Despre liceu

Liceul Particular Onicescu-Mihoc a fost fondat în 1997 de către Prof. Univ. Dr. Vasile Ștefănescu, profesor de matematică, doctorand și discipol al Acad. Octav Onicescu şi al Acad. Gheorghe Mihoc, care au fost întemeietorii școlii românești de teoria probabilităților și statistică matematică.

Liceul Onicescu-Mihoc este primul liceu privat din București, cu o tradiție de 25 de ani în învățământul particular. Liceul desfăşoară cursuri la profilurile economic (diplomă de atestat nivel 4 în activităţi economice) și matematică-informatică. Are tradiție în pregătirea de-a lungul întregului an școlar și în mod gratuit pentru examenul de bacalaureat, școlarizează gratuit tinerii şi adulții defavorizați cu accent pe grupurile vulnerabile (colaborare cu Partida Romilor, asistență oferită centrelor de plasament din București) şi este singurul liceul privat care asigură școlarizarea la toate formele de învățământ, zi, seral şi frecvenţă redusă pentru a se adapta nevoilor şi  programului de lucru diverse ale elevilor.

Liceul promovează colaborări şi schimburi educaţionale cu şcoli din străinătate (Katholische Hauptschule Bülowstraße, Köln, Germania) şi dezvoltă parteneriate cu agenţi economici, asociaţii şi fundaţii în ce priveşte asistenţa pentru inserarea pe piaţa muncii a absolvenţilor.

Liceul este acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul de Ministru nr. 5116 din 09.09.2009.

Dotări

Laborator de informatică

Laborator de Energie Regenerabilă

Biblioteca

Sala de sport

Laborator de fizică/chimie

Specializări

  • Economic
  • Matematică-informatică

Fotografii