Ofertă educațională

Istoric

Liceul PROFESIA este o instituţie de cultură şi educaţie capabilă să ofere absolvenţi apţi să relaţioneze social, să cunoască şi să respecte valorile şi principiile etice, să-şi consolideze propriul viitor în conformitate cu cunoștințele, abilitățile şi aptitudinile personale. Demersul educaţional al Liceului PROFESIA alături de familie şi de comunitate are ca ideal pregătirea elevilor pentru o societate aflată în continuă mişcare şi transformare. În acest context, ne propunem ca procesul de învăţământ să-l desfăşurăm integrat în societate, încorporând discipline şi tehnologii complexe, pedagogi, sociologi şi profesori performanţi, în vederea formării competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita în viaţă: comunicare, gândire creativă, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor.

Liceul PROFESIA, unitate de învăţământ preuniversitar particular, a fost înfiinţat în urmă cu peste 23 ani de Fundatia PROFESIA, în baza Legii învăţământului şi cu aprobarea M.E.C.I.

Anul înființării – 2000

Autorizatia de încredere: OMEC nr. 3816/23.05.2002

 

Specializări

 

1. Filiera tehnologică

 • Acreditată prin Ordinul de ministru nr. 4382 din data 17.06.2009
 • Profilul: Servicii
 • Domeniul de pregătire: Economic
 • Calificarea profesională: Tehnician în Activități Economice
 • Calificativ “Bine şi Foarte bine” 2012, la Evaluarea periodică realizată de ARACIP
 • Calificativ “Bine şi Foarte bine” 2021, la Evaluarea periodică realizată de ARACIP
 • Forme de învățământ ZI și FR
 • Nr promoții de absolvenți la ZI – 16 promoții – la Economic
 • Nr. promoții de absolvenți la FR – 19 promoții – la Economic

2. Filiera teoretică

 • Autorizată prin OME nr. 5115/2021
 • Profilul: Umanist
 • Specializarea: Filologie
 • Forme de învățământ ZI și FR

 

Program de funcționare

Program la ZI – de dimineață, 8.00-14.00/15.00

Program la FR – în weekend (Sâmbăta, 8.00-15.00)

 

Limbi străine studiate

Limbi străine care se studiază in planul cadru de învățământ – Engleza și Franceză

 

SIGURANȚA ELEVILOR

 Supravegherea permanentă a elevilor şi crearea unui mediu de studiu sănătos şi plăcut.

 

Dotarea materială și resursa umană

 • Săli de clasă spațioase, luminoase, cabinet de Firmă de exercițiu, Laborator de Fizică, Sală de sport, Biliotecă
 • Clasa Mobilă Lenovo (24 laptop-uri)
 • Laptop-uri, boxe si videoproiectoare în toate sălile
 • Table magnetice în toate sălile, 2 table Interactive, 2 Flipchart-uri Magnetice și 1 Flipchart digital cu Touch screen
 • Acces la Internet prin WiFi în toate spațiile de învățământ
 • Clădire reabilitată și modernizată
 • Grupuri sanitare separate (fete/băieți), modernizate și igienizate permanent
 • Profesorii 100% calificați
 • Clasele dimensionate cu un număr redus de elevi – maxim 24-26 elevi/clasă

 

OFERTA CURRICULARĂ LA SPECIALIZAREA ECONOMIC

 

Practică la agenți/operatori economici – Carrefour România, Barotti România

Practică în școală prin Firme de Exercițiu, programe și softuri contabile SAGA.C și CIEL

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ (CDL)

 • Documentele de evidență și registrele contabile utilizate în activitate firmei
 • Planul de afaceri
 • Contabilitate aplicată – programele SAGA.C și CIEL
 • Documentele încasărilor  și  plăților  în numerar și  fără  numerar

CLUBURI / ATELIERE / CURSURI – OPȚIONALE

 • Club de Pictură și Design vestimentar
 • Trupă de Teatru
 • Cursuri de Prim ajutor
 • Cursuri de orientare în carieră prin proiecte Junior Achievement

 

OFERTA CURRICULARĂ LA SPECIALIZAREA FILOLOGIE

 

CURRICULUM LA DISPOZȚIA ȘCOLII (CDȘ)

 • ADOLESCENȚĂ SI AUTOCUNOAȘTERE
 • LIMBA NEOELENĂ ŞI CIVILIZAȚIA GRECIEI ANTICE
 • EDUCAȚIE DIGITALĂ ȘI ABILITĂȚI MEDIA
 • LABORATORUL DE TEATRU

 

CLUBURI / ATELIERE / CURSURI – OPȚIONALE

 • Club de Pictură și Design vestimentar
 • Club de lectură
 • Trupă de Teatru
 • Cursuri de Prim ajutor
 • Revista școlii

 

