Pentru vizualizarea integrală, rotiți telefonul!

Ofertă educațională

1

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii romi Număr locuri pentru elevii cu CES Media ultimului admis Codificare Observații
Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi
alimentaţie
8 192 16 5 7.08 350 2 tehnician în
turism (1
intensiv
engleză), 3
tehnician în
gastronomie, 3
organizator
banqueting
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic 4 96 8 2 7.42 351 tehnician în
activităţi
economice (1
intensiv
engleză)
Filiera tehnologică – SERVICII – Comerţ 2 48     7.00 352 1 tehnician în
activităţi de
comerţ, 1
tehnician în
achiziţii şi
contractări
 Învățământ Profesional de Stat – Turism și alimentație  2 48          Bucătar 

Plan de acțiune

Planul de Acţiune al Şcolii reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământul liceal şi profesional în perspectiva anului 2020. El poate fi utilizat pentru identificarea nevoilor de formare profesională şi de către alţi furnizori de educaţie.

Planul de Acţiune al Şcolii se înscrie înt-un cadru  mai  larg de estimare a liniilor de dezvoltare, a politicilor şi strategiilor de urmat în învăţământul românesc, pentru adecvarea la realitatea socio-economică şi culturală, pentru perfecţionarea serviciilor educative şi pentru alinierea la modelele şi practicile europene.

Acesta este instrumentul prin care echipa managerială îşi propune să realizeze schimbări şi o dezvoltare instituţională în condiţii de complexitate. Este expresia unei analize, a unei gândiri critice şi decizii colective, unei comunităţi de finalităţi şi interese precum şi a dorinţei comune de schimbare şi cooperare.

Planul de Acţiune al Şcolii constituie referinţa majoră în elaborarea şi fundamentarea deciziilor din cadrul Colegiului Economic Viilor. Având rolul analizei şi reflecţiei critice asupra situaţiei de fapt, planul explorează şi utilizează cât mai judicios resursele existente, pentru atingerea obiectivelor propuse şi satisfacerea nevoilor instituţiei de învăţământ.

Scopul PAS este de a îmbunătăți corelarea dintre oferta învățământului profesional și tehnic și nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de acțiune a instituţiei de învăţământ, de a contribui la creşterea calităţii învăţământului, inclusiv a inserţiei ratei socio-profesionale a absolvenţilor. Cu ajutorul acestuia se doreşte eliminarea punctelor slabe, a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, precum şi înlăturarea ameninţărilor sau atenuarea efectelor acestora .

Proiecte

Informații utile

Broșura de admitere
Calendar admitere
Calculul mediei de admitere
Calendar învățământ dual
Calendar învățământ profesional
Metodologie
Informații utile
Broșura de admitere

Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și învățământul dual an școlar 2021-2022

Informații utile
Calculul mediei de admitere

Află cum se calculează media de admitere.

Informații utile
Calendar învățământ dual

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3

Informații utile
Calendar învățământ profesional

Specializări

  • Comerț
  • Economic
  • Turism și alimentație

Fotografii