Despre liceu

Liceul este situat în Calea Griviței nr. 56, sector 1, Bucureşti, într-o zonă centrală, în apropierea Gării de Nord şi a Căii Victoriei.

Actualul sediu al liceului nostru datează din anul 1826 şi este compus dintr-o clădire principală, o clădire anexă şi o sală de sport.

În 1998, în urma vizitei preşedintelui bulgar Petăr Stoianov la Bucureşti, s-a hotărât instituirea unui liceu românesc, la Sofia şi a unuia bulgar, la Bucureşti. Rodul acestui parteneriat  a însemnat întemeirea  Liceului  Teoretic Bulgar din București, iar în Bulgaria, la Sofia – Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”.

Ca urmare, Liceul Teoretic Bulgar a fost înfiinţat prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4981 din 10.11.1998, pe baza unui acord între România şi Bulgaria, ca unitate de învăţământ de stat cu predare în limba română şi având ca obiect de studiu obligatoriu limba bulgară. Inaugurat la începutul anului şcolar 1999-2000, cu un plan de şcolarizare de 25 elevi, într-o singură clasă a IX-a, liceul şi-a început activitatea cu o susţinută muncă de recrutare a elevilor, în parteneriat cu Comunitatea Bulgarilor din România -“Bratstvo”- şi cu organizaţiile minorităţii bulgare din teritoriu.

In anul 2005, clădirea a fost consolidată şi modernizată cu sprijinul Consiliului Local al Sectorului 1. Odată cu acest proces, prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3252/14.02.2005, școala a primit o nouă titulatură: LICEUL TEORETIC BULGAR ”HRISTO BOTEV”, ca un omagiu adus  marelui  poet și revoluționar bulgar, Hristo Botev. Tot în același an școlar, 2005, oferta educațională s-a diversificat, fiind introdusă o clasă cu o specializare nouă pentru liceu.

Prin urmare, în anul școlar 2005-2006, au existat trei clase a IX-a: o clasă cu profil real, specializare Matematică-informatică, o clasă cu profil Uman, specializare Filologie și o clasă cu profil Uman, specializare Filologie matern Limba bulgară.

In perspectiva dezvoltării liceului, la data de 10 septembrie 2005, a fost încheiat un Protocol de colaborare între Comunitatea Elena din Romania și liceul nostru, permițând ca în anul școlar 2006-2007 să se constituie nivelul primar și gimnazial, cu predare a limbii elene. Creșterea numărului de elevi și clase a reprezentat, pentru liceul nostru, oportunitea obținerii personalității juridice.

În anul 2009 a fost modernizată sala de sport, iar în 2011 a fost amenajat terenul de sport, oferind un cadru propice pentru desfășurarea activităților sportive școlare, extracurriculare și extrașcolare.   

În anul 2012, între Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” și Asociația Culturală „Ellas” a fost încheiat un Protocol de colaborare, care are ca obiectiv promovarea activităților cultural-artistice, bazate pe limba, obiceiurile și tradițiile minorității elene.

La începutul anului școlar 2014-2015, în cadrul liceului, a fost înființată o grupă de elevi care studiază limba maternă rusă, în baza Protocolului de colaborare dintre Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” și  Comunitatea Rușilor Lipoveni din România.

Din anul școlar 2018-2019, s-a inaugurat și  o clasă cu predare a Limbii materne rromani, ca urmare a aplicării Masurii 6.2. din „Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020”. 

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică – cu predare a limbii materne bulgară

12621 149 

Filologie

126216,45150 

Filologie – cu predare a limbii materne romani

0,513113,65154nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Filologie – cu predare a limbii materne bulgară

0,5131  151nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Filologie – cu predare a limbii materne neogreacă

0,51311 152nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Filologie – cu predare a limbii materne rusă

0,5131  153nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Premii

1.      Oferirea unui învățământ de calitate tuturor elevilor care trec pragul școlii, indiferent de etnie, religie, posibilități materiale

2.      Îndrumarea elevilor către obținerea de performanță, fie că ne referim la obținerea rezultatelor bune și foarte bune la examenele naționale, la obținerea atestatelor de competențe sau la obținerea premiilor și distincțiilor la concursurile și olimpiadele școlare:

–          Premiul I la Festivalul-Concurs Internațional „În pași de dans”, ediția a IX-a 2017

–          Premiul III la Concursul Național de Minecraft pentru Educație 2019

–          Premiul II la Concursul Național de Creație Literară/Eseu „Mihai Eminescu”, ediția a XI-a

–          Premiul II la Concursul internațional de creație originală „Basmele Reginei Maria” 2019

–          Premiul III la Concursul de creație literară „Iubesc orașul București! Premiul Literarium!”

–          Premiul III la Festivalul Internațional de Teatru de Poezie, Ruse, Bulgaria 2019

–          Premiile I, II, III și mențiune la Olimpiada Națională de Limba Neogreacă în toți anii școlari

3.      Dezvoltarea aptitudinilor artistice prin continuarea activităților ansamblurilor de dansuri tradiționale grecești – „Ellas Junior” și bulgărești – „Slănțe”, dar și a trupei de teatru

4.      Continuarea colaborării cu organizațiile reprezentative ale minorităților naționale bulgară, greacă, rusă, rromani, dar și începerea unor noi colaborări

5.      Continuarea parteneriatelor educaționale cu instituții și ONG-uri, în sprijinul activităților educaționale

Viziune, Misiune, Obiective

Viziunea liceului:

“Diversitate culturală – educație unitară!”

Misiunea liceului:

Promovarea egalității de șanse în scopul integrării tinerilor, prin asigurarea unei educații europene într-un climat favorabil dezvoltării și valorificării tradițiilor naționale și ale diferitelor minorități. Elevii se formează în spiritul multiculturalității și toleranței.

Oportunităţi pentru fiecare

Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” îşi face un deziderat de onoare din a asigura oportunităţi egale pentru fiecare elev şi din a valoriza fiecare elev, indiferent de statutul social, naţionalitatea, mediul cultural sau religios din care provine.

Obiective:

1.       Diversificarea ofertei educaționale și creşterea prestigiului liceului prin atragerea diferitelor etnii în contextul diversității culturale

2.       Creșterea rolului activităților educative școlare și extrașcolare pentru formarea complexă a personalității tinerilor și prevenirea absenteismului și abandonului școlar

3.       Creșterea gradului de confort în școală prin crearea și îmbunătățirea spațiilor școlare și modernizarea bazei materiale

4.       Asigurarea egalității de șanse pentru toți educabilii

5.       Îmbunătățirea managementului resurselor umane pe direcția recrutării, formării continue şi fidelizării, cadrelor didactice competente

Dotări

 • Laborator de informatică
 • Săli de clasă amenajate astfel încât să învățăm jucându-ne
 • Sală pentru activități de tip afterschool – program „Educație pentru viață”
 • Sală și teren de sport
 • Cancelarie
 • Bibliotecă
 • Cabinet psihopedagogic
 • Cabinet medical
 • Birouri administrative

Evenimente reprezentative

 • Gala aniversară – 20 de ani
 • Campania umanitară „Lucrurile mic fac oamenii mari”
 • Proiectul „Educație, tradiție și cooperare în Balcani”
 • Ziua Liceului
 • Ziua Porților Deschise
 • Ziua Limbilor Materne

Informații utile

Specializări

 • Filologie
 • Filologie - matern bulgară
 • Filologie - matern neogreacă
 • Filologie - matern rromani
 • Filologie - matern rusă
 • Matematică-informatică

Fotografii