Despre liceu

Liceul Tehnologic ” Petru Poni ”, este o instituție de învățământ preuniversitar de stat , 1965 fiind anul în care se înființează această unitate de învățământ având denumirea de Grup Școlar de Prefabricate – București, apoi Grup Școlar Materiale de construcții. Din anul 1991, unitatea de învățământ se numește Liceul ”Petru Poni”, iar din anul 2012 Liceul Tehnologic ” Petru Poni ”.

Unitatea de învăţământ Liceul Tehnologic “Petru Poni”, București derulează  programe de învăţare care se adresează elevilor din învăţământul de stat pentru filiera tehnologică, profilurile : tehnic și servicii, cu următoarele calificări profesionale: Tehnician în instalații electrice, Tehnician transporturi, Tehnician în industria textilă, Tehnician chimist de laborator și Tehnician în activități economice, Tehnician tehnolog mecanic, Tehnician electroenergetician. De asemenea, colaborăm cu firme specializate pentru formarea profesională a adulților prin cursuri de calificare (în meseria de macaragiu) și cursuri  de specializare (în meseria de stivuitorist) .La școala profesionala s-au pregatit muncitori pentru Intreprinderile CESAROM, UREMOAS, FIROS, MARMURA, în profilele – materiale de constructii, mecanica, industrie usoara, cu meseriile – mozaicar, faianțar, cioplitor piatră, marmură și granit, ceramist, prelucrator prin aschiere, turnator, sudor, tesator fibre de sticla.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii romi Număr locuri pentru elevii cu CES Media ultimului admis Codificare Observații
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric
1 24 2 1 384 tehnician în instalații electrice
Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică
1 24 2 5,11 385 tehnician transporturi
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic
2 48 2 1 6,29 386 tehnician în activităţi economice
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic – Seral
1 28 2 tehnician în activități economice
Matematică-informatică- Frecvență redusă
1 28 2

Premii și rezultate merituorii reprezentative

În decursul anilor in cadrul liceului noastru s-au afirmat numeroși absolventi, devenind personalități în viața socială după cum urmează:

 – matematicieni, avocați, manageri, actori, cântareți pop – rock, compozitori și cantautori, oameni de afaceri, ziariști, sportivi.

Obiective

Principalele obiective ale Liceului Tehnologic „Petru Poni” sunt:

-Construirea la elevi a unui sistem coerent de: deprinderi, aptitudini, atitudini, abilitați  de intrare în piața muncii, abilități de formare continuă, interes pentru conviețuire socială, interes pentru  valorile și piaîa muncii  europene;

-Să realizăm reconversia profesională;

-Să oferim elevilor noştri posibilitatea de a-și satisface setea de cunoaştere, de a foloși tehnicile informaţionale, de a dobândi abilităţi de comunicare în limbile moderne;

-Să asigurăm elevilor un nivel intelectual, moral şi civic universal.

     Realizarea acestor obiective printr-un curriculum în dezvoltare locală specific şi printr-o valorificare eficientă a resurselor umane şi materiale va răspunde cerinţelor şi expectanţelor elevilor, părinţilor, profesorilor şi comunităţii

Dotări

Liceul dispune de resurse care asigură un ambient plăcut şi condiţii didactico-materiale de excepţie, la standarde europene :

 • 26 săli de clasă
 • 2 laboratoare de chimie
 • 1 laborator de fizică
 • 1 cabinet de limbi străine
 • 1 laborator de electrotehnică
 • 1 cabinet de legislaţie rutieră
 • 1 cabinet de cunoaştere a automobilului

2 ateliere auto, 2 ateliere instalaţii electrice                                  

4 ateliere de lăcătuşerie

 • Sală de sport cu dotări moderne

        Terenuri de fotbal, baschet, handbal și tenis

         în incinta liceului.

 • 3 Laboratoare de informatică cu 60 calculatoare conectate la INTERNET prin  fibră optică
 • Cazare : Cămin de fete şi cămin de baieţi

        Sănătate : Cabinet medical şi Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică

         Relaxare :

            – Centru de documentare şi informare

          – Bibliotecă cu peste 25000 volume 

           -Centru fitness cu echipamente moderne.

 • Acces INTERNET Wireless, în incintă şi în curtea interioară, pentru elevii liceului nostru
 • 4 terenuri de sport în aer liber cu gazon sintetic
 • ECDL-European Computer Driver Licence – Centru testare acreditat
 • Școala de șoferi autorizată

· Asigurăm condiții optime de desfășurare a    stagiilor de pregatire practică la agenții    economici din domeniul specific calificării.

Informații utile

Broșura de admitere
Calendar admitere
Calculul mediei de admitere
Calendar învățământ dual
Calendar învățământ profesional
Metodologie
Informații utile
Broșura de admitere

Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și învățământul dual an școlar 2021-2022

Informații utile
Calculul mediei de admitere

Află cum se calculează media de admitere.

Informații utile
Calendar învățământ dual

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3

Informații utile
Calendar învățământ profesional

Specializări

 • Chimie industrială
 • Economic
 • Mecanică

Fotografii