Despre liceu

SCURT ISTORIC

 • 1 septembrie 1971 – se infiinţează Scoala profesională ”Electronica”
 • 1 septembrie 1974 – şcoala devine: Grupul Scolar Industrial “Electronica”
 • 1 septembrie 2001 – şcoala primeste denumirea actuală de: Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, dupa numele ,,părintelui” românesc al electronicii și ciberneticii.
 • 1 septembrie 1993 – Centru naţional de perfecţionare al maiştrilor instructori – profil electronic.
 • 1 septembrie 1996 – Scoala de demonstraţie in cadrul Programului PHARE VET RO 9405.
 • 1 septembrie 2000-2002 – Parteneriat Internaţional in cadrul programului SOCRATES, mobilităţi de elevi şi profesori in ţările participante : Spania, Slovenia, Germania, Italia.
 • Parteneriate in programe europene pentru licee vocaţionale Leonardo, cu unităţi şcolare din Bulgaria ( Liceul “Alexandr Popov”- Veliko Tîrnovo, 2007-2008; cu Liceul “Stamen Panchev”- 2012-2013),  de efectuare a unor stagii de practică in domeniile electronică si electrotehnică;
 • Proiect ERASMUS+ cu Liceul “Stamen Panchev” din Botevgrad-Bulgaria, 2015-2017
 • 2013 – Academia Oracle
 • Centru de desfășurare a practicii pedagogice a studentilor de la Universitatea Politehnică din București.

În prezent   Colegiul Tehnic Edmond Nicolau  funcționează în

 • două schimburi: dimineața și după amiaza,
 • având două forme de învățământ:  DE ZI și SERAL

și trei niveluri de învățământ: LICEAL, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL de 3 ani și  ÎNVĂȚĂMÂNT  POSTLICEAL.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiMedia ultimului admisCodificareObservații

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

24844,62232

1 tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, 1 tehnician mecatronist

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electronică automatizări

24844,35234

1 tehnician automatizări, 1 tehnician operator tehnică de calcul

Învățământ Profesional de Stat – Electronică
automatizări

0.5

12

   Electronist aparate și echipamente

Învățământ Profesional de Stat – Mecanică 

0.5

12

   Mecanic echipamente
hidraulice şi pneumatice

Premii

-Premii la olimpiada tehnica

– Premii la Festivalul Sportului/Trofeul primariei sectorului 2

Obiective

Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a elevilor şi creşterea performanţelor individuale ale acestora

– Corelarea ofertei şcolare cu cererea existenta pe piaţa muncii prin includerea calificărilor identificate ca prioritare la nivel local şi regional.

Îmbunătăţirea colaborării cu partenerii existenţi şi dezvoltarea de noi parteneriate, conform obiectivelor de dezvoltare instituțională în vederea dezvoltării şi susţinerii activităţilor legate de promovarea imaginii unităţii de învăţământ.

– Promovarea examenului de bacalaureat; Creșterea participării la Examenele de certificare a calificării profesionale-nivel 4 și la Examenele de atestare profesională-vocațional sportiv.

Dotări

-11 săli de clasă

-6 CABINETE: 1 cabinet  LIMBĂ și COMUNICARE, 1 cabinet  DSU (discipline socio-umane), 1 cabinet  BIOLOGIE, 1 cabinet  GEOGRAFIE, 1 cabinet  MATEMATICĂ, 1 cabinet  FIZICĂ

– 8 LABORATOARE TEHNOLOGICE: 2 laboratoare  TIC (tehnologia informației și comunicațiilor), 1 laborator MECATRONICĂ, 1 laborator MECANICĂ, 5 laboratoare ELECTRONICĂ și AUTOMATIZĂRI,

1 laborator SUNET

3 ATELIERE: 1 atelier MECANICĂ, 2 ateliere ELECTRONICĂ și AUTOMATIZĂRI

SALĂ DE SPORT moderna, teren sintetic de sport:  vestiare – fete , baieti

Cămin

– Cantină

-Cabinet medical-pediatrie

-Cabinet medical dentar

-Biblioteca – fond propriu de carte -total  volume = 33.895 

– Reţea IT: peste 150 de calculatoare, retea internet si WI-FI, aparatura multi-seat, table interactive smart, softuri digitale

Evenimente reprezentative

Ziua porților deschise-3 iunie

Săptămăna meseriilor

Informații utile

Specializări

 • Baschet
 • Electronică automatizări
 • Fotbal(băieți)
 • Mecanică

Fotografii