Despre liceu

Liceul Teologic Baptist „Logos” este o unitate de învățământ preuniversitar integrată în rețeaua liceelor de stat la nivelul sectorului 3 din Municipiul București. Liceul a fost înființat prin Hotărârea Guvernului României nr. 521/1990 și funcționează în baza autorizației nr. 9115/1990 eliberată de Secretariatul de Stat pentru Culte și a Protocolului nr. 8388/19.11.1991 eliberat de Ministerul Învățământului și Științei.

·         liceul şi-a început activitatea în anul 1990, cu două clase, o clasă de profil real (matematică-fizică) şi o clasă de profil uman (filologie);

·         este membru în ”Association of Christian School International” (ACSI) din 1991, în urma vizitelor unor reprezentanți ai acestei asociații în București (Dr. Gene Garrick, Dr. James Braley, Dr. Phil Renicks);

·         în aprilie 1995, liceul a fost vizitat de o echipă de elevi și profesori din mai multe școli ale statului Nebraska – SUA, susținând programe pentru elevi în câteva licee din capitală (Liceul „Al. I. Cuza”, Colegiul „Lazăr” etc.);

·         în august-octombrie 1996, 3 elevi din liceul nostru au participat într-un schimb de experiență pentru două luni la Omaha Christian Academy și North Platte Christian School, NE, SUA;

·         în anul 1996, prin implicarea profesorilor liceului și în colaborare cu ACSI, a fost organizată în București ”Conferința Națională a Educatorilor Creștini”, cu tema ”Cu Dumnezeu în clasă”, vorbitorii principali fiind Dr. Harro și Wilma van Brummelen (Canada), Dr. Donald și Martha MacCullough (SUA);

·         în anii școlari 1997-1999, în urma unui protocol semnat între ”Democracy Foundation in the Ministry of Foreign Affairs”, Copenhaga și Ambasada Daneză din București, prin „Danish Balcan Mission”, 7 elevi au primit o bursă de studii pentru un an școlar la „Logumkloster Efterskole” din Denmark;

·         în anul 1999, o elevă a liceului a fost selectată pentru a participa la „Conferința internațională a elevilor”, organizată în Los Angeles, California, SUA;

·         în aprilie 2002, liceul „Logos” a fost vizitat de președintele ACSI – Dr. Ken Smitterman, însoțit de directorul regional ACSI pentru Europa, Alan Brown;

·         în anul 2005, liceul a dezvoltat un parteneriat cu Calvary Christian School, Covington, Kentucky, USA, în urma căruia, în iunie 2005, a fost organizată o Conferință de instruire pentru elevii liceului nostru, cu participarea a 15 elevi și 3 profesori din SUA;

·         începând cu anul 2004, formația corală a liceului participă anual la Festivalul Național al liceelor creștine ”Soli Deo Gloria”, acțiune cuprinsă în calendarul concursurilor și competițiilor școlare la nivelul MEN;

·         din 2014, elevii reprezentativi ai liceului participă la ”Conferința Elevilor Lideri” (Student Leadership Conference), organizată anual în Budapesta, cu reprezentanți ai școlilor membre ACSI din toată Europa;  

·         liceul colaborează la nivel național cu celelalte școli de profil, iar prin intermediul ACSI Europa, participă la diverse evenimente organizate cu elevi și profesori la nivel național, european și internațional.

În prezent, școala noastră are statutul de unitate de învățământ cu filieră vocațională, profil teologic, specializarea teologie baptistă, și se adresează tuturor absolvenților de gimnaziu și cu precădere elevilor din comunitatea evanghelică din București și zona de sud-est a țării. Liceul are criterii specifice de fundamentare, organizare și funcționare, fiind singura unitate cu profil teologic baptist din municipiul București.

 

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiMedia ultimului admisCodificareObservații

TEOLOGIC

1242  
 

Merite

1. Liceul este membru al ”Association of Christian Schools International” (ACSI) din anul 1991;

2. Liceul a primit vizita președintelui ACSI, dr. Ken Smitterman și a directorilor regionali ai ACSI Europa, Henry Toews, Bill Stevens, Alan Brown și Laci Demeter, precum și a unui număr reprezentativ de delegații internaționale din Europa, Asia, SUA, Australia etc.

3. Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat în ultimul an a fost de 95% ;

4. Anual liceul obține premii la olimpiadele de profil, etapa pe municipiu și etapa națională ;

5. Din totalul cadrelor didactice, 20% au titlul științific de Doctor, 40% gradul I și 15% gradul II, iar 70% au obținut un masterat în specialitatea de predare ;

6. Unul dintre profesorii liceului a fost membru al Bordului internațional ACSI în perioada 2003-2006, participând la un schimb de experiență cu o școală din SUA;

7. Liceul dezvoltă parteneriate educaționale cu școli de profil din țară și din străinătate, precum și cu biserici evanghelice la nivelul Comunității București, organizații locale, naționale și internaționale ;

8. Elevii liceului participă anual la ”Student Leadership Conference”, organizată la nivel european cu reprezentanți ai elevilor din peste 40 de școli, din peste 15 țări ;

9. Liceul susține grupuri de suport, consiliere și rugăciune atât la nivelul elevilor, cât și al profesorilor ;

10. Profesorii liceului sunt implicați în activități de perfecționare și programe de dezvoltare personală.

Obiective

  • Realizarea cifrei de școlarizare propuse
  • Continuarea parteneriatelor / programelor începute și dezvoltarea acestora
  • Implementarea proiectului ROSE la nivelul școlii
  • Extinderea bazei materiale a școlii
  • Schimb de experiență cu o școală de profil din Europa
  • Premii la olimpiade și concursuri naționale
  • Participarea la competiții și festivaluri naționale / internaționale organizate prin ACSI
  • Diversificarea activităților extrașcolare
  • Dezvoltarea unui program de consiliere spirituală / mentorare la nivelul elevilor
  • Promovabilitate de 100% la examenul de bacalaureat

Dotări

Birou director / secretariat, Cancelarie, Bibliotecă, Laborator TIC-informatică, Săli de clasă etc. Liceul funcționează în B-dul Th. Pallady nr. 26, corpul B, sector 3.

Evenimente reprezentative

Ziua de 21 mai a fost declarată ”Ziua liceului” în urma evenimentului ce a avut loc în anul 2016, ce a marcat aniversarea a 25 de ani de existență a unității de învățământ liceal.

Informații utile