Despre liceu

Actualul Colegiu National „Victor Babes”, avand personalitate juridica, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Fundeni, nr. 254, continua traditia fostului Liceu Sanitar Bucuresti, functionand majoritar cu clase de liceu teoretic, specializarea Stiintele naturii.

Liceul Sanitar Bucuresti a functionat in perioada 1975-1991, avand unul din sedii la actuala adresa de functionare a institutiei noastre, functionand impreuna cu Scoala Postliceala Sanitara sub denumirea  Grup Scolar Sanitar Bucuresti .

In perioada 1912-1969 institutia a functionat sub denumirea de Grup Scolar Sanitar apartinand de catre Ministerul Sanatatii.

Incepand cu 1969–1975 in actualul sediu functiona Scoala Profesionala Fundeni–Grup Scolar Sanitar avand regim de Scoala Profesionala si Tehnica si apartinand de catre Ministerul Invatamantului. 

Din anul 1991, liceul a căpătat un caracter TEORETIC şi a făcut parte alături de Şcoala Postliceală Sanitară (instituţie vecină în incinta aceleiaşi curţi) din Grupul Şcolar „Dr. Victor Babeş”.

Din februarie 1999, liceul funcţionează ca unitate de învăţământ autonomă, sub denumirea de Liceul Teoretic ‘Victor Babeş’’, având specializările: ştiinţe ale naturii şi matematică-informatică în cadrul profilului real, filologie în cadrul profilului uman.

Incepând cu anul şcolar 1999-2000 în cadrul unităţii funcţionează şi nivelul gimnazial.

In noiembrie 2006, prin Ordin de Ministru OMEdC nr.5622/14.11.2006, liceul a primit titulatura de Colegiul National”Victor Babes” cu clasele V-XII, sub conducerea Director Prof. Kirsteuer Rodica si Director adjunct Prof. Olteanu Hrisanta.

 

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Matematică-informatică126118.15212 
Ştiinţe ale naturii4104517,33213 
Filologie126217,86214 
Ştiinţe sociale126217,67215 

Misiune

–          Mentinerea prestigiului Colegiului National „Victor Babes” :

–          Promovabilitate Examene Nationale peste 90 %

–          Premii la concursuri si olimpiade scolare

Mentinerea traditiilor :

–          Spectacolul „Plimbare pe mapamond”, coordonat si organizat de Director prof. Kirsteuer Rodica

–          Simpozionul la nivel de municipiu „Fascinanta Matematica”

–          Simpozionul „Monarhie si Comunism”

–          Dezvoltare bazei materiale

–          Club de robotica

Obiective

  • Formarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor necesare adaptării lor la cerinţele sociale şi economice  cât şi integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.
  • Conştientizarea nevoilor de perfecţionare şi formare continuă (cunoaşterea ofertelor), crearea motivaţiei intrinseci  şi extrinseci, la cadrele didactice pentru realizarea cât mai eficientă a actului educaţional.
  • Dezvoltarea şi modernizarea continuă a bazei materiale.
  • Utilizarea optimă a mijloacelor de învăţământ
  • Asigurarea unui climat optim corespunzător procesului de învăţământ.

 

Dotări

Colegiul National „Victor Babes” dispune de urmatoarele dotari:

–          Sali de clasa si laboratoare dotate cu table smart

–          3 laboratore de informatica

–          2 laboratoare chimie

–          1 laborator biologie

–          1 laborator fizica

–          Sala de conferinte

–          Biblioteca

–          Club European

–          Sala si teren de sport

–          Cabinet medical

–          Cabinet de consiliere psihopedagogica

–          cancelarie

Evenimente reprezentative

–          Spectacolul „Plimbare pe mapamond”

–          Simpozionul la nivel de municipiu „Fascinanta Matematica”

–          Simpozionul „Monarhie si Comunism”

–          Ziua liceului

Informații utile

Specializări

  • Filologie
  • Matematică-informatică
  • Științe ale naturii
  • Științe sociale

Fotografii