Despre liceu

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu are, conform atestărilor documentare, o vechime de 97 de ani; se află în vecinătatea podului Grant, a Stadionului şi a Teatrului Giuleşti, pe Calea Giuleşti nr. 10, sectorul 1, Bucureşti. Aceasta unitate şcolară a pregătit personal în domeniul feroviar între anii 1922 – 1974 funcţionând ca Şcoală Profesională C.F.R. În anul 1974 se înfiinţează Liceul Mecanic Nr.16 în paralel cu Şcoală Profesională pentru ca, după puțin timp, sa devina Liceul Industrial nr. 11; între anii 1991 – 2000 s-a numit Grup Școlar Industrial de Material Rulant. Din anul 2000 funcţionează sub denumirea de Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare, iar din anul 2014 școala noastră se numește Colegiul Tehnic Dinicu Golescu.

 

Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti pe trei filiere:

 • filiera tehnologică, domeniile Turism și Alimentație, Mecanică, Electronică și Automatizări,
 • filiera vocațională: Instructor sportiv -rugby și Instructor sportiv -fotbal,
 • filiera teoretică: Matematică -Informatică, Filologie.

Absolvenții noștri sunt specialiști capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural -umaniste valoroase, de a se integra în procesele tehnologice, economice şi social-culturale ale societăţii româneşti şi ale lumii contemporane, cu şanse reale în competiţia pe piaţa muncii

Baza succesului Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” o reprezintă calitatea şi eficienţa serviciilor prestate, prima grijă şi responsabilitate a fiecărui salariat al unităţii, începând cu conducerea acesteia, este calitatea procesului de învăţământ şi a proceselor conexe acestuia, în concordanţă cu principiile Managementului Calităţii Totale. Pregătirea elevilor în specializările prezentate impune o strategie superioară, o conlucrare foarte bună a tuturor factorilor: profesori, directori, beneficiari (agenţi economici sau universităţi) şi, nu în ultimul rând, o dotare de excepţie.

 

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr locuri pentru elevii rromi NrNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Filologie12621 158 
Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie248425,871591 organizator banqueting (intensiv limba engleză), 1 tehnician în turism
Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică2484 5,181601 tehnician mecatronist, 1 tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică
Mecanică – Mecanic auto12421 527 
Cofetar-patiser0.512 2 600 
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie12421 599 
Turism şi alimentaţie – Cofetar-patiser24842 527 

Premii, proiecte, performanțe

  1. Proiecte derulate

   

  • PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT), ROSE, este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la  creșterea ratei de promovare.

  Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” este beneficiar al unui grant în valoare totală de 451289 lei și implementează, începând cu anul 2018, timp de 4 ani, sub-proiectul ROSE ”Elevi motivați pentru succes școlar”. Obiectivul este acela de a sprijini elevii dezavantajati în vederea reușitei la examenul de bacalaureat precum şi pentru integrarea în învățământul terțiar și pe piața muncii.

  În primul an de proiect, 235 de elevi ai colegiului au beneficiat de:

  • Educație remedială;
  • Consiliere profesională și orientare școlară;
  • Consiliere psihologică individuală și de grup.

  Proiectul ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT (ROSE), finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale pe o perioadă de 7 ani (2015 – 2022). Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost ratificat prin Legea nr. 234/08.10.2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015). 

   

  • PROIECTUL „ȘCOLI – AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN” (EPAS), a fost lansat în toate statele membre ale Uniunii Europene la începutul anului 2017. Acesta urmărește îmbunătățirea cunoștințelor despre Europa și democrația parlamentară europeană în rândul tinerilor.

  Colegiul Tehnic Dinicu Golescu„” este unul dintre candidații, alături de alte 14 școli din țară,  la titlul de „Școală – Ambasador a Parlamentului European” (EPAS).

