Despre liceu

A fost înființat în anul 1925 ca Şcoală de Arte şi Meserii. În 1970 îşi schimbă sediul (pe actualul amplasament) şi devine Liceul Industrial numărul 9, funcționând cu clase de liceu industrial profil mecanic (mecanic auto și prelucrător prin așchiere), şcoală profesională (mecanic auto, tinichigiu auto, electrician  auto) și şcoală de maiştri (electromecanic auto). După anul 1990, funcționează sub denumirea de Grupul Şcolar Industrial DACIA, avînd în oferta educațională și clase de liceu teoretic: real (matematică,- informatică), uman (știintele naturii), liceu tehnologic(tehnician transporturi) și clase de seral cu profil auto.

 În anul 2012, școala își schimbă denumirea în Liceul Tehnologic DACIA

”Nu pentru şcoala, ci pentru viaţă învăţăm.”

Liceul Tehnologic “Dacia” urmăreşte dezvoltarea profesională continuă, inițiativă, eficiență, lucru în echipă, comuinicare și creativitate pentru un învățămant de calitate.

Liceul Tehnologic “DACIA” este situat în partea de sud a municipiului București, în zona Apărătorii Patriei, strada Caporal Marin Grigore, număr 42-44, sector 4, cu acces la stația de metrou Apărătorii Patriei, mijloace de transport în comun și maxi- taxi.

Unitatea şcolară cuprinde clase de liceu tehnologic și vocational(  zi) , liceu tehnologic ( seral), liceu real( frecventa redusa) , scoala profesională și școala de maiștri, oferind instruire în domeniul auto mecanic și electric, protectia mediului și sportiv

Ofertă educațională

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ – ZI, LOCURI CARE URMEAZĂ A FI OCUPATE PRIN REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații
Filiera Tehnologică – TEHNIC – Electric12421 334

tehnician electrician electronist auto

Filiera Tehnologică – RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – Protecția Mediului248424,02335

tehnician ecolog și protecția calității mediului

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ – ZI, FILIERA VOCAŢIONALĂ ŞI SPECIALIZAREA FILOLOGIE DIN CADRUL LICEULUI WALDORF, LOCURI CARE URMEAZĂ A FI OCUPATE PRIN PROMOVAREA PROBELOR DE APTITUDINI

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARE Număr clase Număr total locuri Număr total locuri pentru elevii romi Număr locuri pentru elevii cu CES Media ultimului admis Clasificare profesională Observații
SPORTIV 1 24 2 1

7,68

instructor sportiv 

judo (fete/băieţi),
atletism (fete/băieţi), fotbal (băieţi), volei (fete), baschet (fete/băieţi), handbal (fete)

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisClasificare profesionalăObservații
Mecanică1
1
24
24
2
2
2
2
2,87

Mecanic auto

Tinichigiu vopsitor auto 

 

 

Obiective, performanțe

 • Creșterea interesului elevilor în finalizarea liceului și a promovării examenului de bacalaureat, în vederea tranziției la învățământul terțiar (învățământ universitar și învățământ postliceal)
 • Optimizarea imaginii şcolii prin strategii de marketing educaţional
 • Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare
 • Asigurarea şi valorificarea optimă a resurselor umane
 • Obţinerea rezultatelor de calitate în activitatea instructiv-educativă
 • Învăţarea centrată pe elev
 • Tranziţia de la şcoală la locul de muncă

·     Oportunităţi de educaţie şi instruire puse la dispoziţia comunităţii

Participarea la concursuri scolare

– Olimpiada Națională a Sportului Școlar, locul II, etapa pe sector, fotbal băieți, în data de 10.10.2017

– Olimpiada Națională a Sportului Școlar, cros băieți, etapa municipală în data de 25.10.2018

– Participare la Crosul Tineretului ( locul IV si Locul VIII)

– campionatul școlar de fotbal pe clase, desfășurat în perioada 05-07.11.2018

-participare la Festivalul de rugbby -17.10.2014

– participarea la Olimpiada la disciplinele tehnice din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul Protecția mediului, etapa pe municipiu, desfășurată la Colegiul Tehnic Carol I, în data de 23.02.2019 și calificarea elevei Marcu Andreea, clasa a XI-a la etapa națională, care a obținut premiul I pe sectorul 4

– participarea elevelor Nedelcu Andra, Marcu Andreea, Popa Andra, clasa a XI-a B la Concursul”Natura casa sufletului”, desfasurat laColelgiul Tehnic Carol I , obtinand locul al III- lea.

– Olimpiada Națională a Sportului Școlar, locul II, etapa pe sector, fotbal băieți, în data de 10.10.2017

– Olimpiada Națională a Sportului Școlar, cros băieți, etapa municipală în data de 25.10.2018

– campionatul școlar pe clase, desfășurat în perioada 05-07.11.2018

– participarea la Olimpiada la disciplinele tehnice din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul Protecția mediului, etapa pe municipiu, desfășurată la Colegiul Tehnic Carol I, în data de 23.02.2019 și calificarea elevei Marcu Andreea, clasa a XI-a la etapa națională, care a obținut premiul I pe sectorul 4

– participarea elevelor Nedelcu Andra, Marcu Andreea, Popa Andra, clasa a XI-a B la Concursul”Natura casa sufletului”, desfasurat laColelgiul Tehnic Carol I , obtinand locul al III- lea.

Dotări

 • 20 Sali clasă;
 • 5 cabinete (limba si literatura română, matematica, legislație, tehnic-informatic, tehnic-mecanică);
 • 4 laboratoare ( fizică, chimie, biologie, TIC);
 • 7 ateliere școală ( 4 mecanica, 2 transporturi, 1 sudură);
 • 1 sală de sport modernă cu 100 de locuri la tribună;
 • 1 bibliotecă școlară cu peste 60.000 de volume;
 • 1 centru de informare si documentare;
 • Cancelarie;
 • Cabinet medical;
 • Cabinet psihopedagogic;
 • 2 Autoturisme ( Renault Symbol, Dacia Solenza);
 • Camion cu remorcă

 

Şcoala are:

 • Acces internet şi e-mail
 • Contracte cu unităţi agenţi economici de prestigiu din domeniul auto: SC Ţiriac Auto (partener MITSUBI-SHI), DAB Auto Serv (partener HYUNDAY), Cars Inv (partener VW), SC Colina Motors (partener Ford) şi alţii.

 

Şcoala dispune de:

 • Un colectiv profesoral format din peste 30 cadre didactice cu o deosebită pregătire pedagogică şi de specialitate

 

Evenimente reprezentative

Simpozionul National Tranzitia de la scoala la viata activa – 4 editii

Proiecte umanitare  JOC PENTRU SCOALA- desfasurate in colaborare cu Proteerie sector 4

Specializări

 • Atletism
 • Baschet
 • Fotbal(băieți)
 • Handbal
 • Judo
 • Matematică-informatică
 • Mecanică
 • Protecția mediului

Fotografii