Despre liceu

·         Şcoala a fost înfiinţată în 1873 sub patronajul „Uniunii Constructorilor Români”, organizând cursuri pentru ucenicii și lucrătorii  din industria particulară si de stat.  În 3 august 1948 – Legea 175 privind reforma învățământului reorganizează învățământul, școala funcționând sub denumirea “Școala medie tehnică de construcții” sub patronajul Ministerului Construcțiilor, având cursuri cu o durată de 4 ani.

·         A funcţionat în mai multe locaţii, în anul 1950 fiind construit localul pe actualul amplasament, profilul şcolii rămânând neschimbat, cu o tradiţie de peste un secol şi jumătate

 

     Amplasamentul unității școlare a rămas de atunci neschimbat, Grupul Școlar de Construcții-Montaj “Mihai Bravu” funcționând și în prezent în același sediu, Șos. Mihai Bravu nr.428, cu noua titulatură de Colegiul Tehnic “Mihai Bravu”.

 

·         In anul 2013 – a fuzionat cu Grupul Școlar “Timpuri Noi”,  iar în anul 2014 a fuzionat cu Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu”,

beneficiind astfel de o infuzie valoroasă de cadre didactice și a crescut totodată și numărul elevilor din unitatea de învățământ.

 

·         In anul 2012,  în urma evaluării candidaturilor unităţilor de învăţământ preuniversitar

înscrise în competiţia “ŞCOALĂ EUROPEANĂ” – C.T. Mihai Bravu a fost nominalizat pentru o perioadă de 4 ani, fiind clasat pe locul 21 din 100  cu 161 de puncte, în urma activităților și proiectelor la nivel european desfășurate în ultimii 4 ani, atât în școală cât și în colaborare cu  școlile și instituțiile specifice din alte tări Europene.

·         Urmărind permanent racordarea ofertei curriculare la cererea de pe piaţa muncii, şcoala noastră și-a lărgit oferta educațională, autorizânde-se pe profilul Servicii, având următoarele calificări:

-la liceu: Tehnician în gastronomie şi Tehnician în hotelărie (nivel 4);

-la învățământ profesional: Bucătar, Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, lucrător hotelier.

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Ştiinţe ale naturii

12621 288

intensiv limba engleză

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi
alimentaţie

24841 2891 tehnician în gastronomie (intensiv limba engleză),1 tehnician în hotelărie (intensiv limba engleză)

Filiera tehnologică – TEHNIC – Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

37261 2901 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, 1 tehnician în construcţii şi lucrări publice, 1 tehnician instalator pentru construcţii

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric

24841 2921 tehnician în instalații electrice, 1 tehnician electrotehnist

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

12421 291tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Învățământ Dual de Stat – Construcţii, instalaţii
și lucrări publice 

1

25    Instalator instalații
tehnico
-sanitare și de
gaze

Învățământ Dual de Stat – Construcţii, instalaţii
și lucrări publice

0,5

15    Constructor structuri monolite

Învățământ Dual de Stat – Construcţii, instalaţii
și lucrări publice

0,5

15    Izolator

Învățământ Dual de Stat – Turism și alimentație

1

24    Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Învățământ Dual de Stat – Turism și alimentație

1,5

39    Bucătar

Învățământ Dual de Stat – Turism și alimentație

0,5

11    Cofetar – patiser

Premii

1.Obținerea de premii la olimpiade și concursuri școlare, simpozioane naționale și internaționale;

2.Participarea în număr cât mai mare a elevilor la activități sportive / cultural-artistice / științifice/ educative;

3.Modernizarea atelierelor existente de către partenerul nostru de tradiție la învățământul profesional dual ENGIE ROMÂNIA;

4.Obținerea acreditării în domeniul Turism și alimentație, pentru calificările de nivel 3 și 4;

5.Utilizarea eficientă a laboratorului de gastronomie și hotelărie utilat la stadarde moderne;

6.Darea în folosință a cantinei școlare pentru servirea unei mese calde elevilor din liceu efectuarea stagiilor de practică pentru elevii de la Turism și alimentație în această locație;

7.Angajarea absolvenților unității noastre școlare pe piața muncii în domeniul pentru care s-au pregătit;

8.Amenajarea unui cabinet metodic la standarde moderne.

Obiective

– realizarea planului de școlarizare atât la liceu, cât și la învățământ profesional;

– eficientizarea învățării centrate pe elev;

– asigurarea calității învățării prin perfecționarea continuă a cadrelor didactice;

– îmbunătățirea calității învățare / predare / evaluare pentru oferirea de șanse egale elevilor și a creșterii performanțelor la bacalaureat și la examenele de certificare a compentențelor profesionale;

-eficientizarea Regulamentului școlar și a relațiilor de cooperare cu părinții pentru prevenirea abandonului școlar;

– dezvoltarea competențelor de bază ale elevilor prin: deprinderi din domeniul IT, limbi străine, cultură tehnologică, spirit antreprenorial, competențe sociale;

– implementarea unor noi proiecte și continuarea celor existente la nivel național și internațional (Erasmus+, simpozioane, parteneriate).

Dotări

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” dispune o bază materială care cuprinde:

–          28 săli de clasă modernizate, dotate cu mijloace moderne de învățare;

–          5 laboratoare, din care: 2 laboratoare informatică, 1 laborator fizică, 1 laborator chimie, 1 laborator gastronomie/turism;

–          5 ateliere pentru pregătirea practică a elevilor (construcții, instalații, mecanică, electrice, electromecanică);

–          1 cabinet de documentare și informare (CDI);

–          1 cabinet psihologic;

–          1 cabinet medical;

–          1 bibliotecă dotată cu peste 15000 de volume;

–          1 sală de sport modernizată de 288 mp;

–          1 sală de festivităţi cu 150 locuri;

–          cancelarie, birouri.

