Despre liceu

Înfiinţată în anul 1954, în Bucureşti, ca Şcoală Profesională a Întreprinderii de Motoare  Electrice, cu durata de 3 ani, şcoala avea ca scop principal pregătirea muncitorilor calificaţi în domeniile necesare întreprinderii.

În anul 1974 a fost construit imobilul actual. Ca rezultat al lărgirii ariei de şcolarizare şi creşterii nivelului de pregătire, şcoala devine liceu industrial şi în urma rezultatelor obţinute şi a activităţilor desfăşurate, în perioada 1982-1989 s-a numărat printre liceele de elită ale Capitalei, fiind considerat „liceu de protocol”.

După 1989 este continuat drumul ascendent al acestui lăcaş de învăţământ şi, în urma evaluării instituţionale, devine Grupul Şcolar Industrial „Petru Maior” şi este considerat, la nivelul Capitalei, unitate reprezentativă în domeniul învăţământului profesional şi tehnic.

În anul 2000 şcoala obţine premiul pentru cel mai bun proiect în cadrul programului P&G 2000. Datorită nivelului de pregătire al elevilor şi rezultatelor meritorii obţinute de conducerea instituţiei şi de către cadrele didactice, este ridicat la rangul de Colegiu şi, în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5282 din 5.12.2000, capătă titulatura: Colegiul Tehnic „Petru Maior”, funcţionând în sediul actual din Bulevardul Timişoara, nr. 6, sectorul 6.

Colegiul nostru este implicat în foarte multe proiecte şi activităţi educative în fiecare an.

      

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Matematică-informatică

126218,32396
 

Filologie

126218,22397intensiv limba engleză

Ştiinţe sociale

126218,22398 

Filiera tehnologică – RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – Protecția mediului

124217,85399tehnician ecolog și protecția calității mediului

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric

248426,75400tehnician în instalaţii electrice

Filiera tehnologică – TEHNIC -Mecanică

124216,50401tehnician mecatronist

Premii

In ultimii zece ani, cel putin, elevii scolii au obtinut mai multe premii la Olimpiadele Tehnice, chiar si la faza nationala.

De asemenea, elevii liceului au obtinut premii la faza pe municipiu la Olimpiada de limba romana, limba engleza, la concursurile de fizica si geografie, revista scolii a obtinut in ultimii trei ani premiul I si II pe municipiu, la concursul de reviste scolare, au mai fost obtinute premii la diverse concursuri pe teme economice sau culturale.

Rezultatele elevilor liceului la olimpiade şi concursuri şcolare aflate în calendarul MECTS 2018-2019

 

