Despre liceu

Liceul Tehnologic Special nr. 3 este o unitate de învăţământ special de stat, situată în centrul capitalei, unde se şcolarizează elevi cu dizabilităţi de auz din Bucureşti şi din judeţele din partea de sud şi sud-est a ţării.

Misiunea şcolii este de a fi deschisă tuturor, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională şi de a realiza incluziunea prin implicarea tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială, precum şi  încurajarea elevilor din şcolile de masă de a se dedica activităţilor desfăşurate cu elevi cu nevoi speciale, nu doar în cadrul proiectelor, dar şi după terminarea acestora, în scopul susţinerii acestui proces de integrare socială şi dezvoltare educaţională.

Noi, personalul didactic, putem afirma că, suntem părinţii copiilor pe care îi educăm şi apoi dascăli. Elevii noştri nu sunt elevi ca ceilalţi. Sunt adolescenţi cu deficienţe de auz provocate de accidente în primii ani de viaţă, de boli rare, de efectele devastatoare ale unor maladii obişnuite. Copii sănătoşi cad pradă acestor boli. Este de datoria noastră să atragem atenţia asupra lor şi a posibilităţilor de a fi integraţi socio-profesional. Înainte de a deveni independenţi, aceşti copii se află într-o dependenţă mult mai mare faţă de noi, de dascăli şi de şcoală, decât colegii lor de generaţie.

De aceea ne-am propus să facem din instituţia noastră o şcoală care să nu reprezinte o abstracţie, un cod de norme sau un vraf de documente, ci un organism viabil prin resursele sale materiale şi umane, cu reverberaţii în mentalul colectiv, cu oameni eficienţi, pragmatici, adulţi şi copii care pretind unii de la alţii, dar şi oferă în aceeaşi măsură.O şcoala vie, mereu deschisă copiilor şi cadrelor, care să reprezinte un loc unde fiecare copil se simte liber, poate să-şi dezvolte personalitatea şi talentele şi să se pregătească temeinic pentru integrarea în societatea viitorului.

Unitatea noastră de învățământ, prin Școala Arondată – Centrul de Educație Specială (Școala de Spital), școlarizează și elevii din spitale pentru toate disciplinele din planurile-cadru, corespunzătoare nivelului lor de studii, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 din Municipiul București cu nr. 40/20.03.2018.

Școala de Spital formală funcționează din anul 2015 și a fost organizată conform Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Metodologiei cadru aferente Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  nr. 5086/2016. În cadrul acestei forme de învățământ se școlarizează elevii liceelor tehnologice/școlilor profesionale, cu diagnostic oncologic, hematologic, boli cronice.

Școala noastră se preocupă atât de includerea tuturor elevilor îndelung spitalizați în această formă educațională, de asigurarea condițiilor necesare desfășurării într-un cadru optim a procesului educațional din spital, precum și de furnizarea de profesori pentru toate ciclurile educaționale, însemnând nivel primar, gimnazial și liceal. Se organizează și susținerea examenelor naționale în cadrul spitalelor.

Școala Arondată – Centrul de Educație Specială (Școala de Spital) își desfășoară activitatea, sub coordonarea Liceului Tehnologic Special Nr. 3, în cadrul  Institutului Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu, Institutului Clinic Fundeni (ICF), Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Marie S. Curie și al Centrului Național de Recuperare Neuropsihomotorie Nicolae Robănescu.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii cu CES Media ultimului admis Codificare Observații
Filiera teoretică – REAL- Ştiinţe ale naturii
1 12
Învățământ Profesional de Stat -Turism și Alimentație
1 12
Bucătar

Fotografii