Despre liceu

Astazi, “George Calinescu” functioneaza ca liceu teoretic, pregatind în fiecare serie profilurile matematica-informatica si filologie. Elevii sai obtin rezultate remarcabile atât la concursurile scolare, cât si la examenele finale si îsi continua formarea în institutii universitare.

Putini stiu însa ca acest liceu este continuatorul fostei Scoli Profesionale « Tehnometal », înfiintata în 1955. În timp, aceasta a dobândit diferite denumiri, în functie de profilul atribuit: Scoala Profesionala F.R.B., Scoala Profesionala F.C.T.B.

Din 1974, unitatea de învatamânt îsi îmbogateste activitatea prin introducerea unor clase de liceu cu profil industrial, alaturi de cele de scoala profesionala. Liceul industrial se va numi  « Metaloglobus » si va functiona în paralel cuScoala Profesionala nr. 27.

Anul 1990 aduce o noua schimbare, atât de curriculum, cât si de nume. Clasele de matematica-fizica, informatica si filologie au dus la diversificarea ofertei educationale a unei scoli care se numeste, pentru scurt timp, Grupul Scolar Industrial nr. 1. Dupa doar un an se revine la vechiul nume – Grupul Scolar Industrial « Metaloglobus ».

Fiecare schimbare de titulatura marcheaza un progres în activitatea scolii, iar plasarea activitatii educative sub egida marelui critic este un pas care o asaza alaturi de licee bucurestene cu renume. În intervalul 1993-2004, numele institutiei este Grupul Scolar Industrial « George Calinescu ». 

În septembrie 2004, scoala devine Liceul “George Calinescu”, având pâna în 2008, pe lânga clasele cu profil teoretic, si clase cu profil tehnic (electrotehnic si mecanic), la care se adauga învatamântul cu frecventa redusa, profilul stiintele naturii. 

Din anul scolar 2009-2010 Liceul “George Calinescu” functioneaza numai cu filiera teoretica : cursuri liceale de zi –  profil real, specializarea matematica- informatica,  profil uman, specializarea filologie; frecventa redusa – profil uman filologie.

Incepand cu data de 1.09.2012 denumirea liceului se schimba in Liceul Teoretic „George Calinescu”

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

378429,02167 
Filologie378528,92168 

Rezultate merituorii reprezentative

 1. Liceul Teoretic „George Calinescu” doreşte să devină un garant al calităţii procesului educaţional, prin dezvoltarea profesionala si evolutie in cariera a cadrelor didactice si crearea unui climat de muncă stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional , astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atât pe plan personal, cât şi profesional.
 2. Promovarea unui invatamant de calitate, stimularea creativităţii, munca în echipă, dezvoltarea relaţiilor de colaborare care valorifică experienţa elevilor la nivelul cunoaşterii intelectuale şi estetice, precum şi asigurarea unei bune comunicari strategice interinstitutionale vor oferi tinerilor posibilitatea să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.
 3. Asigurarea unui învăţământ de înaltă calitate şi promovarea unei strategii orientată spre performanţă şi valori;
 4. Asigurarea şanselor egale la instruire;
 5. Promovarea şi sprijinirea tinerilor talentaţi;
 6. Îmbunătăţirea continuă a relaţiilor cu beneficiarii educaţiei şi a relaţiilor publice;
 7. Asigurarea obiectivităţii faţă de beneficiarii direcţi ai educaţiei, luarea în considerare a opiniilor acestora şi eficientizarea activităţii Consiliului Elevilor
 8. Întărirea dimensiunii europene a educaţiei;
 9. Formarea atitudinilor moral – civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor la adresa omului şi a Societăţii

   10. Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional.          

Obiective

Creșterea performanței școlare

Creșterea procentului de promovabilitate a examenului de bacalaureat

Creșterea nivelului mediilor de admitere

Creșterea numărului de participanți la olimpiadele și concursurile școlare

Creșterea numărului de premii obținute la olimpiadele și concursurile școlare

Creșterea numărului de activități școlare și extrașcolare realizate în parteneriat cu alte instituții sau organizații

Dotări

Liceul are 3 corpuri de clădire și dispune de 12 săli de clasă, o sală multimedia, 3 laboratoare de informatică, laborator de fizică – chimie și cabinete de bilologie și limbi străine, cabinet psiho-pedagogic, sală de sport și teren de sport.

Evenimente reprezentative

Zilele ”Dante ”, în ultima săptămână a lunii mai

Balul bobocilor

Ziua Absolventului

Târgul de Crăciun

Activități culturale și interetnice

Carnaval

Spectacole de teatru, muzică și dans

Informații utile

Specializări

 • Filologie
 • Matematică-informatică