Evenimente reprezentative

Ziua liceului: 8 noiembrie

Ziua porților deschise: în săptămâna Școala altfel: 4-8 mai 2020

Simpozionul național ”Fenomene atmosferice și evoluția vremii pe glob”-martie 2020

Simpozionul național ”Visător prin univers” -aprilie 2020

Simpozionul ”Alimentație rațională pentru sănătate”

Informații utile

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2023-2024

 

 • ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – ZI  – clasa a IX-a

 

 • FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL

 

 • ŞTIINŢE ALE NATURII, INTENSIV ENGLEZĂ – 26 locuri

 

 • FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFILUL SERVICII

 

 • DOMENIUL: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
 • TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE, INTENSIV ENGLEZĂ – 24 locuri
 • TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE, INTENSIV ENGLEZĂ – 24 locuri
 • TEHNICIAN ÎN TURISM, INTENSIV ENGLEZĂ – 24 locuri

 

 • FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFILUL TEHNIC

 

 • DOMENIUL: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE
 • TEHNICIAN ÎN CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE – 24 locuri
 • TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII – 24 locuri

           

 • DOMENIUL: ELECTRIC
 • TEHNICIAN ÎN INSTALAȚII ELECTRICE – 24 locuri

           

 • DOMENIUL: MECANICĂ
 • TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREȚINERE ŞI REPARAȚII 48 locuri

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2023-2024

 

 • ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL – clasa a IX-a

 

 • DOMENIUL: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

CALIFICAREA:

INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO – SANITARE ȘI DE GAZE           25 locuri                                                                                                                                                      

Se oferă bursă de la stat în valoare de 200 lei, burse din partea agentului economic în valoare totală de 850 lei (bursă lunară de 500 lei, bursă pentru cazare/transport de 150 lei și bursă de merit de 200 lei, masă gratuită pe perioada practicii, echipament de lucru.

OPERATORI ECONOMICI: ENGIE ROMANIA (ENGIE SERVICII SRL şi DISTRIGAZ SUD REŢELE)

 

 • DOMENIUL: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

CALIFICĂRILE:

BUCĂTAR                                                                                                           24 locuri

COFETAR – PATISER                                                                                       30 locuri   

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE                  30 locuri

 

Se oferă bursă de la stat în valoare de 200 lei, bursă suplimentară din partea agentului economic între  200 și 500 lei, bursă în cuantum de 500 lei din partea Consiliului Local Sector 3 (turism și alimentație), masă gratuită pe perioada practicii, echipament de lucru.

OPERATORI ECONOMICI:

 • SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL (HOTEL JW MARRIOTT)
 • GRUPUL GRUPUL CITY GRILL (HANU` LUI MANUC, HANU` BERARILOR)
 • C. ROMANIA HYPERMARCHE S.A. (HYPERMARKET CORA)
 • GRUPUL TRICKSHOT (MALL PROMENADA ȘI MEGA MALL)

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2023-2024

 

 • ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – ZI  – clasa a IX-a

 

 • FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL

 

 • ŞTIINŢE ALE NATURII, INTENSIV ENGLEZĂ – 26 locuri

 

 • FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFILUL SERVICII

 

 • DOMENIUL: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
 • TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE, INTENSIV ENGLEZĂ – 24 locuri
 • TEHNICIAN ÎN HOTELĂRIE, INTENSIV ENGLEZĂ – 24 locuri
 • TEHNICIAN ÎN TURISM, INTENSIV ENGLEZĂ – 24 locuri

 

 • FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFILUL TEHNIC

 

 • DOMENIUL: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE
 • TEHNICIAN ÎN CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE – 24 locuri
 • TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII – 24 locuri

           

 • DOMENIUL: ELECTRIC
 • TEHNICIAN ÎN INSTALAȚII ELECTRICE – 24 locuri

           

 • DOMENIUL: MECANICĂ
 • TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREȚINERE ŞI REPARAȚII

48 locuri

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2023-2024

 

 • ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL – clasa a IX-a

 

 • DOMENIUL: CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE

CALIFICAREA:

INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO – SANITARE ȘI DE GAZE           25 locuri                                                                                                                                                      

Se oferă bursă de la stat în valoare de 200 lei, burse din partea agentului economic în valoare totală de 850 lei (bursă lunară de 500 lei, bursă pentru cazare/transport de 150 lei și bursă de merit de 200 lei, masă gratuită pe perioada practicii, echipament de lucru.

OPERATORI ECONOMICI: ENGIE ROMANIA (ENGIE SERVICII SRL şi DISTRIGAZ SUD REŢELE)

 

 • DOMENIUL: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

CALIFICĂRILE:

BUCĂTAR                                                                                                           24 locuri

COFETAR – PATISER                                                                                       30 locuri   

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE                  30 locuri

 

Se oferă bursă de la stat în valoare de 200 lei, bursă suplimentară din partea agentului economic între  200 și 500 lei, bursă în cuantum de 500 lei din partea Consiliului Local Sector 3 (turism și alimentație), masă gratuită pe perioada practicii, echipament de lucru.

OPERATORI ECONOMICI:

 • SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL (HOTEL JW MARRIOTT)
 • GRUPUL GRUPUL CITY GRILL (HANU` LUI MANUC, HANU` BERARILOR)
 • C. ROMANIA HYPERMARCHE S.A. (HYPERMARKET CORA)
 • GRUPUL TRICKSHOT (MALL PROMENADA ȘI MEGA MALL)

 

Specializări

 • Chimie industrială
 • Construcții, instalații și lucrări publice
 • Mecanică
 • Științe ale naturii
 • Turism și alimentație

Fotografii