Despre liceu

Prezentare Liceu

Istoric

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” ia fiinţă la 1 septembrie 1969 sub denumirea de Grupul Școlar „Republica”. Inițial, școala a format profesioniști în domenii tehnice, pentru liceu, școala profesională, școală postliceală și școala de maiștri.

De-a lungul anilor, absolvenţii Grupului Şcolar Industrial „Republica” au fost integraţi pe piața muncii la Uzina Republica, Neferal, Griviţa Roşie, Ţevi Sudate, ICEM, Laromet, iar o bună parte dintre ei au absolvit instituții de învățământ superior. În anul 1990 Grupul Şcolar „Republica” se separă de Uzina de Ţevi Republica, trecând în subordinea Ministerului Învăţământului. Din data de 1 septembrie 2010 numele școlii devine Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”.

Cunoscând faptul că schimbarea și implicarea activă trebuie să fie trăsături constante în educația tinerilor pentru a asigura integrarea lor în viața activă, socială și profesională, oferta educațională a școlii a fost constant adaptată la evoluția societății în care trăim.

În prezent, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” pregătește elevi pentru formele de învățământ liceu curs de zi și seral și școală profesională  în domenii precum: economic; specializarea  tehnician în activități economice / comerț; estetica și igiena corpului omenesc; specializarea coafor-stilist  și electromecanică; specializarea tehnician electromecanic  propunând tinerilor o paletă de meserii moderne și adecvate pieței muncii, oferindu-le în paralel și posibilitatea continuării studiilor în orice domeniu.

Pentru învățământul profesional (dual) în domeniul comerț, specializarea comerciant vânzător și domeniul estetica și igiena corpului omenesc specializarea, frizer–coafor-manichiurist-pedichiurist avem încheiate parteneriate cu agenți economici precum, S.C. Kaufland România S.C.S, S.C. Pepco Retail S.R.L, S.C. Ingo Trade International S.R.L.  Saloanele GETT’S.

Potrivit noilor reglementări, organizarea învăţământului dual se face la cererea agenţilor economici, mai mult, organizarea, durata, conţinutul programelor de pregătire şi modalităţile de certificare a pregătirii profesionale se stabilesc prin consultarea operatorilor economici. Prin urmare, această formă de învăţământ profesional oferă posibilitatea agenţilor economici să se implice direct în toate componentele formării forţei de muncă de care au nevoie.

Un element de noutate în cazul învăţământului dual este faptul că acesta se desfăşoară pe baza unui contract de muncă, încheiat între agentul economic şi elev.  Învăţământul dual oferă absolvenţilor posibilitatea de a intra pe piaţa muncii şi, în acelaşi timp, de a continua pregătirea profesională la un nivel superior de calificare. De asemenea, la învăţământul dual au acces şi absolvenţii din seriile anterioare care au părăsit sistemul de educaţie după absolvirea învăţământului obligatoriu, fără să-şi finalizeze pregătirea cu o calificare sau fără competenţe care să le ofere oportunităţi de angajare.

Locație

 LICEUL TEHNOLOGIC  „DRAGOMIR HURMUZESCU”

 

 

B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, București

Telefon: 021 256 0083;

E-mail: liceul.dragomir.hurmuzescu@s3.ismb.ro

 

Mijloace de transport în comun:

Metrou M1: Republica, Tramvaie: 3

Autobuze: 103, R406, R407, R451, R452, R454, R457, R458, R460

Tren: Gara Titan Sud (calea ferată București-Oltenița)

 

 

Specializări

 ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL        CLASA a IX-a

DOMENIUL

CALIFICAREA

CLASE

LOCURI

Economic

Tehnician în activități economice

2

48

Comerț

Tehnician în activități de comerț

1

24

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor-stilist

2

48

Electromecanică

Tehnician electromecanic

1

24

 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL  SERAL       CLASA a XI-a

DOMENIUL

CALIFICAREA

CLASE

LOCURI

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor-stilist

1

28

ÎNVĂȚĂMÂNT  PROFESIONAL         CLASA a IX-a

DOMENIUL

CALIFICAREA

CLASE

LOCURI

Comerț

Comerciant vânzător

1,5

38

Estetica şi igiena corpului omenesc

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

1

24

ÎNVĂȚĂMÂNT  PROFESIONAL  DUAL         CLASA a IX-a

DOMENIUL

CALIFICAREA

CLASE

LOCURI

Comerț

Comerciant vânzător

1,5

36

 

 

 

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Filiera tehnologică – SERVICII – Comerț124215,82301tehnician în activităţi de comerț
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic124226,62302tehnician în activităţi economice
Filiera tehnologică – SERVICII – Estetica şi igiena corpului omenesc248425,15303coafor stilist
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electromecanică124214,40304tehnician electromecanic
Învățământ Profesional de Stat – Comerț124    Comerciant – vânzător
Învățământ Profesional de Stat – Estetica și igiena corpului omenesc124    Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist
Învățământ Profesional de Stat – Tehnici poligrafice124    Legător

Premii, proiecte

Premii:

