Despre liceu

Liceul FEG București a luat ființă în anul 2009 la inițiativa Fundațeie Ecologie GREEN și Uniunea Învățământului Particular din România

Liceul FEG București este acreditat prin OM 3516/2016

Este situat în zonă ultracentrală cu posibilități multiple de transport – metrou, troleibize, autobuze (liceul este situat lângă Gara de Nord în strada Vespasian nr.58).

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiMedia ultimului admisCodificareObservații

Științe sociale

3  5.00 
Cu frecvență – zi

Științe sociale

1  5.00 
Fără frecvență

Premii

    În perioada anilor 2009-2019 elevii Liceului FEG București au participat la Sesiunile Naționale de Comunicări Științifice ale Elevilor organizate de Uniunea Învățământului particular din România si Fundația Ecologică Green și a obținut an de an premii I și Premii Speciale ale Juriului.

    Liceul FEG desfășoară anual multiple activități educative care promovează respectarea societății democratice.

    Elevii utilizează în mod curent tehnologii IT în procesul didactic.

     Liceul FEG București conferă garanția că mediul școlar în care se dezvoltă elevul, este favorabil formării sale profesionale și umane.

         Climatul de învățare și instruire este stimulent în dezvoltarea competențelor specifice specializării Științe sociale.

   Liceul FEG București conferă siguranță elevilor prin dotarea cu tehnologii IT specifice.

Obiective

  • Liceul FEG București își propune consolidarea poziției învățământului liceal particular.
  • Implementarea elementelor de progres ale sistemelor educaționale europene;
  • Realizarea dezideratelor de scoală care promovează sănătatea;
  • Ridicarea standardelor de calitate a procesului didactic la nivel european prin utilizarea tehnologiilor IT.

Dotări

Liceul FEG București dispune de :

Amfiteatru, sală de festivități, laborator de biologie, cabinet de informatică, cabinet de istorie și socio umane, cabinet psihologic, cabinet medical cu cadre medicale non-stop.

Evenimente reprezentative

1 Octombrie anual – Ziua liceului

Și în luna aprilie a fiecărui an se organizează Ziua Porților Deschise

Informații utile

Specializări

  • Științe sociale