PREMII

Locul III – Târgul Regional PRIMĂVARA FIRMELOR DE EXERCIȚIU, ediția a XVIII-a, 2024, CAERI

Mențiune – Târgul Regional PRIMĂVARA FIRMELOR DE EXERCIȚIU, ediția a XVIII-a, 2024, CAERI

Diploma participare – Concursul municipal de antreprenoriat Young Business Minds – 2024, CAEM

Trofeul de ExcelențăSecțiunea Creații artistico-plastice, Concurs Internațional “Copilăria de-a lungul AnoTimpurilor”, 2021, Asociația Cultural – Ştiințifică ”Pleiadis”  din Iași, România  în parteneriat cu Şcoala Raională de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din Telenești, Republica Moldova

Premiul ISecțiunea  Creații literare, Concurs Internațional “Copilăria de-a lungul AnoTimpurilor”, 2021, Asociația Cultural – Ştiințifică ”Pleiadis”  din Iași, România  în parteneriat cu Şcoala Raională de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din Telenești, Republica Moldova

Premiul IIISecțiunea  Fotografii, colaje foto și grafică pe calculator, Concurs Internațional “Copilăria de-a lungul AnoTimpurilor”, 2021, Asociația Cultural – Ştiințifică ”Pleiadis”  din Iași, România  în parteneriat cu Şcoala Raională de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din Telenești, Republica Moldova

 

CE OFERIM

Clasele vor fi dimensionate nu un număr redus de elevi, ele vor avea maximum 24 de elevi, număr considerat optim pentru eficienţa pregătirii, dar şi pentru ideea de colectivitate.

Pregătirea elevilor, siguranţa lor şi crearea unui mediu de studiu sănătos şi plăcut sunt garantate atunci când se lucrează cu un număr redus de elevi, atât profesorul cât şi elevii având eficienţă maximă, astfel obţinând rezultate foarte bune.

Pentru clasele de la specializarea ECONOMIC – orele de curs prevăzute în curriculum-ul profilului cuprind:  ore de cultură generală, module de specialitate cu instruire aplicativă a elevilor în cadrul “FIRMEI DE EXERCIŢIU” şi stagii de pregătire practică în şcoală şi la agenţi economici.

Pentru clasele de la specializarea FILOLOGIE – orele de curs prevăzute în curriculum-ul profilului cuprind:  ore de cultură generală în trunchiul comun, în curriculum diferenţiat şi ore în curriculum-ul la dispoziţia şcolii CDŞ .

În intervalul 15.00 – 18.00, au loc activităţi:

Pregătire suplimentară pentru examene naţionale, pentru participarea la concursuri şcolare;

 • Programe remediale;
 • Studiu individual – acces la clasa mobilă;
 • Pregătirea pentru participarea de diverse activităţi extracurriculare şi extraşcolare.
 • Cluburi, activităţi artistice

Elevii pot accesa biblioteca conectată permanent la reţeaua Internet, oricând doresc în afara orelor de şcoală, pentru documentare şi rezolvare de teme, proiecte sau referate.

Părinţii vor avea la dispoziţie Catalogul Electronic si un sistem de informare şi comunicare riguros, prin tehnologii moderne de comunicaţii (SMS, e-mail, reţele de socializare, lectorate, şedinţe). Dealtfel, şcoala va sta permanent la dispoziţia părinţilor într-un parteneriat consistent, nu doar declarativ.

Disciplinele de examen pentru bacalaureat, informatica, precum şi limbile străine vor fi în centrul preocupărilor noastre, fiind abordate transdisciplinar printr-un program special, prin programe remediale individuale, prin ore de pregătire suplimentară,  formând elevilor abiltăţi indispensabile în societatea contemporană.

 

Date contact:

Adresa: Strada ILIOARA, nr. 16, sect. 3, Bucureşti

Tel: 021.348.66.38 / 0787.889.809

E-mail: office@profesia.ro / www.profesia.ro

facebook.com/liceulprofesia

METROU: statia Nicolae Grigorescu

RATB: Tramvai: 27, Autobuz: 102, staţia Ilioara

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2024-2025

Filieră

Profil

Domeniul pregătirii de bază

Specializarea / Calificarea profesională

Tip învăţământ

Nr. clase

Nr. locuri

Baza legală de funcţionare

Forma de învățământ

Media de admitere

Tehnologică

Servicii

Economic

Tehnician în activităţi economice

acreditat

2

48

OMECI de acreditare nr.4382/2009

Învăţământ de zi

5.00

Teoretică

Umanist

Umanist

Filologie

autorizat

1

26

OME de autorizare nr.5115/2021

Învăţământ de zi

5.00

Teoretică

Umanist

Umanist

Filologie

autorizat

1

28

OME de autorizare nr.5115/2021

Învăţământ cu frecvenţă redusă

 

Fotografii