Despre liceu

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” este situat în cartierul Nicolae Malaxa, fost „23 August”, din sectorul 3 al Capitalei, zona societăţilor „ROLIX IMPEX SRL”, „EAST ELECTRIC”, „TITAN MAȘINI GRELE SA”, „NISAL GROUP SRL”.

Dacă în trecut era o zonă orăşenească periferică cu elemente rurale, în ultimii ani ca urmare a dorinţei populaţiei din cartierele bucureştene de a locui în reşedinţe individuale, aici s-a construit mult, astfel încât fostul cartier muncitoresc s-a transformat într-o zonă cu construcţii moderne. La acest lucru a contribuit extinderea reţelei de utilităţi (gaze, canalizare, apă curentă) şi faptul că o mare parte a locuitorilor cartierului (deveniţi şomeri după 1992) s-a retras în localităţile de origine şi piaţa imobiliară şi a terenurilor de construcţii a cunoscut un serios avânt.

Spre deosebire de anii 1980-1990 când mediul zonei şcolii era unul preponderent muncitoresc, în ultimii ani structura ocupaţională a locuitorilor a devenit eterogenă datorită faptului că în cartier, din motivele expuse mai sus populaţia activă a cunoscut un proces de întinerire. Nu există instituţii culturale, cluburile Faur şi Republica având astăzi alte destinaţii, dar în ultimii ani funcţionează universităţi (Universitatea Ecologică, Universitatea Tehnologică) care în perioada anului universitar fac ca atmosfera să fie animată.

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” a luat fiinţă în anul 1974 prin fuziunea fostului Liceu Teoretic nr. 38 cu Şcoala Profesională de pe lângă Uzina de Țevi „Republica” care fusese înfiinţată în anul 1969. După unificare, unitatea şcolară a funcţionat în actuala clădire, adică cea a şcolii profesionale.

Încă de la înfiinţare au fost pregătiţi elevi de liceu (curs de zi şi seral), şcoală profesională, școală de arte și meserii, școală de ucenici, şcoală de maiştri şi şcoală postliceală atât în meseriile specifice domeniului metalurgic cât şi în domenii ca electrotehnică, mecanică, automatizări, proiectare şi normare, matematică-fizică, biologie-chimie, matematică-informatică. Marea majoritate a elevilor proveneau de la școlile gimnaziale din apropierea liceului și din localitățile suburbane Bucureştiului (Fundeni, Plătăreşti, Gălbinași, Dobroești, Pantelimon, Voluntari, Cernica).

În prezent unitatea de învăţământ asigură pregătirea elevilor la nivel liceal curs de zi și seral, școală profesională și școală postliceală.

La liceu zi și seral elevii sunt pregătiţi în filiera tehnologică:

 • profilul servicii:
 • domeniul economic, calificarea tehnician în activităţi economice
 • domeniul estetica și igiena corpului omenesc, calificarea coafor stilist
 • profilul tehnic:
 • domeniul electric, calificarea tehnician electrician electronist auto
 • domeniul electric, calificarea tehnician electromecanic
 • domeniul mecanică, calificarea tehnician mecatronist

La școala profesională sunt școlarizați elevi pentru calificările:

 • domeniul estetica și igiena corpului omenesc, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (învățământ dual)
 • domeniul mecanică, operator la mașini cu comandă numerică (învățământ de stat)

La școala postliceală elevii sunt pregătiți pentru calificarea:

 

 • domeniul transporturi, tehnician diagnostic auto

 

 

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Filiera tehnologică – SERVICII – Comerț12421 295tehnician în activităţi de comerț
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic12421 296tehnician în activităţi economice
Filiera tehnologică – SERVICII – Estetica şi igiena corpului omenesc248415,52297coafor stilist
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electromecanică1242  298tehnician electromecanic
Învățământ Profesional de Stat – Comerț124    Comerciant – vânzător
Învățământ Profesional de Stat – Estetica și igiena corpului omenesc124    Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist
Învățământ Profesional de Stat – Tehnici poligrafice124    Legător

Premii, proiecte

Premii:

 • Dobrescu Oana Francisca, Premiul I la Olimpiada de religie, etapa județeană/a sectoarelor Municipiului București, 23 martie 2019;
 • Niculescu Gabriel, Locul I la Olimpiada națională a sportului școlar, etapa pe sectorul 3, proba tenis de masă 2019;
 • Dobrescu Oana Francisca, Premiul II la Olimpiada de religie, etapa locală sector 3, 23 februarie 2019;
 • Echipa handbal fete, Locul IV la Olimpiada națională a sportului școlar, etapa pe sectorul 3, competiția handbal fete, 2019;
 • Avieriței Iustin, Premiul I Concurs de fotografie „Bucureștiul prin ochii tinerilor” desfășurat în perioada 25 01-21.02.2019 organizat de Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu în parteneriat cu primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului turistic;
 • Dobrescu Oana Francisca, Premiul III la Olimpiada de religie, etapa pe sector;
 • Echipa FE APA SRL, Premiul II la Concursul municipal „De la micul tehnician la marele antreprenor”, ediția I, organizat la Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” în parteneriat cu CCD București, ISMB;
 • Echipa SC CLEAN LIFE SRL, Mențiune la Concursul municipal „De la micul tehnician la marele antreprenor”, ediția I, organizat la Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” în parteneriat cu CCD București, ISMB;
 • Vintilă Mihai, Premiul special Concurs cu tema „Paleta anotimpurilor”, secțiunea Desen, pictură, grafică, desfășurat în cadrul proiectului educativ „Anotimpuri, sărbători, tradiții” cuprins în CAEM 2018 Domeniul Folclor, tradiții, obiceiuri, poziția 13;
 • Avieriței Iustin, Avieriței Delia, Premiul III activitate municipală „Femeia de ieri și de azi”, organizată în cadrul Clubului European din Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”.

