Despre liceu

Scurt istoric

1954-1956: Școal Medie Mixtă Nr.6- Costeasca

1956-1972: Liceul Teoretic Nr.6 care, în 1961, se mută în noul local din cartierul Pajura, unde funcționează și astăzi

1972-1076: Liceul Teoretic „Dumitru Petrescu”

1976-1990: Liceul Industrial „Dumitru Petrescu”

1990-prezent: Liceul teoretic„Constantin Brâncoveanu”

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

126217,21133
 

Ştiinţe ale naturii

252416,91134 

Filologie

252417,10135 

Ştiinţe sociale

252426,90136 

Premii

Honourable mention- International Children Exhibition of Fine Arts, Lidice, Andreea Sava, 2018

Premiul I, Premiul al II-lea și Premiul al III –lea și Mențiune- Concursul de Creație literară

Proiectul CIVITAS, PROEDUS, „Mărțișor.Ieri.Azi”- 2018, 2019

Premiul I – Simpozionul „Universalia- miturile Antichității, miturile omenirii” 2015-2018

Locul I – Campionatul Național de Baschet masculin, Dona Gabriel- 2016

Locul II- Campionatul Național de Baschet masculin, Preda Șerban, Chițu Cristian-2016

Locul I- Competiție sportivă, Caraiani Gabriela- Cross, 2016

Medalie de Argint- Olimpiada Internațională de Geografie- Kyoto- 2013

Medalie de Bronz- Olimpiada de Geografie- Etapa Națională- 2013

Premiul I – Sesiunea de comunicări științifice ale elevilor- Limba Latină- 2012-2018

Premiul I – Simpozionul interdisciplinar „Visul”- etapa municipală- 2016-2019

Premiul I- „Latina publicitaria”- etapa municipală- 2016-2019

Premiul I – Concurs de maxime latinești”- etapa municipală- 2014-2018

PROIECTE:

„Tehnologie și inovație în educație”- Proiect finanțat de MEN- implementarea gratuită a suitei de aplicații GOOGLE APS FOR EDUCATION

„VREM – Viitor Reușit prin Educație și Motivare” – Proiect ROSE finanțat de Banca Mondială

„ARS-ANTIQUITE, RECHERCHE, SAUVEGARDE” – Proiect ERASMUS+ finanțat de Uniunea Europeană

„PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE!”- Proiect finanțat de Primăria Sector 1 ( servicii de catering și servicii alternative de educație, pentru elevi)

CENTRU ACREDITAT ECDL – RO 165

„MĂRȚIȘOR. IERI. AZI.”- Proiect CIVITAS, PROEDUS

„ȘCOLI AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN” – Proiect Școală Europeană

„LA PHOTOGRAPHIE, L’EMOTION AU-DELA DE L’IMAGE” – Proiect e-Twinning

Obiective

– asigurarea unui climat de siguranță și încredere pentru toți membrii unității de învățământ (și mă refer aici atât la elevi, cât și la personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic).

– asigurarea unui învățământ de calitate, în vederea armonizării cu standardele Uniunii Europene, prin implementarea învățământului online/ la distanță, ca alternativă de învățare, în paralel cu metodele clasice de predare, astfel încât elevii nostri să poată avea acces la educație, indiferent de situația existentă la nivel național/mondial ( pandemie, calamități) .

– formarea unei coeziuni a echipei, chiar și în mediul online, astfel  încât, de departe, să fim tot timpul aproape, iar deciziile luate să fie coerente și constructive.

– continuarea parteneriatelor cu comunitatea educațională locală, ONG-uri și instituții de învățământ superior, a parteneriatelor externe, cât și inițierea altora noi, în vederea dezvoltării plenare a elevilor noștri, atât prin activități didactice cât și prin activități extracurriculare, care constituie mediul lor de „experimentare” în vedrea formării lor ca  cetățeni  responsabili ai societății.

– asigurarea calității serviciilor de consiliere și orientare școlară și a carierei, conform cerințelor de dezvoltare personală și  profesională a elevilor, în vederea dezvoltării și acceptării de către fiecare persoană, a imaginii complete despre sine și despre rolul său în societate.

-asigurarea resurselor materiale și îmbunătățirea permanentă a bazei materiale ale liceului

Dotări

Liceul dispune de:

Rețea internă de calculatoare conectată la Internet

Laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatizate, conectate la Internet prin rețeaua internă

Cabinete de limbi moderne (franceză, engleză), de limba română (3), limba latină, istorie (2), geografie (2), matematică (3), științe sociale, informatică (3),

Cabinet de consiliere psihopedagogică, dotat cu echipament computerizat pentru examinare psihologică( teste de inteligență, personalitate, aptitudini), conectat la Internet

2 săli de sport și teren de sport

Bibliotecă informatizată, cu sală de lectură

Cabinet medical și cabinet stomatologic, autorizate

Bufet în incinta liceului

Servicii de secretariat, contabilitate și aprovizionare informatizate

Evenimente reprezentative

Ziua Liceului: 21 mai

Informații utile

Specializări

  • Filologie
  • Matematică-informatică
  • Științe ale naturii
  • Științe sociale

Fotografii