              Pentru implementarea programului EPAS au fost selectați 15 ambasadori juniori din rândul elevilor şi cinci ambasadori seniori din rândul cadrelor didactice

   

  • PROIECTUL LA ȘCOALĂ E MAI BINE DECÂT PE STRADĂ – concurs educație civică, aflat în Calendarul Activităților Educative Regionale (CAER), la poziția 422 (cf. OMEC nr.5.597/2019, Anexa 2).

   

  • PROIECTUL MIȘCARE ȘI ARMONIE ÎNSUȘIRI ALE MATERIEI VII – concurs tematic interdisciplinar pentru elevi, aflat în Calendarul Activităților Educative Regionale (CAER),la poziția 460 (cf OMEC nr.5.597/2019, Anexa 2)

   

  • PROIECTUL EDUCAȚIE PENTRU UN MEDIU CURAT – festival concurs, înscris în Calendarul Activităților Educative Municipale (CAEM), la poziția 2, domeniul Ecologie și Protecția mediului.

  Într-o lume în care resursele naturale se diminuează avem nevoie de generaţii capabile să rezolve problemele de mediu. Credem că educaţia de succes pentru viitor va fi una ecologică, civică şi de cooperare. Calitatea mediului reprezintǎ un parteneriat între şcoală şi comunitatea locală pentru atingerea obiectivelor comune de mediu şi dezvoltarea conştiinţei sociale şi ecologice a cetăţenilor, în scopul creării unei societăţi mai durabile.

  Este importantă implicarea elevilor în conservarea şi protejarea mediului înconjurător, conştientizarea şi asumarea responsabilităţii protejării mediului, adoptarea iniţiativei individuale şi de grup, precum şi dezvoltarea creativităţii, reducerea dezechilibrelor produse de om naturii, ameliorarea daunelor făcute mediului, găsirea de soluţii în rezolvarea problemelor legate de mediu la nivel local şi regional.

   

  • CONCURSUL DE ROBOTICĂ PENTRU ELEVI ROBOTECH – concurs înscris în Calendarul Activităților Educative Municipale (CAEM) la poziția 22, domeniul Tehnic -Științific -Economic.

  RoboTech se adresează tuturor elevilor de liceu și are loc anual, în luna noiembrie. Organizați în echipe formate din câte doi elevi, îndrumaţi de unul sau doi profesori coordonatori, aceștia trebuie să participe la concurs cu propriul set LEGO NXT (un set per echipă). Organizatorii pun la dispoziţia fiecărei echipe 2 calculatoare conectate la Internet pe care este instalat softul LEGO MINDSTORMS NXT.

   

  • CENTRUL DE ROBOTICĂ

  Colegiul Tehnic “DINICU GOLESCU” are o viziune: roboții vor face parte din viața noastră (așa cum fac parte în prezent calculatoarele și telefoanele inteligente). Misiunea noastră este să pregătim elevii pentru viitor. Specialiştii în robotică nu apar peste noapte, ei trebuie formaţi. La Cercul de robotică primim elevi de toate vârstele pentru a descoperi tainele construirii și programării unui robot. Avem elevi de la clasa a II-a până la a XI-a, toți fiind uniți de aceeași pasiune și având aceeași determinare: să realizeze un robot care să rezolve o sarcină dată.

  Pentru aceasta noi punem la dispoziția elevilor niște seturi Lego care sunt extrem de versatile și oferă tot ceea ce este necesar: unitate de comandă (creierul robotului), motoare, senzori și elemente de asamblare ce se pot îmbina într-o infinitate de moduri. Practic aceste seturi oferă cel mai rapid mod de a duce o idee la soluția practică funcțională – ROBOTUL.

  Elevii lucrează în grupe de câte doi care pe parcurs se sudează, în care fiecare își definește propriile atribuții, învață de la celălalt, își exprimă ideile și în același timp devine mai receptiv la sugestiile celorlalți. În cazul în care o echipă întâmpină probleme la construcție sau la programare, colegii mai avansați le oferă “o mână de ajutor” pentru ca în final fiecare echipă să aibă un robot cu care să concureze la realizarea sarcinii stabilite în ședința respectivă.

