Despre liceu

·         Şcoala a fost înfiinţată în 1873 sub patronajul „Uniunii Constructorilor Români”, organizând cursuri pentru ucenicii și lucrătorii  din industria particulară si de stat.  În 3 august 1948 – Legea 175 privind reforma învățământului reorganizează învățământul, școala funcționând sub denumirea “Școala medie tehnică de construcții” sub patronajul Ministerului Construcțiilor, având cursuri cu o durată de 4 ani.

·         A funcţionat în mai multe locaţii, în anul 1950 fiind construit localul pe actualul amplasament, profilul şcolii rămânând neschimbat, cu o tradiţie de peste un secol şi jumătate

 

     Amplasamentul unității școlare a rămas de atunci neschimbat, Grupul Școlar de Construcții-Montaj “Mihai Bravu” funcționând și în prezent în același sediu, Șos. Mihai Bravu nr.428, cu noua titulatură de Colegiul Tehnic “Mihai Bravu”.

 

·         In anul 2013 – a fuzionat cu Grupul Școlar “Timpuri Noi”,  iar în anul 2014 a fuzionat cu Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu”,

beneficiind astfel de o infuzie valoroasă de cadre didactice și a crescut totodată și numărul elevilor din unitatea de învățământ.

 

·         In anul 2012,  în urma evaluării candidaturilor unităţilor de învăţământ preuniversitar

înscrise în competiţia “ŞCOALĂ EUROPEANĂ” – C.T. Mihai Bravu a fost nominalizat pentru o perioadă de 4 ani, fiind clasat pe locul 21 din 100  cu 161 de puncte, în urma activităților și proiectelor la nivel european desfășurate în ultimii 4 ani, atât în școală cât și în colaborare cu  școlile și instituțiile specifice din alte tări Europene.

·         Urmărind permanent racordarea ofertei curriculare la cererea de pe piaţa muncii, şcoala noastră și-a lărgit oferta educațională, autorizânde-se pe profilul Servicii, având următoarele calificări:

-la liceu: Tehnician în gastronomie şi Tehnician în hotelărie (nivel 4);

-la învățământ profesional: Bucătar, Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, lucrător hotelier.

Pentru vizualizarea integrală, rotiți telefonul!

Ofertă educațională

FILIERA/PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr claseNumăr total locuriNumăr total locuri pentru elevii romiNumăr total locuri pentru elevii cu CESMedia ultimului admisCodificareObservații

Ştiinţe ale naturii

126217.92282

intensiv limba franceză

Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi
alimentaţie

248417.782831 tehnician în
gastronomie
(intensiv limba
engleză), 1 tehnician in hotelarie (intensiv limba engleza)

Filiera tehnologică – TEHNIC – Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

248415.072841 tehnician
instalator
construcții si instalatii, 1
tehnician
desenator
pentru
construcţii şi
instalaţii

Filiera tehnologică – TEHNIC – Electric

1242  2861 tehnician în instalații electrice, intensiv franceză

Filiera tehnologică – TEHNIC – Mecanică

248424.68285tehnician
mecanic pentru
întreţinere şi
reparaţii

Învățământ Dual de Stat – Construcţii, instalaţii
și lucrări publice 

1

 

25    Instalator instalații
tehnico
-sanitare și de
gaze

Învățământ Dual de Stat – Construcţii, instalaţii
și lucrări publice

0,5

 

15    Constructor structuri monolite

Învățământ Dual de Stat – Construcţii, instalaţii
și lucrări publice

0,5

 

15    Izolator

Învățământ Dual de Stat – Turism și alimentație

1

 

24    Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Învățământ Dual de Stat – Turism și alimentație

1,5

 

39    Bucătar

Învățământ Dual de Stat – Turism și alimentație

0,5

 

11    Cofetar – patiser

 

Premii

1.Obținerea de premii la olimpiade și concursuri școlare, simpozioane naționale și internaționale;

2.Participarea în număr cât mai mare a elevilor la activități sportive / cultural-artistice / științifice/ educative;

3.Modernizarea atelierelor existente de către partenerul nostru de tradiție la învățământul profesional dual ENGIE ROMÂNIA;

4.Obținerea acreditării în domeniul Turism și alimentație, pentru calificările de nivel 3 și 4;

5.Utilizarea eficientă a laboratorului de gastronomie și hotelărie utilat la stadarde moderne;

6.Darea în folosință a cantinei școlare pentru servirea unei mese calde elevilor din liceu efectuarea stagiilor de practică pentru elevii de la Turism și alimentație în această locație;

7.Angajarea absolvenților unității noastre școlare pe piața muncii în domeniul pentru care s-au pregătit;

8.Amenajarea unui cabinet metodic la standarde moderne.

Obiective

– realizarea planului de școlarizare atât la liceu, cât și la învățământ profesional;

– eficientizarea învățării centrate pe elev;

– asigurarea calității învățării prin perfecționarea continuă a cadrelor didactice;

– îmbunătățirea calității învățare / predare / evaluare pentru oferirea de șanse egale elevilor și a creșterii performanțelor la bacalaureat și la examenele de certificare a compentențelor profesionale;

-eficientizarea Regulamentului școlar și a relațiilor de cooperare cu părinții pentru prevenirea abandonului școlar;

– dezvoltarea competențelor de bază ale elevilor prin: deprinderi din domeniul IT, limbi străine, cultură tehnologică, spirit antreprenorial, competențe sociale;

– implementarea unor noi proiecte și continuarea celor existente la nivel național și internațional (Erasmus+, simpozioane, parteneriate).

Dotări

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” dispune o bază materială care cuprinde:

–          28 săli de clasă modernizate, dotate cu mijloace moderne de învățare;

–          5 laboratoare, din care: 2 laboratoare informatică, 1 laborator fizică, 1 laborator chimie, 1 laborator gastronomie/turism;

–          5 ateliere pentru pregătirea practică a elevilor (construcții, instalații, mecanică, electrice, electromecanică);

–          1 cabinet de documentare și informare (CDI);

–          1 cabinet psihologic;

–          1 cabinet medical;

–          1 bibliotecă dotată cu peste 15000 de volume;

–          1 sală de sport modernizată de 288 mp;

–          1 sală de festivităţi cu 150 locuri;

–          cancelarie, birouri.

Evenimente reprezentative

Ziua liceului: 8 noiembrie

Ziua porților deschise: în săptămâna Școala altfel: 4-8 mai 2020

Simpozionul național ”Fenomene atmosferice și evoluția vremii pe glob”-martie 2020

Simpozionul național ”Visător prin univers” -aprilie 2020

Simpozionul ”Alimentație rațională pentru sănătate”

Informații utile

Broșura de admitere
Calendar admitere
Calculul mediei de admitere
Calendar învățământ dual
Calendar învățământ profesional
Metodologie
Informații utile
Broșura de admitere

Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și învățământul dual an școlar 2021-2022

Informații utile
Calculul mediei de admitere

Află cum se calculează media de admitere.

Informații utile
Calendar învățământ dual

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3

Informații utile
Calendar învățământ profesional

Specializări

  • Chimie industrială
  • Construcții, instalații și lucrări publice
  • Mecanică
  • Științe ale naturii
  • Turism și alimentație

Fotografii