 • Dobrescu Oana Francisca, Premiul I la Olimpiada de religie, etapa județeană/a sectoarelor Municipiului București, 23 martie 2019;
 • Niculescu Gabriel, Locul I la Olimpiada națională a sportului școlar, etapa pe sectorul 3, proba tenis de masă 2019;
 • Dobrescu Oana Francisca, Premiul II la Olimpiada de religie, etapa locală sector 3, 23 februarie 2019;
 • Echipa handbal fete, Locul IV la Olimpiada națională a sportului școlar, etapa pe sectorul 3, competiția handbal fete, 2019;
 • Avieriței Iustin, Premiul I Concurs de fotografie „Bucureștiul prin ochii tinerilor” desfășurat în perioada 25 01-21.02.2019 organizat de Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu în parteneriat cu primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului turistic;
 • Dobrescu Oana Francisca, Premiul III la Olimpiada de religie, etapa pe sector;
 • Echipa FE APA SRL, Premiul II la Concursul municipal „De la micul tehnician la marele antreprenor”, ediția I, organizat la Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” în parteneriat cu CCD București, ISMB;
 • Echipa SC CLEAN LIFE SRL, Mențiune la Concursul municipal „De la micul tehnician la marele antreprenor”, ediția I, organizat la Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” în parteneriat cu CCD București, ISMB;
 • Vintilă Mihai, Premiul special Concurs cu tema „Paleta anotimpurilor”, secțiunea Desen, pictură, grafică, desfășurat în cadrul proiectului educativ „Anotimpuri, sărbători, tradiții” cuprins în CAEM 2018 Domeniul Folclor, tradiții, obiceiuri, poziția 13;
 • Avieriței Iustin, Avieriței Delia, Premiul III activitate municipală „Femeia de ieri și de azi”, organizată în cadrul Clubului European din Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”.

Proiecte derulate la nivelul liceului:

  • Proiectul ROSE „Garanția succesului: Biruință, Ambiție, Conștiință!”, MEN-UMP

 

 • Proiect educativ municipal CAEM „Selecția ta contează!”

 

  • Proiectul „Ghidul meseriilor viitorului – oportunitățile pieței muncii în lumea de mâine”, Asociația neguvernamentală INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, Primăria Sectorului 3 şi Inspectoratul Şcolar al Sectorului 3

 

 • Programul educaţional de educație financiară și economică „Junior Achievement România”

 

  • ROREC – Patrula de reciclare, Asociația Română de Reciclare
  • Pepiniera de Talente, Primărie sector3 , IS3
  • Proiectul „Centenarul România MARE”, ISMB
  • Proiect Dignity Day, în parteneriat cu Asociația Global Dignity
  • Proiect ,,Colaj de mesaje ale elevilor- Marea Unire reflectată prin gândurile elevilor”, ISMB

 

 • Proiect „Sănătatea emoțională a preadolescentului”

 

  • Proiect La TINEri este Puterea, în parteneriat cu Asociația The Social Incubator și Coca-Cola HBC
  • Proiectul „Vocea tinerilor uniți”, în parteneriat cu Primăria sectorului 3 și Asociația Tinerilor Uniți
  • Proiect „Bullying-ul şcolar”, Secția 23 Poliție
  • Proiect „Unde-i lege nu-i tocmeală”, ISMB
  • „Respect Education”, Asociația Lider Just
  • Proiect „Traficul de persoane”, Agenția Națională Împotriva Traficului de persoane
  • Proiect – Săptămâna Antiviolență, ISMB
  • Proiectul „Bucureștiul prin ochii tinerilor”, PMB

 

 • Proiect educativ municipal CAEM, „Anotimpuri, sărbători, tradiții”
 • „Suntem tânăra generație!”, proiect naţional în parteneriat cu Fundaţia PRAIS – Mesaje motivaționale
 • „Suntem tânăra generație!”, proiect naţional în parteneriat cu Fundaţia PRAIS – Flashmob
 • Proiect educativ municipal CAEM, „Gândim global, acționăm local!”

 

 • Prim plan pe liceul tău, Școala TV, PROEDUS

Caravana spectacolului românesc în școlile din sectorul 3, în parteneriat cu Royal Art Muzzyk și Primăria sectorului 3

Obiective

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” își propune să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea  intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării sociale și economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

Unitatea școlară este permanent adaptabilă la schimbare, în concordanță cu tendințele evolutive ale calificărilor de pe piața muncii, în vederea pregătirii absolvenților interesați de o formare profesională continuă, pusă în folosul comunităţii, absolvenți educați în spiritul respectării drepturilor omului, multiculturalismului și spiritului naţional.

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” este o instituție educațională, complexă şi modernă, care asigură programe de educație și formare profesională la standarde europene, în domenii solicitate pe piaţa muncii, susținând formarea profesională inițială, dezvoltarea personalității tinerilor, integrarea socio-culturală și profesională în societatea contemporană aflată în continuă transformare.

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” urmărește corelarea intereselor comune ale elevilor, părinților, cadrelor didactice și membrilor comunității locale și orientarea înspre finalitățile propuse prin standardele educaționale și profesionale specifice calificărilor profesionale în care se realizează formarea inițială.

Dotări

LABORATOARE: 

 • 2 informatică
 • 1 fizică
 • 1 chimie
 • 1 mecatronică
 • 1 electromecanică

CABINETE:

 • 1 economie
 • 1 mecanică
 • 3 estetica și igiena corpului omenesc
 • 1 asistență psihopedagogică
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet stomatologic

ATELIERE:

 • 1 prelucrări mecanice
 • 1 electromecanică
 • 1 mecanică

14 săli de clasă

Alte spații:

  • 1 cancelarie
  • 1 sală de consiliu profesori
  • 1 sală consiliul elevilor
  • 1 sală CEAC
  • 2 birouri director
  • 2 birouri secretariat
  • 1 birou contabilitate
  • 1 birou informatică

 

 • 1 birou administrativ
 • 2 arhive

 

 

Evenimente reprezentative

Ziua porților deschise se desfășoară în ultima săptămână a lunii mai.

Informații utile

Specializări

 • Economic
 • Electromecanică
 • Estetică și igiena corpului omenesc
 • Mecanică

Fotografii