 • Olimpiada interdisciplinară Tehnologii – domeniul electric, 23.02. 2019 – faza judeţeană, desfăşurată la Colegiul Tehnic “Gh. Airinei” – 3 elevi participanţi: Matei Iulian, Petrescu Stefan, Dumitrescu Andrei, clasa a XI-a E, XII F; Petrescu Stefan – locul I, Matei Iulian – locul II – profesori Mayer Angelica Roxana, Piţigoi Andrei, Marcu Ion
 • Olimpiada interdisciplinară Tehnologii – domeniul mecanic, februarie 2019 – – faza pe judeţ, desfăşurată la Colegiul Tehnic “ Carol I” – 3 elevi participanţi; Elevii Dobre Dănuţ, Ciuvică Adrian, clasa a XII-a E au obţinut locul I – prof. Constantin Mihaela, Ionescu Mihaela, Cofaru Olivia, Antoşică Florina
 • Concursul de fizică „Şerban Ţiţeica”, 02.03.2019 – faza pe municipiu, desfăşurat la Şcoala Superioară Comercială „N.Kretzulescu” – 4 elevi participanţi: Neacşu Alexandru, Ciobotaru Davis, Perşunaru Răzvan, Cristea Marina, clasa IX E, IX F, XD. Elevul Neacşu Alexandru (9F) s-a calificat la etapa interjudeţeană şi a obţinut premiul al II-lea– prof. Cucu Adriana Costelia
 • Olimpiada de limba şi literatura română, clasele IX-XII, secţiunea A, etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, 2.03 2019 – elevul Stîngă Alexandru, clasa a IX-a B, a realizat cel mai mare punctaj(90 puncte) şi s-a calificat la etapa naţională – prof.coordonator Amza Lavinia
 • Olimpiada de limba şi literatura română, secţiunea B – Lectura ca abilitate de viaţă, nivelul 3,4 – etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, 2.03 2019 – 7 elevi participanţi, prof.Ardeleanu Alina, Maier Adriana
 • Olimpiada de limbă engleză, faza pe municipiu, 9-23 martie 2019, desfăşurată în două etape la Lic. Bolintineanu/Colegiul G. Coşbuc – 4 elevi participanţi: Dîrjan Mihaela, Georgescu Alexa, Marinescu Silvia, Pătru Andrei din clasele IX B, XA, B; Eleva Dîrjan Mihaela a obţinut Premiul III – Mihăilă Sanda
 • Olimpiada de discipline socio umane, faza pe municipiu- eleva :Ionescu Catrina de la cls.XIIB a obtinut mentiune la disciplina sociologie ( prof. Balas Margareta.)
 • Elevii Petrescu Stefan si Tanase Liliana de la XI E, pregatiti de prof. Iconaru Ioana-au obtinut locul I la sectiunea « Cea mai buna idee de afacere »,la concursul « De la micul tehnician, la marele antreprenor »
 • Simpozionul de comunicări şi referate ale elevilor “Feţe ale alterităţii”, ediţia a IV-a, inclus în Calendarul activităţilor educative municipale-2019, nr.972/11.01.2019, la subdiviziunea A2. Domeniul cultural-artistic, culture şi civilizaţii, poz.3, pag.7, desfăşurat la Şcoala gimnazială ,,Sf. Andrei”, martie 2019 – David Alexandra, Stîngă Alexandru, Niculescu Clara, Căşuneanu Adnana, Măldărăşanu Nicoleta, Nedelea Cristina, Constantinescu Beatris, Ivaşcu Leona au obţinut premiile I, II şi menţiune, pe municipiu- coord. prof. Amza Lavinia, prof. participanţi: Maier Adriana, Ardeleanu Alina
 • Competiţia internaţională de proiecte “MobilPro”, organizată de UPB, Bucureşti – facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Informaţia tehnologiei – 17.03.2019 –  4  elevi, menţiune specială au primit elevii Tonea Mihail- clasa a IX-a şi Oprea Victor – clasa a VI-a, cu tema IHC2 – prof. coordonator Piţigoi Andrei
 • Concursul literar ,, Opera lui Marin Preda”, desfăşurat la Liceul Teoretic ,, Marin Preda”, 25.03.2019 – faza pe municipiu – 3 elevi din clasa a X-a B, prof. Amza Lavinia
 • Concursul de fizică „,Horia Hulubei” -etapa interjudeteana, desfăşurat la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Bucuresti, 06.04.2019 – 2 elevi din clasa a IX-a, premiile I şi II, prof. coordonator Cucu Adriana
 • Smpozionul şi concursului regional „Viitorul a început ieri – tradiţie şi inovaţie în educaţie”, Ediţia a VII-a, desfăşurat la Scoala Superioara Comerciala „N. Kretzulescu”, 11.04.2019 – 4 elevi participanţi; eleva David Alexandra, clasa a IX-a B a obţinut Premiul II cu lucrarea „Misterele găurilor negre”; elevele Casuneanu Adnana si Dobre Alexandra, 9 B au obţinut Premiul II cu lucrarea „Soarele – inima de foc”; eleva Niculescu Georgia, 9 B a obţinut Premiul III cu lucrarea „Propagarea luminii si efectele acesteia”; prof. coordonator Cucu Adriana
