Despre liceu

Colegiul Național “Iulia Hasdeu” oferă un învăţământ la standarde europene prin dascălii săi foarte bine pregătiţi profesional.                          

       Elevii au rezultate bune la concursuri și olimpiade, de la etapa locală, până la cea naţională, la disciplinele: limba spaniolă, limba engleză, lingvistică, limba și literatura română, istorie, biologie, chimie, fizică, matematică, informatică, latină, religie.

       Absolvenţii secţiei bilingve româno-spaniole pot obţine şi diplomă spaniolă de bacalaureat, în baza acordului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației și Științei din Regatul Spaniei, începând cu  septembrie 2007. Aceștia beneficiază de prezenţa unui profesor nativ de limbă spaniolă.

Pentru orice elev există oportunități de împlinire a potențialului de învățare.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

2522 9.12190
 

Matematică-informatică – bilingv limba engleză

126119.30191 

Ştiinţe ale naturii

126219.19192 

Filologie

252428,95193 

Filologie – bilingv limba spaniolă

1262 7,67194 

Filologie – bilingv limba engleză

126219.1195 

Obiective

Digitalizarea , informatizarea scolii

Perfectionarea cadrelor didactice

Activitati pe platforma educationala e learning Gsuite

Devoltare de proiecte  in colaorare cu diferite universitati din tara si din strainate

Continuarea proiectelor nationale si internationale

Implementarea unor proiecte de educatie pentru sanatate

Dotări

Colegiul funcționează într-o clădire istorică, beneficiară a proiectului de consolidare, reabilitare, modernizare, dotare și dezvoltare a infrastructurii educaționale preuniversitare, derulat prin Primăria Sectorului 2 și Ministerul Dezvoltării Regionale, cu finanțare europeană.

Școala are laboratoare performante ce se ridică la standarde înalte, pentru fizică, chimie, biologie, informatică. Există un laborator  multi-touch, singurul din  regiunea București-Ilfov.

Colegiul beneficiază de cantină și internatFiecare sală de clasă este dotată cu climatizare si tablă interactiveColegiul este centru de examinare DELE si centru de pregătire Cambridge EEC.

Evenimente reprezentative

10 mai „Ziua liceului”

Informații utile

Specializări

  • Filologie
  • Filologie - bilingv engleză
  • Filologie - bilingv spaniolă
  • Matematică-informatică
  • Matematică-informatică - bilingv engleză
  • Științe ale naturii

Fotografii