Despre liceu

Liceul Teoretic „Decebal” este situat în cartierul Vitan, în apropierea târgului de mașini. Se poate ajunge cu autobuzele 102,123 sau 135, până la staţia Energeticienilor.

Actualul Liceu Teoretic „Decebal” din sectorul 3, Bucureşti, este o instituţie şcolară înfiinţată în anul 1955. Unitatea noastră a evoluat de-a lungul timpului, schimbându-și atât denumirea, cât și statutul:

 • 1955 – Şcoala Profesională de Ucenici Constructori în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii
 • 1960 – Centrul Şcolar Profesional de Construcţii
 • 1964 – Grupul Şcolar de Construcţii Montaj Nr. 1
 • 1971 – Liceul Industrial Nr. 18 – Bucureşti, odată cu mutarea în clădirea în care funcţionează şi în prezent
 • 1990 – Liceul Teoretic „Decebal”, înfiinţarea ciclurilor primar şi gimnazial
 • 2003 – Liceul Bilingv „Decebal”, introducerea regimului bilingv la majoritatea claselor
 • 2012 – Liceul Teoretic Bilingv „Decebal”

2014 – Liceul Teoretic „Decebal”

Ofertă educațională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  LICEUL TEORETIC ”DECEBAL”

AN ȘCOLAR 2024-2025

                         

 • Învăţământ primar zi
 • Învăţământ gimnazial zi
 • Învăţământ liceal zi: 7 clase a IX-a:
 • 3 clase ştiinţe sociale – ultima medie de admitere din anul 2023 – 8,02
 • 3 clase filologie- ultima medie de admitere din anul 2023 – 8,07
 • 1 clasă matematică-informatică– ultima medie de admitere din anul 2023 – 8,27
 • Învăţământ gimnazial cu frecvenţă redusă
 • Învăţământ liceal cu frecvenţă redusă: 2 clase a IX-a ştiinţe sociale

 

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

126218,27277
 

Filologie

378638,07278 

Ştiinţe sociale

378638,02279 

Obiective principale

1.Realizarea unui învăţământ de calitate centrat pe elevi

2.Creșterea calității actului educational și obținerea unor rezultate bune și foarte bune la Olimpiadele și concursurile școlare: în 2019 Premiul III la Olimpiada Nationala de Limba Rusa Moderna, 2020 –  Premiul I la Olimpiada Municipală de Limba Rusa moderna;  Premiul I la Olimpiada de limba engleza pe sector; 2017 și 2018 Premiul I la Concursul municipal de creatii originale in lb engleza

3.Implicarea în activități cultural/artistice/educative:

 • Continuarea activității în cadrul Atelierului de pictură: ”Icoana-fereastră spre Absolut” Elevii liceului

coordonați de dr. prof. Elena Rusu au participat la:  „Expoziția Icoana pe sticlă – între tradiție și contemporaneitate” din cadrul șezătorii „De la bătrâni adunate”, organizată de Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – TO III, la Torino; etapa națională a Olimpiadei Meșteșugurilor Artistice Tradiționale;

 • În perioada februarie-iunie 2018 Liceul Teoretic „Decebal” s-a implicat în programul educațional

„5 licee 5 muzee” inițiat de ECDL România, iar organizatorii au acordat un premiu special liceului nostru.

 1. Derularea unor activități tradiționale ale liceului:
 • proiectele cuprinse în Calendarul Activităților Educative al ISMB: „Noi, în formule identitare, spiritualitate românească recuperată: Istorie, Credință, Tradiție”, derulat în luna mai cu ocazia Zilelor Liceului Teoretic „Decebal” și „Childhood-Happiness”, proiect dedicat zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului.
 • Comemorarea Holocaustului în parteneriat cu FES România. În cadrul acestei activități l-am avut ca invitat pe Liviu Beriș, președinte AESVHR
 • Ziua Armatei Române – în data de 24 octombrie 2017 Ministrul apărării, domnul Mihai Fifor, a fost prezent la Liceul Teoretic „Decebal”.
 • organizarea Balului Bobocilor
 1. 5. Întărirea colaborării și comunicării între elevi-profesori-părinți-comunitatea locală
 2. 6. Implicarea şcolii în proiecte europene pentru reducerea riscului de părăsire timpurie a şcolii; a creșterii promovabilității la examenele naționale. În Liceul Teoretic „Decebal” este în derulare Proiectul ROSE – Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 

7.Valorificarea tehnologiilor moderne: aparatură, softuri și site-uri educaționale; Liceul Teoretic „Decebal” dispune de calculatoare, imprimante, videoproiectoare, table „Smart”, ecrane de proiecție;

 1. Informarea și educarea elevilor cu privire la beneficiile unui stil de viață sănătos. A fost încheiat Acord de parteneriat cu Fundația Prais, în cadrul proiectului „Suntem generația în mișcare!”; Acord de Parteneriat între Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” și Liceul Teoretic „Decebal”.
 2. Implicarea elevilor și profesorilor în acțiuni de voluntariat – La începutul lunii aprilie 2018, liceul nostru a participat la evenimentul 44Friends, organizat pentru a comemora 50 de ani de la asasinarea lui Martin Luther King Jr.- luptător pentru drepturile omului. Au participat elevi de la clasele a IX-a E, a X-a B și a XI-a B, coordonați de prof. Duțu. Evenimentul a avut loc la Centrul de zi Lizuca, sector 3. Participanți- soția ambasadorului SUA la București, actorul Florin piersic Jr., Prințul Nicolae și soția, membri ai ambasadei SUA, soprana Irina Baiant și solistul Doru Todoruț. Elevii au făcut voluntariat în comunitatea noastră – au prezentat un mic spectacol pentru copiii din centru alături de care au dansat și au cântat, urmând astfel modelul american, donând din timpul lor liber celor din jur.

10. Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local și  naţional

Obiective 2020

 • formarea competenţelor necesare integrării sociale şi învăţării permanente în vederea adaptării la schimbările rapide din toate domeniile;
 • formarea atitudinilor moral – civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor la adresa omului şi societăţii;

şanse egale la instruire;

Dotări

Liceul Teoretic „Decebal” dispune de:

 • 20 săli de clasă
 • Laborator de biologie
 • Laborator de chimie
 • 2 laboratoare de informatică – 60 de calculatoare
 • Cabinet de limba franceză
 • Cabinet de limba engleză
 • Sală de festivităţi cu 80 de locuri
 • Sală pentru proiecte
 • Sală atelier de pictură
 • Cabinet medical
 • Cabinet stomatologic
 • Cabinet consiliere psihopedagogică
 • Bibliotecă

Biserica – aflată în curtea liceului

Evenimente reprezentative

 • Ziua Liceului Teoretic „Decebal” este organizată în fiecare an, în luna mai
 • Childhood-Happiness
 • Balul bobocilor

Informații utile

Specializări

 • Filologie
 • Matematică-informatică
 • Științe sociale

Fotografii