Despre liceu

Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu” este un liceu tehnologic cu predare in limba romana.

Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu” provine din fosta Școala Generală Numărul 191, care a fost inaugurată la 15 septembrie 1965, în București, în Raionul „ 16 Februarie”, cartierul Drumul Taberei, ca urmare a generalizării învățământului de 8 ani.

  În perimetrul acestui cartier își așezase, în 1821,  Tudor Vladimirescu tabăra pandurilor. Tot pe acest câmp al Cotrocenilor Aurel Vlaicu, pionier al aviației românești și mondiale, și-a făcut multe din încercările de zbor, pornind în ultimul său drum, peste Carpați.

  Locul unde a fost construită școala noastră a fost, în parte, proprietatea unui cetățean numit Dumitru Ghencea, care a vândut terenul apoi unuia pe nume Bucșenescu. O altă parte a fost vândută băncii din Militari, iar alta a aparținut statului, fiind depozit de furaje pentru armată, crescătorii de porci și grădini de zarzavat.

  Cazemata din colțul de SV al școlii, construită între 1886-1887, ale cărei ziduri dure nu au putut fi sfărâmate la construcția școlii, a fost acoperită cu pământ. A fost dărâmată abia în anul 1979, cu ocazia lucrărilor de amenajare a unui teren de sport, pe care s-au plantat stâlpi pentru coșuri de baschet. Sub derdelușul pe care, iarna, s-au dat cu săniuța  generații la rând din copiii cartierului, s-a descoperit un depozit cu muniție neexplodată din timpul războiului.

Construcția școlii a început în 1964 și s-a finalizat în 1965. La data deschiderii, localul avea 24 de săli de clasă, 2 laboratoare-de fizică și de chimie, 2 ateliere-de tâmplărie și de lăcătușerie, încăperi destinate direcțiunii, secretariatului, cancelariei, 2 cabinete medicale, o bibliotecă, un depozit pentru material didactic. În parcul școlii s-au adus cca 100 de camioane cu pământ fertil, care a fost nivelat și plantat cu iarbă, arbuști și puieți de arbori de către elevi, părinți și cadre didactice, în urma a 2400 de ore de muncă voluntară.

Începând cu 2009, Liceul Tehnologic  ”SF. Antim Ivireanu” a beneficiat de un program de finanțare a Băncii Europene pentru Investiții și a Primăriei Municipiului București în cursul căruia clădirea a fost consolidată, în unele cazuri – reconfigurată spațial.

La 15 septembrie 2009, școala și-a schimbat statutul, devenind Liceul Ortodox „Sf. Antim Ivireanu”, apoi, în 2012, Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”, având în continuare clase pentru învățământul primar și gimnazial, dar și clase  de liceu, de filieră tehnologică, cu profil de servicii în domeniul turismului și alimentației, având specializarea de tehnician în turism.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie248425,703821 tehnician în hotelărie, 1 tehnician în turism

Dotări

Nr. crt.

 

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Săli de clasă /grupă

24

1278

2.

Cabinete

3

  225

3.

Laboratoare

5

  250

4.

Ateliere

5.

Sală şi teren de educatie fizică şi sport

1

1000

 

INFORMATII PRIVIND SPATIILE AUXILIARE

Nr. crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare

1

48

2.

Spaţii sanitare                     

16

268,92

 

INFORMATII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

Nr. crt.

Tipul de spatiu

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Secretariat

1

20

2.

Spatiu destinat echipei manageriale

1

20

3.

Birou administraţie

1

20

 

Obiective 2020

Obiectiv 1.1. Generalizarea utilizarii metodelor active-participative in procesul de predare

Obiectiv 1.2.  Dezvoltarea resurselor umane in vederea asigurarii calitatii in procesul instructiv-educativ.

Obiectiv 2.1 Creșterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare profesională

Obiectiv 2.2 Adaptarea la schimbările de sistem și micșorarea impactului restrângerilor de activitate a cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populației școlare

Obiectiv  3.1.  Diversificarea activitatilor de informare si consiliere pentru cariera elevilor

Obiectiv 3.2 Dezvolatrea parteneriatelor educaționale școală – părinți, administrație locală, comunitate, agenți economic, sinicate, O.N.G

Obiectiv 4.1.  Adaptarea retelei scolare si a ofertei de formare profesionala initiala la cerintele pietei muncii si optiunilor elevilor.

Obiectiv 4.2  Încheierea acordurilor de parteneriat cu agenții economici.

Premii și activități

 1. Premii obtinute la: Târgul Național al Firmelor deExercițiu

,,Kretzulescu- tradiție si conteporaneitate”, olimpiade scolare si alte concursuri de profil

 1. Liceul a primit in mai multe randuri vizita Excelentei Sale, Ambasadorul Georgiei in Romania, Nikoloz Nikolozishvili
 2. Activitati in cadrul programelor internaţionale, naţionale, comunitare
 • Patrula ECO – Proiect national
 • Mic şi ecologist – Copiii înverzesc RomâniaProiect naţional în parteneriat cu Asociaţia Familie Sănătoasă
 • Ziua Verde a Eco-Şcolilor – Proiect naţional
 • Patrula de reciclare (RoRec)- Proiect naţional
 • Baterel si Lumea Non-E Proiect naţional
 • SNAC
 • The Hour of Code – proiect internațional de programare
 • Guerilla Verde
 • Ora de net – proiect Salvati Copiii
 • World’s Largest Lesson – activitate ONU
 • Campania Globala pentru Educatie 2019
 • 19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotiva copiilor şi tinerilor” – campanie FICE
 • programul Și noi avem drepturi! a Organizației Salvați Copiii – Campania va marca Ziua Internațională a Drepturilor Copilului 
 • Campania Nationala de Educare si Informare “o 9 atitudine”

Festivalul Bucharest Science

Evenimente reprezentative

Ziua Liceului – septembrie

Ziua Portilor deschise – martie

Targ de Craciun– decembrie

Targ de Paste – aprilie

Saptamana Recoltei – octombrie

Specializări

 • Comerț
 • Turism și alimentație

Fotografii