Despre liceu

 COSTIN C. KIRIŢESCUfiul lui Constantin Kiriţescu, profesor universitar doctor, autor de lucrări ştiinţifice, didactice, istorice, literare, memorialistice s-a născut în Bucureşti, pe data de 25 Mai 1908. Costin Kiriţescu a urmat şi absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior: Conservatorul, Facultatea de Drept, precum şi Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, completându-şi astfel cultura umanistă, literară şi artistică, cu înalte studii juridice şi ştiinţifice. În 1934, și-a susținut teza de doctorat în cadrul Universității Friedrich Wilhem din Berlin. Întors în ţară, parcurge toate treptele ierarhiei didactice, predând succesiv cursuri la disciplinele Economie Politică, Politică Economică, Monedă, Legislaţie Agrară şi Drept Financiar. Din anul 1958 până la finalul carierei a lucrat ca specialist în cadrul Ministerului de Finanţe, reluându-și activitatea didactică universitară la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Costin Kiriţescu, profesor şi academician, este autorul a peste 400 studii şi articole apărute în diverse publicaţii din ţară şi străinătate.

Cu o istorie de peste cinci decenii, liceul nostru a trecut printr-o serie de schimbări, atât ca locaţie, cât şi ca profil:

 • 1960 – 1966 – a fost înfiinţată Şcoala de Arte şi Meserii Nr. 6, cu sediul în Şoseaua Chitilei, pentru trustul de construcții și reparații din București, având un efectiv de 360 elevi repartizați în 10 clase și un colectiv de cadre didactice de 20 de profesori și maiștri instructori.
 • 1969 – s-a transformat în Şcoala Profesională de Construcţii Nr. 2
 • 1970 – s-a transformat în Grup Şcolar de Construcţii Nr. 2 funcționând în localul fostei Școli de Croitorie nr. 6 din sos Chitilei nr. 168, sector 8.
 • 1974 – devine Liceul de Mecanică Nr. 20 pregătind cadre de muncitori pentru Grupul Întreprinderilor de Industrie Locativă de lângă C.P.M.B și pentru Întreprinderea Ascensorul.
 • 1976 – şi-a schimbat sediul în Bulevardul Energeticienilor
 • 1981 – îşi schimbă sediul în actuala locaţie, unde funcţionează sub denumirea Liceul Industrial nr. 20, cu mai multe profile: mecanic, electrotehnic, construcții, industria lemnului, chimie.
 • 1990 – Liceul Industrial Nr. 20 s-a transformat în Grup Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii Nr. 5 în paralel cu clase de şcoală profesională (până în anul 1996) şi şcoala postliceală (până în anul 2000) acesta este anul din care începe consolidarea specializărilor pe profilurile comerţ, finanţe – contabilitate învăţământ de zi şi seral.
 • 2003 – la solicitarea conducerii unităţii de învăţământ, din acea perioadă prin OMECT nr. 4854/12.09.2003, îşi schimbă denumirea în „Liceul Economic Costin C. Kiriţescu”. Liceul devine, în decursul ultimilor ani, un concurent performant pentru liceele tehnice cu tradiţie din sector, dar mai ales pentru liceele economice din Bucureşti. Schimbările s-au produs din mers, ca urmare a concurenţei, încercând să surprindă o realitate din ce în ce mai dură.
 • 2010 – introduce forma de învățământ de gimnaziu – intensiv engleză.
 • 2012 – îşi schimbă denumirea în Liceul Tehnologic ”Costin C. Kiriţescu”.
 • 2013 – ca urmare a eforturilor cadrelor didactice și a conducerii unității de învățământ din perioada 2004 – 2012, liceul promovează la statutul de colegiu, schimbându-și denumirea în Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu” conform OMEN nr. 3802/29.05.2013.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

5120816,96412

4 tehnician în
activităţi
economice, 1 tehnician în administrație

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie

372516,674132 tehnician în turism, 1 tehnician în hotelărie

Învățământ Dual de Stat – Comerț

245    597Comerciant – vânzător

Învățământ Dual de Stat – Turism și alimentație

128    598Lucrător hotelier

Proiecte

• Erasmus+ Stagii practice europene – cheia
turismului competitiv 2019-1-RO01-KA102-
061775, București, România – Granada, Spania,
2019-2020;
• Erasmus+ KA1, VET, 2018-1-RO01-KA102-047537
– Mobilități Erasmus+ practici europene pentru
formare profesională la standarde înalte”
Barcelos-Portugalia, Paphos-Cipru 2018-2019;
• Erasmus+ EQAVET – NRP-RO2019-2022, Nr. referință
608946 – EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-EQAVET-NRP – rețele
parteneriale pentru implementarea Recomandării EQAVET,
inițiat de CNDIPT;

• Proiect Capital Filles, Institutul Francez din România;

• European Vocational Skills Week 2019

PROIECTE – CONCURSURI ORGANIZATE DE NOI


▪ Târgul Național al Firmelor de Exercițiu;
▪ Concursul Regional Antreprenor de succes;
▪ Concurs Regional Consumator informat –consumator câștigat;
▪ Concurs Regional Fii Eco Creativ;
▪ Revista școlară Foșnet adolescentin;
▪ Revista on-line Confluențe didactice.

Misiune

→ Te călăuzește să-ți alegi drumul spre reușită și împlinire
profesională.
→ Promovează valorile europene prin calitate, performanță, egalitate de șanse pentru toți elevii și deschidere
spre învățarea pe tot parcursul vieții!

Dotări

BAZA MATERIALĂ

 • 17 de săli de clasă
 • Laboratoare: fizică, biologie,  chimie, tehnologii
 • Cabinete multimedia, cabinete de informatică, cabinet de consiliere şi orientare
 • Club European
 • Cabinete de firmă de exercițiu
 • Sala de sport, vestiare echipate conform normelor în vigoare;
 • Biblioteca (circa 15.298 de volume în limba română şi alte limbi, de beletristica şi de specialitate; casete video, albume)
 • Cabinet medical
 • Teren de sport
 • Suprafaţa totală de care dispune şcoala este de 4197 mp, din care suprafaţă construită – 4074 mp.

Rezultate

♦ calificări la olimpiadele naționale în
domeniile de pregătire economic, turism;
♦ mențiune la Olimpiada de Turism, faza
națională, 2018;
♦ participări la concursuri școlare de
specialitate și de cultură generală;
♦ premii naționale și internaționale la
Târgurile Firmelor de Exercițiu.

Informații utile

Specializări

 • Economic
 • Turism și alimentație

Fotografii