Despre liceu

Liceul Teoretic ”Traian” este o instituție de învățământ cu tradiție.

Ø  În anii 40 funcţionează ca şcoală primară de băieţi şi fete;

Ø  În anii 50, aici fiinţează Şcoala Naţională de Cinematografie;

Ø  În anii 50, este înfiinţată Şcoala postliceală de programatori pentru maşini electrice de calcul; în această unitate de învățământ au funcţionat primele laboratoare de testare psihologică, cât şi Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor Didactice;

Ø  Din 1978,  trece sub patronajul “Metrorex”, sub denumirea Liceul industrial nr. 25, pregătind primii specialişti pentru administrarea si exploatarea metroului bucureștean;

Ø  În 1990, devine teoretic, fiinţând sub denumirea  Liceul Teoretic “Traian” intre anii 1990-1998;

Ø  Între anii 1998-2000, se numeste Grupul Şcolar Industrial “Traian”;

Ø  În anul 2000 obţine denumirea Colegiul Tehnic “Traian”, păstrând clase pe filiera teoretică;

Ø  Din anul 2006 se introduce și profilul vocațional sportiv;

Ø  Din anul şcolar 2014-2015, şcoala revine la profilul teoretic și la vechea denumire – Liceul Teoretic ‘’Traian’’

Deviza  noastră este ”Învățătură pentru toți și performanță pentru fiecare”

Ne propunem:

-promovarea incluziunii, a valorilor şi a practicilor societăţii  democratice, într-o lume a noului și a schimbărilor;

– un mediu educațional flexibil, performant, bazat pe creativitate;

– climat deschis și motivant;

– dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor;

– accent pe componenta extracurriculară și pe valorificarea aptitudinilor elevilor;

– încurajarea inițiativei;

Activitățile extracurriculare și deschiderea spre comunitatea locală ocupă un loc important în procesul educativ oferit de școala noastră

Valori- cheie cultivate prin activitatea noastră :

–  munca;

–  încrederea;

–  onestitatea;

–  integritatea;

– responsabilitatea;

–   respectul;

–   gândirea critică;

–  competenţa;

–   performanţa;

–  educarea drepturilor omului.

– implicare;

–  egalitatea de șanse;

–  munca în echipă;

–  receptivitate la nou;

–  creativitate;

–  entuziasm

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

126218,15228
 
Ştiinţe ale naturii252428,20229 
Filologie252428,02230 
Ştiinţe sociale252427,97231 

Proiecte

Personalități care au terminat liceul nostru: Razvan Popescu – realizator Radio Zu, sportivii Ciprian Marica, Radu Ștefan, Dacian Varga, Rudel Obreja. Personalități care ne-au vizitat de-a lungul timpului: scriitorul Mircea Cărtărescu, Elisabeta Polihroniade, Ilie Balaci.

– Este elevul nostru- tenismenul Nicholas David Ionel, câștigător al Australian Open- juniori, dublu băieți în 2020.

– Proiectul ROSE, pregătire suplimentară pentru reușita la examenele naționale

– Proiectul ”Academia copiilor Sector 2”- cursuri gratuite pentru elevi (disciplinele de bacalaureat, dar și educație financiară, dans, baschet, handbal, dezvoltare personală etc.)

– Activități de voluntariat și de dezvoltare personală- parteneriate cu Asociația ”Totul pentru Tine”, cu Asociația ”Foișorul de Foc”

– Activități educative în partenerait cu Centrul Cultural ”Mihai Eminescu”, cu Primăria Sectorului 2, cu Inspectoratul Școlar al Municiiului București, cu PROEDUS.

– Proiecte CIVITAS – ”Când magia nu dă roade”

– ”Cheia succesului”- întâlniri cu personalități din viața publică, din domeniul cultural-artistic, sportiv, științific. Ne-au vizitat anul acesta scriitorii Florin Bican, Cristina Nemerovschi, Anca Nedelcu. Prezențe constante printre elevii noștri în ultimii ani la activitățile extrașcolare- scriitorul Adrian Costache (autor de manuale), campionul paralimpic la tir Ghiorghi Filip și realizatorul radio Răzvan Popescu. 

