Despre liceu

Scurt istoric al Seminarului Teologic Ortodox Bucureşti

Actualul Seminar Teologic Ortodox din Bucureşti este urmaşul celor două seminarii teologice de tradiţie din Capitală, Seminarul Nifon şi Seminarul Central.

Primul seminar din Capitală a fost fondat de către Mitropolitul Neofit Râmnic, purtând titulatura de ”Seminarul Central al Mitropoliei” (1837).

Demnă de aducere aminte este pentru acest secol figura vrednicului de pomenire Mitropolit Nifon al Ungro-Vlahiei, personalitate polivalentă, de o smerenie şi o demnitate extraordinară. Acesta a hotărât să fondeze un al doilea seminar în Bucureşti, care să îi poarte numele. Astfel, în 1872 se deschid cursurile şcolii ce avea să devină al doilea loc de formare al clerului din Capitală, cler care în viziunea mitropolitului reprezenta „farul şi conducătorul poporului”. Acest seminar avea să devină una dintre cele mai de prestigiu şcoli teologice din România în care vor odrăsli mari ierarhi, preoţi şi învățaţi ai neamului.

Evenimentele nefericite din seara de 30 decembrie a anului 1947 au dus la desfiinţarea Seminarului Nifon dimpreună cu Seminarul Central.

Între 1948 şi 1949 funcţionează în Bucureşti Școala medie de cântăreţi bisericesti, care şase ani mai târziu avea să devină din nou Seminar Teologic, funcţionând pe rând în clădirile de la Plumbuita, Radu Vodă şi Curtea de Argeş.

Dupa 1989 a devenit Seminar Teologic Liceal Ortodox, fiind inclus în schema Ministerului Învățământului (devenit apoi Ministerul Educatiei Naționale) și adaptat la modul de organizare și funcționare a liceelor teoretice laice.

Între anii 1998-1999 s-a luat hotărârea construiri noii clădiri din strada Radu Vodă nr 24. În anul şcolar 2004-2005 s-a dat în folosinţă noua clădire a Seminarului Teologic ridicată din temelii cu sprijinului Băncii Mondiale şi a Primăriei Sectorului 4.

Începând cu anul școlar 1990-1991, programa analitică din învățământul teoretic de stat a fost introdusă și în seminariile teologice liceale ortodoxe. Potrivit acestei programe, alături de materiile teologice care dau profilul școlii noastre, au fost introduse numeroase alte materii din învățământul liceal, ce nu se studiaseră până atunci în seminariile teologice: Matematica, Fizică, Chimia, Logica, Psihologia, Biologia, ș.a., la care au fost încadrați profesori laici de specialitate.

După modelul liceelor teoretice, la sfârșitul anilor de studii, absolvenții Seminarului, susțin obligatoriu examenul de bacalaureat, care, dat fiind profilul teologic al școlii noastre, este precedat de un examen de atestare a cunoștințelor teologice.

Din anul 2016 în cadrul Seminarului s-a înființat și profilul postliceal sanitar- prima școală postliceală sanitară a Bisericii cu toate locurile bugetate, având 3 specializări medicale: 1. Asistent Medical Generalist, 2. Asistent Medical Farmacie, 3. Asistent Medical Balneo Fizio Kineto Terapie.

În cadrul unității noastre își desfășoară activitatea peste 63 de cadre didactice. Dintre cele 36 norme didactice 13 sunt ocupate de profesori titulari.

La profilul teologic în unitatea noastră sunt 8 clase cu un număr de 167 de elevi, iar la profilul postliceal sanitar 12 clase cu un număr de 272 de elevi.

FILIERĂ / PROFIL / DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr locuri pentru elevii romi Media ultimului admis Codificare OBSERVAŢII
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 2 48 4      teologie ortodoxă 

Obiective

·       continuarea predării responsabile a noțiunilor teoretice;

·       continuarea modernizării dotărilor sălilor de clasă;

·       participarea la diferite olimpiade, concursuri școlare și competiții sportive;

·       intensificarea predării interactive a noțiunilor teoretice prin folosirea metodelor moderne;

·       mobilizarea cadrelor didactice pentru ridicarea competenţei profesionale prin înscrierea la cursuri de perfecţionare şi grade didactice (unde este cazul);

·       participarea la diferite evenimente culturale, conferințe şi manifestări cu caracter educativ;

·       efectuarea de concursuri, expoziții, igienizare a mediului înconjurător prin activități de voluntariat;

·       intensificarea activităților sociale prin vizite la cămine de bătrâni, concerte caritabile, colecte sociale.

Evenimente reprezentative

Prin specificul său, instituția noastră este implicată în diferite evenimente deosebite, precum:

Hramul Catedralei Patriarhale, Procesiunea de Florii, Sfințirea Catedralei Naționale, Procesiunea cu veșmântul Cuvioasei Parascheva de la Iași la Catedrala Patriarhală, Conferințe desfășurate la Palatul Patriarhal, Concerte, vizite la muzee, precum și alte activități bisericești, Ziua porților deschise, Hramul Seminarului etc. 

Dotări

  • Bibliotecă- 23000 volume cu inventar informatizat
  • Sală de cor performantă
  • 2 laboratoare informatică
  • Paraclis- cabinet spiritualitate
  • Sală de sport/ gimnastică
  • Teren de sport
  • Videoproiector în fiecare clasă
  • Laborator nursing
  • Laborator farmacie
  • Cancelarie