2 , Premiul 3 –

– Festivalul de film Video Art International Festival SUCEAVA – Premiul 3 , Mentiune 1, Mentiune 2

Festivalul International de film experimental pentru elevi CONSTANTA – Premiul 3

Din necesitatea revigorării învățământului tehnic din liceul nostru, am gândit abordarea procesului educațional prin prisma priorităților strategice pentru cooperare europeană în educație și formare profesională. Elevii Colegiului Tehnic Media au beneficiat de oportunitatea de a dobândi cunoştinţe practice din domeniiile tehnici poligrafice poligrafie și producție media învățând ce înseamnă deschiderea către alte culturi, stiluri de viaţă precum şi o abordare realistă a muncii prin proiecte europene,:

–       COMPETENŢE DE TOP ÎN MEDIA , Proiect  ERASMUS +, Acţiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate, domeniul Formare Profesională, Proiect nr. 2016-1-RO01-KA102-024199

–       Proiectul ERASMUS +KA1 nr. 2019-1-RO01-KA102-062743 „OBIECTIV – COMPETENTA SI PERFORMANTA IN INDUSTRIILE CREATIVE”

–       Proiectul ERASMUS+ KA2, COMPETENȚE CHEIE ÎN PRODUCȚIA MEDIA PENTRU RADIO, FILM ȘI TELEVIZIUNE, în parteneriat cu SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE, Universite Lyon Franța, PIXEL Associazione Culturale Italia

Elevii Colegiului Tehnic “Media” au putut beneficia din partea agenţilor economici de stagii de pregatire practică, având în acest mod acces la utilaje, instalaţii şi echipamente de ultimă oră, la personal calificat şi cu experienţă în domeniu. Școala are o bună colaborare cu agenții economici de profil: STATUR COMIMPEX SRL, EUROMEDIA LA  SRL, TIPOGRAFIA REAL S.A., ARTPRINT SRL, SC SILKAT COMPANIE DE TIPAR ȘI PUBLICITATE SRL , COMPANIA NAȚIONALĂ A IMPRIMERIILOR CORESI.

Din acest an școlar a început pregătirea elevilor prin învățământ profesional domeniul tehnici poligrafice în sistem dual și clasic, un proiect educațional dezvoltat de Colegiul Tehnic „Media” împreună cu tipografii din București și Ilfov. Elevii beneficiază de bursă profesională atât de la stat cât și de la ageții economici parteneri.

 

Elevii claselor cu profil sportive au participat și obținut premii la diverse competiții:

2014- 2015 – ONSS handbal fete roman locul 2 pe tara

2015- 2016 – Campionatul Mondial Scolar Rouen Franta handbal fete  locul 5

2016-2017 – ONSS Caracal handbal fete locul 2 pe tara

2017- 2018 ONSS handbal fete – Bucuresti locul 1 pe tara

2018- 2019 ONSS Slatina handbal fete locul 3 pe țară 

 

Obiective

Obiective 2020 – 2021:

1.      Promovarea performanței în educație la nivelul colegiului

2.      Motivarea elevilor  pentru participarea la activitățile școlare și extrașcolare

3.      Crearea unui mediu educațional competitiv

 

Dotări

        În clădirea Școală sunt  22 săli de clasă,  5 cabinete (istorie, geografie, limba română, limbi moderne, consiliere psihopedagogică), 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie),  5 birouri (director, director adjunct, contabilitate, secretariat, casierie), 5 anexe (catedra de matematică, catedra de religie, catedra de istorie, catedra de socio-umane, catedra de tehnici poligrafice).

        În clădirea Atelier sunt 8 săli de clasă, 8 laboratoare, 2 studiouri, 4 cabinete, 3 magazii.

        În clădirea Cantină sunt amenajate sala de mese, bucătăria, 4 magazii, biblioteca, sala de lectură, sala de conferințe, sala de vizionări, arhiva, 5 birouri.

       Sala de sport cuprinde terenul de joc, 2 vestiare, 7 birouri ale profesorilor, sala de forță.

       În curtea colegiului sunt amenajate 2 terenuri de sport, dintre care unul cu suprafață de joc din tartan și o tribună cu 414 scaune din plastic și bănci de rezerve , 2 mese de ping-pong.

        Biblioteca colegiului dispune de  30000 volume. În anul școlar precedent a fost amenajată și o sală de lectură cu 20 de locuri, care dispune și de 2 calculatoare și o multifuncțională.

        Colegiul este racordat la toate utilitățile necesare: canalizare, apă, energie electrică, căldură, telefonie fixă, fax, internet, televiziune.

       Sălile de clasă sunt mobilate satisfăcător, luminoase, spațioase. Unele dintre ele sunt dotate cu videoproiector și aparat de aer condiționat.

        Laboratoarele și cabinetele nu funcționează ca săli de clasă, ele fiind folosite doar pentru desfășurarea orelor de specialitate. Sunt dotate cu tablă SMART, calculator/laptop, videoproiector, multifuncțională, acces la internet, aparat de aer condiționat. Cabinetele de geografie, istorie, limba română sunt foarte bine dotate cu materiale şi mijloace de învăţare care permit învăţarea centrată pe elev.

       Colegiul dispune de o sală de festivități cu 60 de locuri și este în curs de realizare extinderea acesteia la 300 de locuri.

       În căminul 1 sunt organizate cabinetul medical și cabinetul stomatologic, care sunt dotate cu mobilier și echipament medical corespunzător.

        Atelierul școală constituie un atu important al Colegiului Tehnic Media, deoarece în cadrul acestuia se realizează atât instruirea practică a elevilor, cât și obținerea de venituri extrabugetare. Pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ și pentru a putea realiza activitatea de tipărire, în anul școlar trecut au fost alocate sume importante din bugetul local și din bugetul de venituri proprii pentru repararea utilajelor și pentru materiale. În cadrul atelierului școală, la orele de instruire practică de specialitate, elevii sunt integrați în condiții reale de producție. Ulterior instruirea practică de specialitate este completată la agenții economici. În atelierele de poligrafie, tehnici cinematografice și de televiziune, laboratoarele procesare text-imagine, de informatică, foto, baza materială permite desfăşurarea în bune condiţii a instruirii practice şi a activităţilor de laborator.

 

Evenimente reprezentative

Ziua Porților Deschise la Colegiul Tehnic Media! Ziua de 15 mai este sărbătorită în fiecare an de către profesorii și elevii colegiului. Anul acesta, Ziua Porților Deschise coincide cu aniversarea Colegiului .  Cu o bază materială deosebită și un spațiu generos, Colegiul Tehnic Media este unul dintre cele mai performante licee tehnice din București. Majoritatea elevilor care termină cursurile Colegiului reușesc să se angajeze imediat după absolvire. liceului. În fiecare an se organizează o bursă a locurilor de muncă la care vin patroni de tipografii și televiziuni. Mulți elevi merg în învățământ superior, la școala postliceală. Colegiul a pregătit de-a lungul timpului specialiști în domeniul poligrafiei și cinematografiei, fiind unicul liceu de profil din țară.

Informații utile

Specializări

  • Filologie
  • Handbal
  • Producție media

Fotografii