Programul VOCAȚIA TA vine în întâmpinarea nevoilor de integrare socio-profesională a tinerei generații, contribuind atât la schimbarea anumitor percepții pe care elevii le au față de activitatea profesională dar și la responsabilizarea și  facilitarea eforturilor depuse în vederea asigurării locului potrivit în comunitate.

Prin derularea programului, elevii își vor forma o imagine generală despre ei și despre ce este în jurul lor în vederea realizării de alegeri realiste în conformitate cu abilitățile, aptitudinile și posibilitățile personale, fiind sprijiniți astfel în procesul de stimulare a motivației, de adoptare a unui comportament adecvat ce îi va ajuta să își stabilească locul potrivit în societate.

Programul VOCAȚIA TA are ca principal scop stimularea motivației și consilierea tinerilor elevi de gimnaziu și liceu pentru a pune bazele unei schimbări atitudinale privind dezvoltarea vocațională și eliminarea factorilor de risc. Prin implementarea acestuia se dorește obținerea de planuri personalizate pentru fiecare elev, care să cuprindă parcursul acestora educațional și profesional dupa caz.

Faсtоrii determinanți сarе influеnţеază орţiunеa elevilor privind studiile și alegerea рrоfеsiоnală sunt atât de natură subiесtivă şi ţin dе сaraсtеristiсilе individului (реrsоnalitatе, aрtitudini, еvеnimеntе dе viaţă) сât şi оbiесtivă, aсеştia fiind faсtоri еxtеrni rерrеzеntaţi dе рărinţi, familie, рrоfеsоri, рrесum şi dе еvеnimеntеlе naturalе şi sосialе, matеrialе şi сulturalе сu сarе individul intеraсţiоnеază, dirесt sau indirесt, ре рarсursul еvоluţiеi salе.

Activitățile educative se vor adresa și membrilor familiilor elevilor având scopul de a înțelege mai bine schimbările comportamentale ale elevului și susținerea acestora în luarea deciziilor importante din viața lor. De asemenea, activitățile educative vor implica și profesorii în vederea definirii și sublinierii rolului profesorului în orientarea profesională a elevului, sub aspectul cunoașterii elevilor, identificării direcțiilor de dezvoltare ale fiecărui elev și sprijinului  acordat elevilor pentru orientarea școlară și profesională. 

Prin serviciile de consiliere și orientare vocațională, se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective/rezultate:

  • sprijinirea elevilor bucureșteni din ciclul gimnazial și liceal în procesul de înțelegere și conștientizare a ceea ce sunt și a ceea ce pot deveni cu ajutorul unor instrumente de consiliere și orientare, de parcurs școlar/de carieră;
  • conștientizarea calităților și a defectelor personale ale grupului țintă;
  • creșterea stimei de sine și a imaginii de sine pentru grupul țintă implicat;
  • perceperea propriei identități prin raportare la modele;
  • valorificarea resurselor personale;
  • adoptarea unei atitudini pozitive față de propria persoană și față de ceilalți;
  • stimularea motivației intrinseci de inițiere a unui proces de dezvoltare vocațională (profesională) și de implicare în realizarea de alegeri corecte.