-Manifestări artistice la nivel municipal:   Festivalul – concurs de colinde și tradiții „Să nu fii singur de Crăciun”, ”Târgul de Crăciun, ”Festivalul Primăverii”

– Echipele  sportive ale liceului: handbal, baschet, volei (băieți și fete)-  Locul I -„Festivalul Sportului”- handbal fete- 2019,  locul II- handbal fete si mențiune – handbal băieți la  Olimpiada Nationala a Sportului Scolar (etapa pe municipiu)- 2019;

-Premii și mențiuni la Concursul municipal ”Tinere condeie”, la Olimpiada de Lectură ”Lectura ca abilitate de viață” și la  Concursul Național  Interdisciplinar de Fizica- Geografie „Ștefan Hepiteș”

Obiective

Pentru anul școlar 2020-2021 ne dorim revenirea la o viață școlară normală, protejarea sănătății elevilor și a personalului.

Realizarea planului de școlarizare și creșterea mediei de admitere.

Valorificarea superioară a resurselor umane și materiale.

Realizarea de noi activități extrașcolare atractive și benefice.

Dotarea liceului cu mai multe mijloace multimedia.

Îmbunătățirea rezultatelor școlare și creșterea procentului de promovare la examenul de bacalaureat.

Dezvoltarea proiectelor a activităților și a parteneriatelor existente.

Prezența activă a școlii noastre în viața comunității.

Dezvoltarea  parteneriatului școală- familie.

Dotări

Situare deosebită, în cartierul Tei, mărginită de Cartierul Colentina, Șos. Ștefan cel Mare, Calea Floreasca.

O curte mare, trei corpuri de cladire cu un total de peste 30 de săli de clasă ceea ce permite desfășurarea activității într-un singur schimb în intervalul 8.00-15.00

Școala a fost reabilitată total prin Programul BEI în anul 2014

Laboratoare moderne pentru disciplinele chimie, fizică, biologie.

Trei cabinete de informatică dotate cu câte 30 de calculatoare.

Cabinete de specialitate (matematică, limbi moderne, limba română, științe socio-umane), dotate cu mijloace multimedia;

Cadre didactice calificate în proporție de 100%.

Două săli de sport.

Două terenuri de tenis moderne cu suprafață rapidă, construite în anul 2015, inaugurate de campioana Simona Halep.

Sală de festivități cu peste 280 de locuri, dotata cu pian, sistem de lumini și de sunet, videoproiector și ecran de proiecție.

Sală de consiliu cu 70 de locuri.

Cabinet medical școlar și cabinet stomatologic utilate,  încadrate cu medici și asistenți.

Spații exterioare de recreere în parcul de peste 15000 mp

Evenimente reprezentative

Festivalul – concurs de colinde și tradiții „Să nu fii singur de Crăciun”

”Târgul de Crăciun”,

”Festivalul Primăverii”

”Cheia succesului”- întâlniri lunare cu personalități

Informații utile

 

PROFIL

SPECiALIZARE

Număr de clase

Număr de locuri

ULTIMA MEDIE DE ADMITERE

Real

Matematică- informatică

1 clasă

26 de locuri

8,15

Real

Științe ale naturii

2 clase

52 de locuri

8,02

Umanist

Filologie

2 clase

52 de locuri

8,02

Umanist

Științe sociale

2 clase

52 de locuri

7,97

Sportiv (băieți și fete)

Instructor sportiv

 

1 clasă

24 de locuri:

 -Handbal (10 locuri)

-Tenis de câmp

(5 locuri)

-Baschet (7 locuri)

Badminton

(2 locuri)

 

 

Specializări

  • Baschet
  • Dans sportiv
  • Filologie
  • Handbal
  • Matematică-informatică
  • Științe ale naturii
  • Științe sociale
  • Tenis de câmp