Despre liceu

Inființată în anul 1959 sub denumirea de Școala generală nr. 165, această instituție are o vechime de 60 de ani.  Intre anii 1965 – 1974 a funcționat sub denumirea de Liceul Teoretic nr. 42, iar din anul 1974 până în anul 1990 ca Scoala generală cu clasele I – X nr. 201.

Anul școlar 1990 / 1991 reprezintă o dată de referință în istoria acestei unități de învățământ pentru că a devenit primul liceu din tară cu predare intensivă a limbii spaniole (ciclul primar și gimnazial) și predare bilingvă a limbii spaniole (ciclul  liceal) sub denumirea de Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes”.

Din anul școlar 2004 / 2005 Acordul de cooperare bilaterală în domeniul educației semnat între Ministerul Educației din Spania și Ministerul Educației din România intră în vigoare și include in programele sale și Liceul Bilingv “Miguel de Cervantes” din Bucuresti, alături de alte licee din sud-estul Europei. Incepând cu acest an școlar elevii acestui liceu beneficiază de prezența unui profesor spaniol (prof. Alberto Madrona) care predă disciplinele de specialitate (Geografia Spaniei, Istoria Spaniei, Istoria artei spaniole).

In luna septembrie a anului 2007 se semnează Acordul între Ministerul Educatiei si Cercetarii  din România și Ministerul Educației și Stiintei din Spania privind crearea și functionarea sectiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România și privind organizarea examenului de Bacalaureat în aceste institutii.

Acest acord deschide o noua etapă în evoluția liceului, fiind menit sa acorde elevilor din această institutie oportunități deosebite de formare și să apropie și mai mult învățământul românesc de standardele europene.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

1262 8,67145
 

Matematică-informatică – bilingv limba spaniolă

1261  146 

Filologie

126216,45147 

Filologie – bilingv limba spaniolă

126117,19148 

Activități

1.Rezultate deosebite in procesul instructiv-educativ:

– procent promovabilitate Bacalaureat de 98% ,

– procent promovabilitate Evaluare Nationala 99%.

2.Activități educative deosebite:

– derularea de Proiecte europene Erasmus+, Proiecte etwinning, proiecte de colaborare cu institutii educative si culturale din diverse tari europene.

– participarea la diverse concursuri nationale sau locale: concursul Made for Europe ( faza nationala) , concursul de reviste scolare

 

 1. Activități științifice/sportive/culturale
 2. Activități artistice
 3. Premii

– premii la Olimpiada nationala de limba spaniola;

– premii la diverse concursuri pe teme artistice;

– premiul pentru revista scolii Don Quijote

 

 1. Titluri:

– Scoala etwining in anul scolar 2019/2020 si in anul scolar 2018/2019;

Obiective

 1. Cresterea mediei de admitere in clasa 9 si mentinerea procentului de promovabilitate la Bacalaureatul national
 2. Corelarea ofertei curriculare ( optionale, cursuri intensive) cu necesitatle si optiunile elevilor.
 3. Diversificarea activitatilor extracurriculare, astfel încât să ofere posibilitatea fiecărui elev să participe semestrial la o activitate în acord cu nevoile lui de învățare și dezvoltare personală
 4. Initierea si derularea unor activitati de orientarea scolara si profesionala si integrarea rezultatelor în demersurile didactice  în vederea conturării  unor opțiuni realiste de viitor.
 5. Promovarea și valorificarea activităților care cresc reprezentativitatea școlii la nivel local și național, subscrise formării competențelor civice, ecologice și educației interculturale
 6. Îmbunătățirea strategiei de diseminare a achizițiilor dobândite prin participarea la proiecte și programe comunitare.
 7. Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru elevii școlii.

Dotări

18 săli de clasă,

1 sala de festivități,

4 cabinete de limba spaniola,

2 laboratoare de informatica,

1 sală de educatie fizică, 1 teren de educație fizică,

bibliotecă,

cancelarie

Evenimente reprezentative

Ziua Liceului – 23 aprilie

Ziua Porților deschise ( in luna martie)

12 octombrie – Ziua Hispanității ( El Dia de la Hispanidad)

Serbarea de Craciun (organizata anual de Consiliul elevilor).

Informații utile

Specializări

 • Filologie
 • Filologie - bilingv spaniolă
 • Matematică-informatică
 • Matematică-informatică - bilingv spaniolă

Fotografii