  Ce poate fi mai frumos decât să vezi niște copii care suferă, se bucură și “îi țin pumnii” robotului lor ca să termine primul sarcina dată?

   

  • PROIECTUL UN UNIVERS ÎNTR-UN ATOM – concurs științific ce se va desfășura în luna iunie 2020, aflat în Calendarul Activităților Educative Regionale 2020 (CAER), la poziția 455 (cf OMEC nr.5.597/2019, Anexa 2).

  Un univers într-un atom” propune elevilor activități ce urmăresc stimularea interesului pentru înţelegerea fenomenelor fizice, chimice, biochimice şi biologice. Scopul proiectului este de a îmbunătăţi competenţele specifice domeniului științific ale elevilor. Aceștia au nevoie să fie motivaţi pentru a alege meserii din domeniul ştiinţific, să fie atraşi de frumuseţea şi complexitatea tehnologiilor întâlnite în marile firme pe care le vor vizita, să înţeleagă mecanismul competitivităţii pe piaţa muncii.

   

  • PROIECTUL DE VOLUNTARIAT “Voluntar pentru Moș Nicolae” în cadrul căruia elevii liceului nostru au donat dulciuri și jucării copiilor internați la Secția de Pneumologie – Copii a Spitalului “Marius Nasta”, București.

   

  • PROGRAMUL MASĂ CALDĂ GRATUITĂ -pentru formarea unui comportament alimentar sănătos în rândul elevilor și promovarea unui stil de viață sănătos, CTDG oferă pentru 100 de elevi ce doresc acest lucru, programul ”Masă caldă gratuită”.

  Acest program este finanțat integral de la bugetul local al Sectorului 1 și are ca obiectiv, pe de o parte, formarea comportamentelor sănătoase prin oferirea unui program de servire a mesei în mod regulat și punerea la dispoziție a unor alimente de calitate, iar pe de altă parte reducerea abandonului școlar și ameliorarea rezultatelor școlare ale elevilor cu posibilități materiale reduse.

  1. 10. Rezultate meritorii reprezentative

  Elevii colegiului nostru participă la concursuri și activități, activități sportive/cultural-artistice/științifice/educative unde au obținut rezultate bune și foarte bune.

  Cu titlu de exemplu enumerăm câteva dintre concursurile la care participarea și rezultatele obținute, au devenit tradiție:

   

  CONCURSURI INTERNAȚIONALE:

  ●      “NASA-SCIENTIST FOR A DAY” (premiul III)

   

  CONCURSURI NAȚIONALE:

  ●      CONCURSUL NAȚIONAL PE CALIFICĂRI PROFESIONALE, CALIFICAREA MECANIC- AUTO,  DOMENIUL MECANICĂ (Mențiune);

  ●      TÂRGUL NAȚIONAL AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU (premiile I, II, III, Mențiune),

  ●      CONCURSUL NAȚIONAL DE REVISTE ȘCOLARE (Premiul III),

  ●      FESTIVALUL CONCURS ”GUTUIA DIN FEREASTRĂ (Premiul II -creație, III-interpretare),

   

  CONCURSURI MUNICIPALE / JUDEȚENE:

  ●      OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ TEHNICĂ (Premiul I),

  ●      CONCURSUL DE ROBOTICĂ PENTRU ELEVI, RoboTech (Premiul I, II, III, Mențiune)

   

  De asemenea, istoria școlii noastre este strâns legată de istoria rugbyului bucureștean. Înființat în anul 1976, la inițiativa unor dascăli pasionați (Ion Dan și Vasile Constantin) și susținut de ministrul transporturilor Corneliu Burada, Clubul Sportiv Școlar Locomotiva București, a avut șansa ca încă de la început să strălucească pentru o bună perioadă de timp, constituind pentru tinerii elevi ceferiști un cadru optim de afirmare sportivă, iar pentru rugby-ul românesc un izvor bogat de performeri.

