Despre liceu

Unitate şcolară de tradiţe în formarea unor importante calificări profesionale
necesare Căilor Ferate Române, infiinţată in 1967 sub denumirea de Liceul Industrial
de Căi ferate, Diversificarea calificărilor profesionale şi necesitatea de a raspunde cerinţelor tot mai mari ale economiei au determinat schimbarea denumirii şcolii de mai multe ori.

Astfel, începand din anul şcolar 1975-1976 se va numi Liceul Electrotehnic numarul 2 până în anul şcolar 1978-1979 cand se va numi Liceul Industrial nr.12. Din anul 1979 activitatea sportivă în rândul tinerilor cunoaşte un salt semnificativ la nivel naţional şi conducerea şcolii se pliază pe nevoile tinerilor înfiinţând Clubul Sportiv Scolar, care va contribui semnificativ la prestigiul şcolii. Din anul 1980, in cadrul liceului se înfiinţează Şcoala Profesională nr.33 si Şcoala de Maiştri.
Începand cu anul şcolar 1992-1993, unitatea a primit denumirea, GRUPUL
ŞCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CĂI FERATE, confirmată prin
Ordinul Ministerului Educaţiei si Cercetării nr 4049/26.06.2001.
În anul şcolar 2008-2009 s-a desfaşurat cu succes procedura de schimbare a
denumirii din Grup Şcolar Industrial Transporturi CĂi Ferate în Colegiul Tehnic
Feroviar “Mihai I”

Începând cu anul școlar 2017 – 2018, colegiul nostru este acreditat și pentru
nivelul de învățământ gimnazial, conform Ordinul M.E.N. nr.3495/2017.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

12621 174
 

Ştiinţe ale naturii

12621 175 

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric

12421 176tehnician instalații electrice

Premii

Participarea echipelor reprezentative ale Colegiului la disciplina fotbal a adus
locuri fruntașe in Olimpiada Nationala a Sportului Scolar, Kids Sport Festival si Liga Liceelor.
Catedra de educație fizică – fotbal a organizat Campionatul Școlar de fotbal pe liceu (gimnaziu si liceu)

Rezultate FOTBAL:
– ONSS – faza pe sector – fotbal baieti liceu – Locul I
– Olimpiada Gimnaziilor – fotbal –baieti – faza pe sector
– KIDS SPORT FESTIVAL – gimnaziu – baieti
– ONSS – FOTBAL – GIMNAZIU – fete – faza pe sector – locul III
– Organizator Campionatul Scolar de fotbal intre clase – liceu și gimnaziu
Rezultate VOLEI
-Campionatul Național minivolei băieți -locul V pe țară
-Campionatul Național speranțe băieți -locul I pe țară
-Campionatul Național cadeti băieți -locul I pe țară
-Campionatul Național juniori băieți -locul I pe țară

-Campionatul Național de junioare -locul IV pe țară
-GIMNAZIADA volei baieti gimnaziu (competiție recunoscută MEN) – locul I pe țară
-ONSS volei masculin ( competiție recunoscută MEN) – locul I pe țară
-ONSS volei feminine (competiție recunoscută MEN) – locul I pe țară

 

Cu ocazia primirii unei statui a Regelui Mihai, la dezvelirea acesteia, a participat Printesa Maria.

Misiune

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile
comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio- economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa  muncii locală şi europeană.
Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” urmăreşte să asigure această calitate prin
promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.
Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I pune la dispoziţia elevilor un curriculum
cuprinzător, relevant şi diferenţiat pe profiluri astfel încât la sfârşitul ciclului de
şcolarizare absolvenţii să posede abilităţi echilibrate atât în domeniul de specialitate tehnică cât şi umanist şi al ştiinţelor exacte.
Activitatea şcolii se referă la arta de a instrui şi a educa generaţia mileniului III,
de a o pregăti să găsească răspunsurile potrivite la provocările zilei de mâine, îmbinand nevoia de cunoaştere şi exprimare in domeniul ştiinţific cu nevoia de manifestare fizică, practicând volei sau fotbal atât la nivelul gimnazial, prin clase integrat sportive, cât si liceal, prin clase vocaţionale cu profil sportiv.Astfel elevilor li se asigură condiţii optime de dezvoltare atât fizică cât şi intelectuală, de dobândire a competenţei muncii în echipă, de ridicare a spiritului competitiv.
Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” îşi asumă această misiune prin promovarea
unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

Dotări

Dotarea scolii cu mijloace moderne
Aria curriculară limbă şi comunicare:
– Cabinet dotat cu video proiector,tabla interactiva;
– Limba română: dictionare, carte şcolară, studii critice, portofolii;
– Limbile moderne: DVD-Player, CD-uri, casete audio şi video, dicţionare,
albume, manuale pentru pregătirea examenelor.
Aria curriculară matematică şi ştiinţe:
– Matematică:cabinet dotat cu calculator, tabla interactiva,videoproiector,
instrumente, corpuri geometrice, culegeri, tablă interactivă,planse;
– Fizică: laborator dotat cu calculator conectat la internet, tablă interactivă,
videoproiector, truse de experienţe mecanice, optice, electrice, planşe, culegeri,
softuri educationale;
– Chimie :laborator dotat cu calculator conectat la internet, videoproiector, reactivi,
sticlărie, tabel periodic, planşe, portofolii, culegeri, softuri educationale;
– Biologie: laborator dotat cu calculator, videoproiector, , planşe, portofolii,
culegeri, softuri educationale, microscoape, planşe, mulaje etc..

Aria curriculară om şi societate:
cabinet modern dotat cu calculator, videoproiector, tablă
interactivă, hărţi, cărţi, atlase, albume, planşe, globuri, planşe;
– Ştiinţe socio-umane: fond de carte, portofolii, planse;
– Religia: icoane, planşe, caiete de lucru, portofolii.
Aria curriculară Arte:
– Educaţie plastică: albume artă, cărţi de cultură şi civilizaţie, de istoria artei;
– Educaţie muzicală: casetofon, CD-Player, CD-uri.
Aria curriculară educaţie fizică şi sport:
– sala sport moderna pentru competitii nationale (volei, handbal, baschet): palete,
mingi handbal, volei, fotbal, fileu volei etc.;
– o sala de pregatire fizica pentru forta dotata cu aparatura profesionala
– terenuri de fotbal, volei, baschet in incita scolii;
– vestiare.

Evenimente reprezentative

Ziua liceului: 10 MAI.

Informații utile

Specializări

  • Fotbal(fete/băieți)
  • Matematică-informatică
  • Științe ale naturii
  • Volei

Fotografii