Proiecte derulate la nivelul liceului:

  • Proiectul ROSE „Garanția succesului: Biruință, Ambiție, Conștiință!”, MEN-UMP

 

 • Proiect educativ municipal CAEM „Selecția ta contează!”

 

  • Proiectul „Ghidul meseriilor viitorului – oportunitățile pieței muncii în lumea de mâine”, Asociația neguvernamentală INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, Primăria Sectorului 3 şi Inspectoratul Şcolar al Sectorului 3

 

 • Programul educaţional de educație financiară și economică „Junior Achievement România”

 

  • ROREC – Patrula de reciclare, Asociația Română de Reciclare
  • Pepiniera de Talente, Primărie sector3 , IS3
  • Proiectul „Centenarul România MARE”, ISMB
  • Proiect Dignity Day, în parteneriat cu Asociația Global Dignity
  • Proiect ,,Colaj de mesaje ale elevilor- Marea Unire reflectată prin gândurile elevilor”, ISMB

 

 • Proiect „Sănătatea emoțională a preadolescentului”

 

  • Proiect La TINEri este Puterea, în parteneriat cu Asociația The Social Incubator și Coca-Cola HBC
  • Proiectul „Vocea tinerilor uniți”, în parteneriat cu Primăria sectorului 3 și Asociația Tinerilor Uniți
  • Proiect „Bullying-ul şcolar”, Secția 23 Poliție
  • Proiect „Unde-i lege nu-i tocmeală”, ISMB
  • „Respect Education”, Asociația Lider Just
  • Proiect „Traficul de persoane”, Agenția Națională Împotriva Traficului de persoane
  • Proiect – Săptămâna Antiviolență, ISMB
  • Proiectul „Bucureștiul prin ochii tinerilor”, PMB

 

 • Proiect educativ municipal CAEM, „Anotimpuri, sărbători, tradiții”
 • „Suntem tânăra generație!”, proiect naţional în parteneriat cu Fundaţia PRAIS – Mesaje motivaționale
 • „Suntem tânăra generație!”, proiect naţional în parteneriat cu Fundaţia PRAIS – Flashmob
 • Proiect educativ municipal CAEM, „Gândim global, acționăm local!”

 

 • Prim plan pe liceul tău, Școala TV, PROEDUS

Caravana spectacolului românesc în școlile din sectorul 3, în parteneriat cu Royal Art Muzzyk și Primăria sectorului 3

Obiective

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” își propune să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea  intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării sociale și economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

Unitatea școlară este permanent adaptabilă la schimbare, în concordanță cu tendințele evolutive ale calificărilor de pe piața muncii, în vederea pregătirii absolvenților interesați de o formare profesională continuă, pusă în folosul comunităţii, absolvenți educați în spiritul respectării drepturilor omului, multiculturalismului și spiritului naţional.

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” este o instituție educațională, complexă şi modernă, care asigură programe de educație și formare profesională la standarde europene, în domenii solicitate pe piaţa muncii, susținând formarea profesională inițială, dezvoltarea personalității tinerilor, integrarea socio-culturală și profesională în societatea contemporană aflată în continuă transformare.

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” urmărește corelarea intereselor comune ale elevilor, părinților, cadrelor didactice și membrilor comunității locale și orientarea înspre finalitățile propuse prin standardele educaționale și profesionale specifice calificărilor profesionale în care se realizează formarea inițială.

Dotări

LABORATOARE: 

 • 2 informatică
 • 1 fizică
 • 1 chimie
 • 1 mecatronică
 • 1 electromecanică

CABINETE:

 • 1 economie
 • 1 mecanică
 • 3 estetica și igiena corpului omenesc
 • 1 asistență psihopedagogică
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet stomatologic

ATELIERE:

 • 1 prelucrări mecanice
 • 1 electromecanică
 • 1 mecanică

14 săli de clasă

Alte spații:

  • 1 cancelarie
  • 1 sală de consiliu profesori
  • 1 sală consiliul elevilor
  • 1 sală CEAC
  • 2 birouri director
  • 2 birouri secretariat
  • 1 birou contabilitate
  • 1 birou informatică

 

 • 1 birou administrativ
 • 2 arhive

 

 

Evenimente reprezentative

Ziua porților deschise se desfășoară în ultima săptămână a lunii mai.

Informații utile

Specializări

 • Economic
 • Electromecanică
 • Estetică și igiena corpului omenesc
 • Mecanică

Fotografii