Despre liceu

 

Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” este amplasat în sectorul 1 al Capitalei  şi, deşi în actuala clădire funcţionează de peste 20 de ani, unitatea şcolară este  mult mai veche.   

  În anul 1966 a luat fiinţă Liceul Industrial de Transporturi (L.I.T.), aparţinând Ministerului Transporturilor, cu sediul în Calea Griviţei, nr. 31, şi având specializări din domeniul transporturilor şi al construcţiilor. Unitatea  funcţionează sub această denumire şi în această locaţie până în anul 1974, când se împarte în Grup Şcolar Construcţii Căi Ferate, Drumuri, Poduri „Aurel Vlaicu”, cu sediul în strada Expresului, nr.1, şi în Grupul Şcolar Auto Bucureşti, cu sediul în Bulevardul Păcii, nr. 391. 

 Grupul Şcolar Construcţii Căi Ferate, Drumuri, Poduri „Aurel Vlaicu”, care cuprindea şi Şcoala Profesională nr. 38, îşi schimbă denumirea, în 1984, în Liceul Industrial nr. 10 şi Şcoala Profesională nr. 38, funcţionând în această formă până în anul 1990, când  se transformă din nou în Grup Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate, cu sediul în strada Feroviarilor, nr. 37, şi cu sediul în strada Expresului, nr. 1.

            Începând cu anul şcolar 2010-2011, conform Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5375/06.10.2010, denumirea Grupului  Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate Bucureşti se transformă în Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”.

           Şcoala s-a evidenţiat prin formarea multor specialişti în domenii pe care le pregăteşte (mecanic, construcţii şi servicii), de la muncitori, până la ingineri şi profesori.

              Sloganul nostru: „Prin noi veţi fi cei dintâi, meşteri  iscusiţi, creatori liberi, poduri între generaţii”.

              Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Filiera tehnologică – SERVICII – Economic

496836,07176

tehnician în activităţi economice

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

372634,121771 tehnician mecanic pentru reparații și întreținere, 1 tehnician proiectant CAD, 1 tehnician transporturi

Mecanică – PROFESIONAL

12421  Mecanic auto

Mecanică – PROFESIONAL

12421  Tinichigiu vopsitor 

Comerţ – PROFESIONAL

12421  Recepționer-distribuitor

Rezultate

1. Cadre didactice calificate, cu o bogata pregatire si experienta: doctori in stiinte, autori de manuale si de curriculum de specialitate.

2. Cladire noua, cu 10 sali de clasa mobilate modern, cu 4 laboratoare (3 de informatica si 1 de mecatronica), 10 cabinete (de servicii, mecanica, constructii, Club European, biologie, istorie-geografie, fizica, chimie, matematica, consiliere si asistenta psihopedagogica), 2 ateliere de mecanica pentru instruirea practica, biblioteca, sala de sport, cabinet medical.

3. Parteneriate de instruire practica cu operatori economici puternici si renumiti: SC Tiriac Auto SRL, SC Automobile bavaria SA, SC Inchcape Motors SRL – Toyota Bucuresti, SC Metro Cash & Carry SRL, SC Carrefour SA, SC Romania Hypermarche SA – magazinele CORA.

4. Colegiul detine Titlul de „Scoala Ambasador a Parlamentului European” si Diploma de Excekenta pentru promovarea valorilor europene, acordata de Institutul European din Romania. Din aceste considerente, scoala a fost vizitata de mai multi europarlamentari, care au apreciat activitatile desfasurate de elevi, coordonati de cadrele didactice ale scolii.

5. In scoala functioneaza Clubul cultural – artistic si sportiv MOZAIC, care se ocupa si de realizarea, in fiecare an, a 3 numere ale revistei scolii MOZAIC (ajunsa in avcest an la numarul 39) si care, la fiecare editie a concursului de reviste scolare obtine premii.

