Despre liceu

Unitate de învățământ cu tradiție în mediul educațional românesc, Liceul Tehnologic de Metrologie își are începuturile ca Școală Tehnică Medie de Metrologie, în anul școlar 1949-1950. Ulterior, după înființarea în 1951 a Institutului Național de Metrologie, școala își va muta sediul în locația actuală, pentru ca, din anul 1955, să devină Liceu de Metrologie, cu profil unic în țară, fiind parte a Complexului Metrologic. Denumirea liceului s-a schimbat de câteva ori până în prezent: 1979- Liceul Industrial nr. 17 de Metrologie, 1990- Liceul de Metrologie „Traian Vuia”, 2012- Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia”.

Denumirea actuală a liceului este legată de personalitatea lui Traian Vuia, inventator român, pionier al aviației mondiale. Data de 18 Martie 1906 a rămas în istoria aviației mondiale datorită faptului că atunci Traian Vuia a realizat primul zbor autopropulsat cu un aparat mai greu decât aerul.

Pentru cadrele didactice și elevii liceului, Traian Vuia a devenit simbolul performanței și al depășirii propriilor limite. Printre realizările elevilor se numără câștigarea concursului video „5 motive în 5 minute”, din cadrul celei de a 6-a ediții a Proiectului „5 Licee 5 Muzee”, ca și participarea la acțiuni de voluntariat și alte acțiuni organizate la nivelul municipiului.

În anul școlar 2017- 2018, școala noastră a fost candidat pentru obținerea titulaturii de Școală Ambasador a Parlamentului European. În acest sens, în cadrul programului s-au desfășurat numeroase activități care au ca scop informarea tinerilor cu privire la Uniunea Europeană.

O primă colaborare a fost cu Spațiul Public European din București, acolo unde elevii noștri au avut un prim contact cu aspectele esențiale referitoare la întemeierea, rolul și impactul UE asupra fiecăreia dintre țările membre.

În cadrul unui parteneriat realizat cu Radio France International, în liceul nostru a fost realizată emisiunea Tineri în Europa, moderată de Andreea Orosz, redactor RFI și care a fost transmisă în direct pe pagina de Facebook a RFI, dar și la Radio, în data de 31.01.2018. Printre invitați s-a aflat si europarlamentarul Cătălin Ivan, care a răspuns întrebărilor puse de elevii prezenți la discuție. Alți invitați : Andra Dobre, coordonator comunicare #Erasmus Plus România (Erasmus+RO); Eliza Vaș expert la Institutul European din România – European Institute of Romania, Mădălina Bejan, fost bursier #Erasmus, voluntar în cadrul Erasmus Student Network și Ovidiu Nahoi, redactor șef RFI Romania au oferit informații importante pentru tineri în legătură cu probleme actuale ale UE.

O colaborare deosebit de fructuoasă a fost realizată cu Centrul Europe Direct București, care s-a concretizat prin Teatrul- forum- o metodă inedită de implicare în respectarea drepturilor copiilor.

 In urma unei implicări colective, liceul a primit titlul de Școala Ambasador a Parlamentului European și Premiul de Excelență al Institutului European din România.

Începând cu anul școlar 2019-2020, liceul nostru a preluat, în urma reorganizării rețelei școlare, și Colegiul Tehnic „Petru Rareș”, având astfel o ofertă variată de specializări și calificări, atât pentru nivelul liceal cât și profesional.

 

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Matematică-informatică25241 321intensiv
informatică
Ştiinţe ale naturii252415,88322 
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric2484  323tehnician
metrolog
Filiera tehnologică – TEHNIC – Electronică
automatizări
12421 324tehnician în
automatizări
Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI – Protecţia mediului
24841 325tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii
mediului
        

Obiective

1.      Derularea proiectului Rose, care a fost aprobat în anul școlar în curs.

2.      Creșterea procentului de promovabilitate la examenele naționale.

3.      Scăderea ratei abandonului școlar.

4.      Implicarea în proiecte educaționale.

5.      Implicarea unui număr mai mare de elevi în desfășurarea activităților extrașcolare.

6.      Dezvoltarea bazei materiale a liceului.

7.       Continuarea activităților din proiectul Școli-ambasador ale Parlamentului European.

Dotări

Liceul are sală de festivități, 3 laboratoare de informatică, un laborator de biologie, un laborator de chimie, un laborator de fizică,  2 cabinete de limba română, un cabinet de limba engleză, un cabinet de geografie, 5 cabinete- discipline tehnice, 2 cabinete de matematică.

Evenimente reprezentative

Ziua liceului se aniversează în fiecare an pe 17 martie.

Informații utile

Specializări

  • Electric
  • Electronică automatizări
  • Industrie textilă și pielărie
  • Matematică-informatică
  • Protecția mediului
  • Științe ale naturii

Fotografii