  Palmaresul clubului este unul prestigios, concretizându-se în:

  • 12 titluri de campioni naţionali la juniori mari (U19) şi 5 de vicecampioni
  • 120 de jucători internaţionali de juniori, dintre care 35 internaţionali de seniori
  • 25 de turnee peste graniţe, majoritatea în condiţii de reciprocitate, cu meciuri împotriva echipelor de seniori sau reprezentative de juniori; 6 turnee în Anglia, cu 16 victorii din 20 jocuri!
  • O lungă listă de internaționali de seniori: Adrian Lungu, Romeo Bezuşcu, Theodor Coman, George Dumitrescu, Gheorghe Dinu, Laurenţiu Constantin, Marcel Giucal, Adrian Achimov (Rugby 7), Victor Avram, Daniel Neaga, Cristian Răducanu, Constantin Petre (Rugby 7), Andrei Gurănescu, Virgil Popişteanu, Vasile Udroiu (Rugby 7), Tiberiu Brânză.

  Cu sprijinul substanțial și permanent al Primăriei sectorului 1, precum și al Federației Române de Rugby, istoria rugbyului în Colegiul Tehnic Dinicu Golescu se continuă cu alte povești de succes. Elevii noștri Valentin Calafeteanu – căpitan al echipei naționale, Cătălin Fercu, Andrei Rădoi au devenit componenți de bază ai lotului național de seniori. Unul dintre cei mai valoroși arbitri actuali de rugby, Vlad Iordăchescu, a fost de asemenea elevul nostru.

  În decembrie 2019: echipa națională a României de rugby în șapte este vicecampioană europeană. Echipa este formată din sportivii Colegiului Tehnic Dinicu Golescu în proporție de 90%.

   

  Ne adresăm copiilor cu vârste cuprinse între 8-12 ani (grupe de începători) și 13-16 ani (grupe de avansați). Există tradiție și credem cu tărie că va exista și viitor! Vă așteptăm alături de noi pentru a cultiva împreună valorile în care credem! Clubul sportiv de rugby Colegiul Tehnic Dinicu Golescu promovează sportul ca un factor de dezvoltare, menținere și îmbunătățire a sănătății și ca posibilitate de integrare socială a fiecărui copil prin exercițiul fizic practicat și a autodisciplinei.

              Rugby-ul – este un sport care educă ambiția, curajul, emulația, atenția distributivă, hotărârea, fermitatea, onestitatea, multiple trăsături de voință și caracter, bazându-se pe respect și fair-play.

Obiective

Furnizarea  serviciilor educaţionale de calitate, pentru a forma elevi ce  vor dobândi competenţe şi abilităţi de specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, buni cunoscători al limbajului tehnic şi al unei limbi de circulaţie internaţională, stimularea încrederii în sine, în puterea individului  de a imagina, de a  crea şi de a lucra în echipă, prin asigurarea unei infrastructuri educaţionale adecvate, cu mijloace didactice moderne şi eficiente, în prezenţa unor cadre didactice specializate. Pregătiți pentru piața muncii, alături de parteneri puternici!”

 

Principalul nostru obiectiv este acela de a contribui la dezvoltarea economică şi socială a României oferind educaţie şi pregătire profesională de calitate clienţilor noştri (elevi şi societate). Baza succesului Colegiului Tehnic Dinicu Golescu o reprezintă calitatea şi eficienţa serviciilor prestate clienţilor interni şi, drept urmare, prima grijă şi responsabilitate a fiecărui salariat al unităţii, începând cu conducerea acesteia, este calitatea procesului de învăţământ şi a proceselor conexe acestuia, în concordanţă cu principiile Managementului Calităţii Totale.

Colegiul Tehnic Dinicu Golescu este o unitate şcolară care satisface în principal nevoia de forţă de muncă specializată a unităţilor cu profil tehnic. Acest obiectiv strategic naţional este deosebit de exigent cu resursa umană. Ne vom asigura că necesităţile şi cerinţele clienţilor noştri sunt definite şi că ele sunt în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă. Standardele de pregătire a forţei de muncă implică un nivel foarte ridicat de tehnicitate, un bagaj mare de cunoştinţe generale şi un comportament social adecvat.