6. Colectivul de cadre didactice si elevii Colegiului organizeaza, in fiecare an, Simpozionul Stiintific International „Pledoarie pentru tehnica”, cu sectiuni atat pentru cadre didactice, cat si pentru elevi, iar lucrarile se publica in volum.

7. Elevii de la profilul Servicii isi dezvoltat competentele antreprenoriale, participand in fiecare an, cu Firmele de Exercitiu pe care le creeaza in scoala, la Targuri nationale si internationale ale Firmelor de exercitiu si la Competitiile Bussines Challenge, unde obtin constant premii si trofee.

8. Pentru elevii de la invatamantul profesional domeniul Mecanica, a devenit deja o traditie participarea merituoasa la Olimpiadele si concursurile pe meserii, unde se situeaza pe podium atat la fazele municipale, cat si la cele nationale.

9. Continuarea studiilor la un nivel superior este vazuta ca ceva firesc de catre elevii nostri. Astfel, absolventii invatamantului profesional isi continua studiile la nivel liceal, apoi, la finalizarea liceului, absolventii nostri se indreapta fie catre invatamantul postliceal, fie catre invatamantul superior, promovabilitatea la examenul de Bacalaureat situand Colegiul nostru intre primele 3 colegii tehnice din municipiul Bucuresti.

10.Locatia Colegiului se afla intr-o zona rezidentiala, sigura si usor accesibila cu diverse mijloace de transport: metrou, autobuze, troleibuze, tramvai si tren, Colegiul aflandu-se in apropierea garii de Nord.

Obiective

● Modernizarea actului educaţional, ca rezultat al integrării optime a metodelor activ participative și interactive în procesul de învăţământ, utilizarea eficientă a resurselor materiale și inclusiv resursele TIC, folosirea unei game variate de strategii didactice în funcţie de stilul de învăţare al fiecărui elev şi de principiul egalităţii şanselor, utilizarea platformelor educationale pentru activitati educative online;

● Promovarea inter – şi transdisciplinarităţii;

● Dezvoltarea parteneriatului educaţional şcoală-părinţi, administraţia locală, comunitate, agenţi economici;

● Asigurarea cadrului de siguranţă al elevilor, diminuarea şi prevenirea violenţei în unitatea de învăţământ;

● Continuarea dezvoltarii si modernizarii bazei materiale a scolii;

● Formarea la elevi a capacității de a reflecta asupra lumii, de a formula și rezolva probleme, relaționând cunoștințe din diferite domenii;

● Valorizarea experienței personale a fiecarui elev si implicarea fiecaruia in acele activitati extrascolare/ proiecte pentru care are cunostinte, abilitati, deprinderi, pasiuni;

● Dezvoltarea competențelor funcționale esențiale pentru reușita socială (comunicare, gândire critică);

● Formarea autonomiei morale și comportamentale;

● Accentuarea dialogului factorilor implicați în educația tinerilor : părinți – elevi – profesori – comunitate, cerință majoră a interesului public.

Dotări

Cladirea Colegiului este noua si moderna, avand cu 10 sali de clasa mobilate modern, cu 4 laboratoare (3 de informatica si 1 de mecatronica), 10 cabinete (de servicii, mecanica, constructii, Club European, biologie, istorie-geografie, fizica, chimie, matematica, consiliere si asistenta psihopedagogica) si 2 ateliere de mecanica pentru instruirea practica, biblioteca, sala de sport, cancelarie, borouri administrative, sala de consiliu/ de festivitati, cabinet medical.

De asemenea, Colegiul detine scoala de soferi autorizata, elevii de la invatamantul profesional domeniul Mecanica, efectuand orele de conducere auto pe cele 3 autoturisme ale scolii, sub indrumarea instructorilor auto certificati – cadre didactice ale Colegiului.

Evenimente reprezentative

Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” organizeaza anualZiua Portilor Deschise” in perioada Saptamanii europene a Competentelor Profesionale – Saptamana VET, eveniment de nivel European, instituit de Comisia Europeana.

Informații utile

Specializări

  • Comerț
  • Economic
  • Mecanică

Fotografii