 • Concursul Naţional de Reviste şcolare, organizat de ISMB, etapa pe sector, 16.04. 2019 – revista liceului „ZOOM Magazine” a obţinut Premiul II iar în etapa pe municipiu,05.2019, Premiul III
 • Olimpiada de limba şi literatura română-liceu, desfăşurată la Buşteni, 22-26 aprilie 2019, etapa naţională – elevul Stîngă Alexandru Daniel din clasa a IX-a B, prof. coord. Amza Lavinia
 • Concursul naţional de proiecte inovatoare TeCHALLENGE, Ediţia a III-a, organizat de UPB, Bucureşti, 10. 05.2019 – 12 elevi participanţi: Grigorescu George, Agapi Răzvan şi Mihul Andrei, cu tema DIGF şi Popiniuc Silviu- clasa a VII-a şi Constantin Emilian- clasa a VII-a, cu tema SIMM; Bivolaru Dragoş Andrei, Gheorghiţă Tudor Caragiu  şi Goanţă Andrei Alexandru – clasa a XII-a, cu tema SIC; elevul Tonea Mihail- clasa a IX-a, cu tema AVR. a obţinut locul II iar elevii Vlad David- clasa a IX-a, Oprea Victor- clasa a VI-a şi  Bădănac Matei- clasa a VIII-a, cu tema CMB au obţinut menţiune – coordonator prof.ing. Piţigoi Andrei
 • Concursul de fizică „Şerban Ţiţeica”- etapa interjudeţeană, desfăşurat la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, 11.05.2019 – elevul Neacşu Alexandru din clasa a IX-a F a obţinut menţiune , prof. coordonator Cucu Adriana
 • Simpozionul Municipal “Griviţa – arc peste timp – 100 de ani de învăţământ tehnic”, desfăşurat la Colegiul Tehnic “Griviţa”,15.05.2019 – 11 elevi participanţi: Gheorghiţă Tudor Caragiu şi Bivolaru Dragoi Andrei- clasa a XII-a, cu tema SIC.; Mihul Andrei, Agapi Răzvan şi  Grigorescu George- clasa a VII-a, cu tema DIGF; Bălăşoiu Darius şi  Andreescu Andrei- clasa a VII-a, cu tema A_3D; Vlad David- clasa a IX-a, Popiniuc Silviu- clasa a VII-a, Constantin Emilian – clasa a VII-a şi  Bădănac Matei- clasa a VIII-a, cu tema SIMM. – prof.coordonator Piţigoi Andrei
 • Concursul Naţional de Ştiinţă şi Tehnică pentru elevi, Ediţia XXI-a, Călăraşi, 17.05.2019 – 9 elevi; Agapi Răzvan, Mihul Andrei şi Grigorescu George- clasa a VII-a, cu tema DIGF au obţinut Premiul I; Vlad David- clasa a IX-a, Silviu Popiniuc, Constantin Emilia- clasa a VII-a şi  Matei Bădănac- clasa a VIII-a, cu tema SIMM au obţinut Premiul II ; Vlad David- clasa a IX-a şi  Bădănac Matei- clasa a VIII-a, cu tema CMB au obţinut Premiul III – coordonator Piţigoi Andrei
 • Simpozionul Internaţional “Pledoarie pentru tehnică ”, Ediţia a XI-a, organizat de Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân ”, 25.05.2019 – 13 elevi; Mihul Andrei, Agapi Răzvan şi Grigorescu George- clasa a VII-a, cu tema DIGF; Vlad David- clasa a IX-a, Popiniuc Silviu, Constantin Emilian şi Bădănac Matei- clasa a VIII-a, cu tema SIMM; Bălăşoiu Darius şi  Andreescu Andrei- clasa a VII-a, cu tema A_3D; Craioveanu David- clasa a IX-a, cu tema NSOL; Goanţă Andrei Alexandru, Bivolaru Dragoş Andrei şi Gheorghiţă Tudor Caragiu- clasa a XII-a, cu tema SIC – prof. coordonator Piţigoi Andrei
 • Sesiunea de Comunicări ştiiţifice pentru elevii de liceu, desfăşurată la CN „Gheorghe Lazăr”, 25.05.2019 – eleva Riza Larisa Alexandra, clasa XI B a obţinut Premiul I, pe municipiu, prof. coord. Ianculovici Milca
 • FCE examen British Council, desfăşurat la British Council în iulie 2019 – 2 elevi, Dîrjan Mihaela, clasa a IX-a B şi Lincan Cătălin, clasa a X-a B; elevul Lincan Cătălin a promovat examenul cu nivel B2, maximum pt acest examen – prof. coord. Mihăilă Sanda
 • Concursul interdisciplinar fizică-geografie „Ştefan Hepiteş”, etapa pe municipiu, 19.01.2019, desfășurat la Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” – Cristea Marina Gabriela, clasa a X-a D – prof. Cucu Adriana Costelia, Cosma Florentina
 • Concurs de eseuri în cadrul Simpozionului Municipal pentru elevi “Feţe ale alterităţii”, desfășurat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Sf. Andrei”  –  decembrie 2018- 18 martie 2019 – 15 elevi, prof. coord. Lavinia Amza, Alina Ardeleanu, Zoe Cotuţiu, Adriana Maier