Pregătirea elevilor impune o strategie superioară, o conlucrare foarte bună a tuturor factorilor: profesori, directori, beneficiari (agenţi economici sau universităţi) şi nu în ultimul rând, o dotare de excepţie. Centrat pe stabilirea unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, parteneriatul dintre şcoală şi agenţii economici are un impact semnificativ, din perspectiva dezvoltării personale şi a inserţiei socio-profesionale a viitorilor absolvenţi.

Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” este o școală în slujba comunității, motiv pentru care, valorificând experiența și expertiza resursei sale umane, își racordează permanent strategiile de dezvoltare instituțională la nevoile comunității și la dinamica pieței muncii. În prezent școala oferă oportunități de continuare a studiilor gimnaziale prin cele două rute educaționale, învățământ liceal și învățământ profesional de stat/profesional dual, în domeniile mecanică și alimentație publică și turism, renunțând la specializarea de tradiție instructor sportiv-rugby (învățământ liceal, filiera vocațională) și instructor sportiv-fotbal.

ȚINTELE STRATEGICE

 1. MANAGEMENT– ADAPTAREA CONTINUĂ A OFERTEI EDUCAȚIONALE LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII ŞI DIVERSIFICAREA PARTENERIATELOR PENTRU REALIZAREA UNOR CLASE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL / ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL
 2. CURRICULUM – ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE/PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE ȘI A PERFORMANȚELOR ELEVILOR
 3. RESURSA UMANĂ – CREȘTEREA CAPACITĂȚII CADRELOR DIDACTICE DE A ASIGURA BUNĂSTAREA ELEVULUI PRIN PARTICIPAREA LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ CE POT FI VALORIZATE ÎN ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI METODICĂ ȘI ÎN ASIGURAREA SERVICIILOR DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PENTRU ELEVI
 4. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE– ASIGURAREA BAZEI MATERIALE CORESPUNZĂTOARE FORMĂRII COMPETENȚELOR SOLICITATE DE PIAȚA MUNCII
 5. RELAȚIA CU COMUNITATEA– DEZVOLTAREA CONTINUĂ ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE PARTENERIAT CU TOATE CATEGORIILE DE PARTENERI SOCIALI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII IMAGINII ȘCOLII ȘI CREȘTERII INSERTIEI ABSOLVENTILOR PE PIAȚA MUNCII.

 

        Activitatea complexă, derulată sub semnul profesionalismului și al expertizei în domeniu, s-a concretizat în strategii manageriale și didactice inspirate, proiecte din zone diverse, organizarea de examene pentru elevi, concursuri și olimpiade școlare, inspecţii şi evaluări conform unui calendar dens, parteneriate numeroase, evenimente de impact în rândul comunității locale.

           Atmosfera din unitatea şcolară este propice pentru realizarea unui învăţământ de calitate, relaţiile dintre personalul didactic şi elevi sunt bune, elevii au un comportament civilizat şi se raportează unul la celălalt ca membrii egali ai comunităţii. Şcoala are scopuri, politici, proceduri şi planuri de dezvoltare care indică o direcţie bună de evoluție, comunitatea şcolară le înţelege şi le pune în practică. În şcoală există personal didactic calificat, într-o proporţie mare titular, cu o pregătire ştiinţifică şi metodică atestată de gradele didactice obţinute şi de activităţile metodico-științifice susţinute. Şcoala asigură o comunicare bună cu părinţii, aceştia primind informaţii despre activitatea şcolii, sfaturi în ceea ce-i priveşte pe copiii lor, modul în care progresează, precum şi potenţialul lor. Managementul este eficient la toate nivelurile, şefii de catedre au obiective clare care sunt în concordanţă cu Planul de Acțiune al școlii 2018-2023. Echipa managerială se interesează permanent de trasarea şi menţinerea direcţiei bune de dezvoltare, cooperează eficient cu Consiliul de Administraţie şi cu personalul didactic.

