Despre liceu

Liceul s-a înființat în 2002 la inițiativa actualului director, prof. Manuela Wyneken de a crea un cadru educațional modern pentru propriul copil ce urma să intre la școală în clasa întâi. Astăzi, obiectivul de a crea o alternativă la învățământul tradițional ESTE UN SUCCES, școala fiind cuprinsă în învățământul stat.

În 2020, LICEUL TEORETIC BILINGV ITA WEGMAN celebrează CEA DE-A ȘAPTEA PROMOȚIE!

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elecii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Ştiinţe ale naturii bilingv limba germană

12621 226
nu se susţine
probă de
verificare a
cunoştinţelor de
limbă modernă

Ştiinţe ale naturii- bilingv limba germană

126218,35228

nu se susţine
probă de
verificare a
cunoştinţelor de
limbă modernă

Activități și proiecte

  • Proiecte CIVITAS derulate: Ateliere de educație emoțională prin artterapie, euritmie și muzicoterapie – 2017; Delta din oraș – 2018; Fenomene atmosferice de risc – 2019
  • Proiectul ROSE, Schema de granturi pentru Licee cu titlul V.I.A.Ț.A. – Vis, Ideal, Aspirație, Țintă, Adult.
  • Numeroase participări la importante activități culturale: Festival Buckland, Premiile revistei Contemporanul.
  • Participare la activități de VOLUNTARIAT cu diferite asociații și ONG-uri.
  • Participarea trupei de teatru conduse de actrița Anca Cernea la festivaluri interne și externe ce a adus multiple premii și distinții.
  • Numeroase participări ale elevilor, individuale sau de grup, la olimpiade sportive de judo, Karate, dans sportiv finalizate cu numeroase premii și distincții.

Obiective

LICEUL TEORETIC BILINGV ITA WEGMAN își propune să fie o prezența activă și un factor de maturizare și promovare ale VALORILOR REALE ale umanității prin practicarea metodelor moderne de educație prin PEDAGOGIA WALDORF și numai.

La fel de important pentru noi este să CONSOLIDĂM LEGĂTURA ARMONIOASĂ pe care o avem cu COMUNITATEA LOCALĂ înplinind dezideratul de formare a viitoarelor generații echilibrate cognitiv, emoțional și comportamental, care să fie capabile de AUTONOMIE, RESPONSABILITATE și MENTALITATE DESCHISĂ.

Dotări

Avem cabinet performant de informatică, laborator de științe, sală de fonetică, sală de festivități, teren de sport, fiecare sală clasă de liceu are dotări moderne: tablă smart, camere audio-video, sonorizare, proiector, laptop, imprimantă. Dotările cele mai valoroase ale liceului nostru sunt RESPECTUL, LIBERTATEA DE EXPRIMARE, EGALITATEA DE ȘANSE și accentul pe formarea abilităților, a competențelor utile, nu pe memorare, reproducere și vânătoare de note.

Evenimente reprezentative

Un eveniment reprezentativ pentru noi este PREZENTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE de către director, profesori, păriți și copiii lor. Este un moment important în care cei ce aparțin COMUNITĂȚII L.T.B. ITA WEGMAN se prezintă celor care vor să facă parte, cu dăruire, din această comunitate.

Informații utile

Specializări

  • Ştiinţe ale naturii - bilingv limba germană

Fotografii