Despre liceu

Fondat în anul 1694, sub numele de Academia Domnească de la Sfântul Sava, colegiul nostru este prima instituție de învățământ superior românesc. Aici s-au pus bazele învățământului în limba română, în anul 1818, sub conducerea lui Gheorghe Lazăr. În 1836, în cadrul academiei, s-a înființat prima bibliotecă națională a românilor.  Academia s-a divizat în anul 1864, la inițiativa domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în ramura academică, fiind convertită în Universitatea din Bucureşti și de educație secundară, fiind organizată în ceea ce va fi numit mai târziu Colegiul Național „Sfântul Sava”. Majestatea Sa, Regele Mihai I, a urmat studiile colegiului în perioada 1932-1940, în cadrul Clasei Palatine.  În semn de omagiu, uniforma colegiului îmbrăcată la ocaziile specials poartă și astăzi însemnele regale.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiMedia ultimului admisNr. locuri pentru elevii cu CESCodificare 

Matematică-informatică

513039.64 101
Matematică-informatică – bilingv limba engleză12629.84 102
Ştiinţe ale naturii12629.731103
Filologie12629.511104

Merite

1.      Promovabilitate la BAC de aprox. 100%

2.      Rezultate la concursuri și olimpiade școlare, concursuri internaționale (premii obținute la fazele naționale și internaționale ale olimpiadelor, precum și la concursurile internaționale- olimpiadele de matematică, informatică, chimie, fizică, geografie, biologie, limba franceză, limba latină, limba română, OLAV; NSS Space settlement Contest – NASA, Festivalul Internațional de Teatru Francofon – Sorrento)

3.      Personalități care au absolvit cursurile Colegiului Național ”Sfântul Sava”

Ion I.C. Brătianu, Constantin I. C. Brătianu, Nicolae Bălcescu, Grigore Alexandrescu, Gheorghe Lazăr, Constantin A. Rosetti, Iulia Hasdeu, Ion Gheorghe Duca,Theodor Aman, Lazăr Edeleanu, Dimitrie Leonida, Tudor Arghezi

4.      Personalități care au vizitat liceul (Vizita Regală a Principesei Margareta)

5.      Cluburi (Robotică, Debate, Interact, Revista Liceului, Club de Educație Juridică, Club de limba chineză, B 23, Consiliul Elevilor)

6.      Activități (Sava Model United Nations – MUN, European Youth Parliament – EYP, GeoQuiz, Corul liceului, Spectacole festive și tematice,  Conferințe și evenimente de orientare vocațională)

7.      Activități sportive (Campionat de fotbal, baschet, volei)

8.      Dotări

9.      Cursurile au loc exclusiv de dimineață (7:30-14:30)

Obiective

Dezvoltare curriculară prin dezvoltarea unei culturi a calității actului educațional printr-un act didactic de calitate și extinderea ofertei educaționale în Colegiul Național „Sf. Sava”;

Investițieie în resursele umane prin susținerea activităților de formare și dezvoltare profesională a resurselor umane din C. N. „Sf. Sava”.

Finanțare și dotare pentru modernizarea și optimizarea condițiilor de studiu pentru elevi și a condițiilor de muncă pentru cadrele didactice prin dezvoltarea bazei materiale pentru un învățământ de calitate conform standardelor naționale de acreditare.

Dezvoltarea managerială și a relațiilor comunitare în scopul promopvării imaginii și creșterii prestigiului colegiului print-un parteneriat educativ eficient profesori-elevi-părinți-comunitate locală.

Dotări

Sală de Festivități, bibliotecă (35.000 de volume), laboratoare de chimie, fizică, biologie, 4 cabinete de informatică, sală de sport și de gimnastică, teren de fotbal și de baschet, cabinet de stomatologie, cabinet medical, chiosc, clase dotate cu calculator si proiector.

Evenimente reprezentative

GeoQuiz (martie), Ziua Liceului (5 Decembrie), Ziua Porților Deschise ( sfârșitul lui mai), Ultimul clopoțel, Spectacolele, Spectacol caritabil de Crăciun, Elevul anului

Informații utile

Specializări

  • Filologie
  • Matematică-informatică
  • Matematică-informatică - bilingv engleză
  • Științe ale naturii

Fotografii