Dotări

● 7 Laboratoare (fizică, chimie – biologie, informatică/TIC, AeL, legislație rutieră, mecatronică, electronică)

● 16 Cabinete (istorie, geografie, religie, limbi moderne, limba română, etc.)

● Săli de clasă ( fiecare sală de clasă este dotată cu calculator, videoproiector, table interactive, conexiune la Internet)

● un Centru de Excelență Mecanică
● un Atelier de Electronică
● un Atelier de Electrotehnică
● 4 Ateliere Mecanice
● un Atelier Banqueting

● Club Rugby

● Teren de Sport cu o suprafață de aproximativ 4000 mp, două terenuri pentru minifotbal care însumează o suprafață de 65mx30m, buturi, amenajate cu gazon artificial, tribune, vestiare;

● Sală de întreținere a condiției fizice dotată astfel încât permite desfășurarea, în condiții optime, a activităților în cadrul orelor de educație fizică sau în cadrul orelor de antrenament (dușuri, vestiare, mese tenis, plase porţi, ruletă, mingi, saci placaj, perne de contact, gărdulețe, conuri, scărițe, veste de departajare, plasă, porți handbal, palete tenis masă, bicicletă, aparat multifuncțional, gantere, bare și discuri, ladă gimnastică, capră sărituri, bănci, saltele, trambulină semielastică, mese tenis, plase porţi, ruletă)

● un Cabinet de Asistență Psihopedagogică care oferă:
● Consilierea individuală a elevilor școlii;
● Consiliere de grup pe diferite teme în funcţie de nevoile claselor;
● Consiliere parentală;
● Asistenţă psihopedagogică acordată părinţilor şi cadrelor didactice;
● Activităţi de observare a elevilor la clasă (în timpul orelor de curs) şi în afara ei ( teren de joacă, pauze, prânz, activităţi extraşcolare)

● un Cabinet Medical de Medicină Generală care dispune de personal medical de specialitate, un medic şi 1 asistentă medicală si care asigură:
■ controlul igienei alimentaţiei prin supravegherea meniurilor săptămânale pentru cantina noastră școlară;
■ triajul epidemiologic al elevilor la începutul anului şcolar şi după vacanţa de iarnă;
■ consultaţii periodice pentru elevi;
■ acordarea primului ajutor;
■ prevenirea şi combaterea virozelor;
■ vaccinarea conform calendarului epidemiologic transmis;

● Bibliotecă cu peste 40.000 de volume unde elevii pot consulta cărți de beletristică, manuale școlare, auxiliare didactice, etc);

● 2 cămine (un cămin de băieți și un cămin de fete) cu 140 de locuri unde elevii au asigurate condițiile optime pentru a locui și a-și petrece timpul în mod constructiv, sub îndrumarea pedagogilor: camere de două locuri și baie proprie, mobilier nou, mașini de spălat, conexiune la internet.

● Cantină școlară cu 250 de locuri pe serie – amplasată în incinta colegiului, deschisă de luni până vineri între orele 6:00-20:00, oferind astfel elevilor posibilitatea de a servi trei mese pe zi, conform unui meniu cât mai sănătos și variat.; cu o bucătărie dotată conform normelor igienico-sanitare în vigoare și cu o sală de mese cu o capacitate de 250 de locuri pe serie.

Evenimente reprezentative

Vizite ale elevilor în școala noastră (în cadrul proiectelor inițiate de liceul nostru ”La școală e mai bine decât pe stradă”, ”Mișcare și armonie -însușiri ale materiei vii”, “RoboTech”, “Un Univers intr-un Atom” etc., sau în cadrul programului național „Şcoala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun”),

”Ziua porților deschise”- organizată în fiecare an în lunile aprilie-mai,

”Săptămâna meseriilor”

”Ziua liceului” – 30 noiembrie

”Excursii în străinătate pentru elevi și cadre didactice”

Informații utile

Specializări

 • Filologie
 • Fotbal(băieți)
 • Mecanică
 • Rugby
 • Turism și alimentație