Despre liceu

              În cartierul Regie se înfiinţa în anul 1925 Şcoala de Fete Doamna Stanca.

            În anul 1939 şcoala îşi schimbă denumirea în Gimnaziu Comercial ,,Doamna Stanca” iar în anul 1948 școala capătă denumirea de Școala Comercială nr.4 cu profil tehnologic.
            În anul 1950  instituţia îşi schimbă denumirea în Şcoala Media Tehnică de Comerţ nr. 4 pentru ca în anul 1953 să devină Şcoala Medie de Fete nr. 25.

            În 1963  pe strada Porumbacu nr. 52 se construiește un sediu nou şi se înfiinţează aici Liceul Teoretic nr. 25 care ia naştere prin unirea Şcoalii Medii de Fete nr. 25 cu Școala Generala 165.

            în anul 1977 şcoala va fi numită Liceul Industrial ”Tehnometal” care va fi sub patromajul întreprinderii omonime.

            Evenimentele din decembrie 1989 au generat schimbări şi la nivel Liceului Tehnometal. Astfel, în toamna anului 1990 o parte dintre corpul profesoral se scindează şi constituie Liceul Teoretic ”Doamna Stanca”, iar restul personalului didactic, inginerii, maiștrii instructori precum și personalul nedidactic constituie Grupul școlar ”Tehnometal”. Aceste două licee au funcționat în același sediu  până în anul 1999. Faptul că cele doua licee aveau acelaşi partimoniu nu a fost agreat de Ministerul Învăţământului care a dispus desfiinţarea Liceului Teoretic ,,Doamna Stanca”.

            Aşa se face că, începând cu 1 septembrie 1999,  Liceul Teoretic Doamna Stanca se desfiinţează şi se înfiinţează o nouă instituţie Liceul Teoretic ,,Marin Preda” care ia naştere din fuziunea Liceului Teoretic Doamna Stanca  cu Școala Generală nr. 166 situată în actualul sediu din strada Ruşeţu nr. 17.

            În anul şcolar 1999-2000 activităţile didactice s-au desfăşurat în ambele sedii din Porumbacu nr.52,  unde învăţau elevii claselor X-XII iar clasele I-IX studiau în sediul din Ruşeţu 17.

           Corpul vechi al sediului  actual al liceului a fost finalizat în anul 1963, corpul nou a fost finalizat în vara anului 1998,  iar sala de sport a fost inaugurată în prezenta primului ministru şi a ministrului educaţiei în septembrie 2004.

 Ca poziţie geografică Liceul Teoretic „Marin Preda”  este amplasat în zona de nord-vest  a municipiului Bucureşti având coordonatele geografice  44°45´96´´ latitudine nordică şi 26°04´23´´ longitudine estică în imediata vecinătate a parcului Marin Preda. 

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

252417,14371
 

Ştiinţe ale naturii

126217,13372 

Filologie

126217,45373 
Științe Sociale
126216,94374 

Obiective

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE LICEULUI

1 Promovarea unui învăţământ de calitate.

2 Printr-o pregătire suplimentară a elevilor în cadrul programului ROSE ne propunem ca promovabilitatea la bacalaureat să fie peste 95%

3 Extinderea parteneriatelor internaţionale, naţionale şi locale pentru  facilitarea unor oportunităţi în vederea participării elevilor în cadrul parteneriatelor respective.

4 Reducerea absenteismului.

5 Diversificarea ofertei CDŞ (Educaţie financiară, Educaţie juridică, Probleme globale, Oratorie şi retorică).

6 Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor interdisciplinare.

7 Atragerea de fonduri extrabugetare.

8 Implicarea activă a cât mai multor  părinţi în activităţile liceului.

9 Implicarea cât mai multor elevi în activităţile extracurriculare (Clubul European, Corul Liceului Teoretic Marin Preda, echipa de teatru a liceului, elaborarea revistelor elevilor ,,Încercări literare şi SOS Planeta)

10 Organizarea unor întălniri cu personalităţi din diverse domenii de activitate

 

Dotări

36 de săli de clasă majoritatea fiind dotate cu videoproiectoare şi mobilier modern, laboratoare de chimie, biologie, fizică, informatică (2), cabinet de arte, cabinet de geografie, cabinet de educaţie financiară, cabinet de medicină generală, cabinet stomatologic, sală de sport (600m²), teren de sport mochetat.

Evenimente reprezentative

Concursul Regional şi Interjudeţean Science4you

Concursul de literatură Marin Preda la nivel municipal

Ziua liceului (luna mai)

Întâlniri cu diverse personalităţi

Activităţi în cadrul Clubului European

Informații utile

Specializări

  • Filologie
  • Matematică-informatică
  • Științe ale naturii
  • Științe sociale

Fotografii