 

 Spaţiile de învăţământ sunt suficiente şi corespunzător dotate cu echipamente, utilaje, aparatură şi tehnică de calcul: trei corpuri de clădire: corpul principal, destinat pregătirii teoretice, cu patru nivele, 17 săli de clasă, 7 laboratoare: 1 AEL si 1 informatică, 1 de fizică, 1 chimie şi 1 de biologie, 1 de Mecatronică, realizat cu bani pe HG-dec. 2010 si dotat cu module de mecatronică prin programul M.E.C.T. şi cu mobilier prin SEAP- ISMB, cu aparatura audio-video modernă si calculatoare conectate la Internet, 1 de Măsurari tehnice, 2 cabinete: Psihopedagogic, cabinet Media,  bibliotecă cu peste 35 000 de volume, birouri moderne, echipate corespunzător.  Scoala dispune si de cabinet medical.

Corpul atelierelor-şcoală, destinat pregătirii practice, cu 4 ateliere: 2 electrice, 1 de lăcătuşerie, 1 de prelucrări prin aşchiere, renovate în anul şcolar 2005-2006 cu tâmplărie metalică, în vara anului 2008 complet cu uşi metalice si igienizate, reparate şi zugrăvite în vara anului 2011.

Corp sala de sport, destinat pregătirii fizice, renovat în totalitate în anul şcolar 2010-2011, cu fonduri pe HG, dotat cu vestiare, duşuri şi cu echipamente sportive noi şi moderne şi utilat cu echipamente moderne prin programul M.E.C.T. în anii şcolari 2006-2007 şi 2007-2008.

Clădirea şcolii şi sala de sport au fost reabilitate termic în anul 2010, iar atelierele in 2011, insa baza materiala are nevoie de modernizare.

Curtea şcolii a fost asfaltată şi spaţiul verde amenajat cu gazon şi flori

Parteneri pentru practica elevilor:

 SC UMEB SA,  SC ELECTROTEHNICA SA,  SC HESPER SA, Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Băneasa

Obiective

Ne propunem cresterea procentului de promovare la Bacalaureat, implementarea celor trei proiecte europene Erasmus Plus la care am aplicat, in situatia in care vor fi aprobate, de asemenea, ne propunem modernizarea bazei materiale, in special prin Proiectul POR Axa 10, realizat de catre Administratia Scolilor Sector 6 si continuarea orelor remediale prin Proiectul ROSE.

Ne propunem si realizarea unor proiecte extracurriculare proprii si participarea la proiectele nationale si locale propuse de catre MEC si ISMB.

 

Dotări

Clubul elevilor, Cancelarie moderna, Biblioteca, patru birouri,  7 laboratoare: 1 AEL, 1 de fizică, 1 chimie şi 1 de biologie, 1 de Mecatronică, 1 de Măsurari tehnice, 1 Multimedia, 1  Cabinet de religie, 1 de psihologie, 1 Limbi moderne

Evenimente reprezentative

Ziua Liceului  si a Portilor deschise se sarbatoreste de obicei, la inceputul lunii aprilie.

Informații utile

Specializări

 • Electric
 • Electromecanică
 • Filologie
 • Matematică-informatică
 • Mecanică
 • Științe sociale

Fotografii